ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Reporter ActiveNews Victor Roncea: Dle Profesor Ilie Bădescu, în recentele Dvs. cărți, prin care ați lansat direcția studiilor de noologie și sociologie noologică, ați abordat problematica ordinii spirituale a lumii și primejdia distrugerii ei prin organizări eronate și învățături false, în frunte cu cele îndeobște numite ideologii. O asemenea ideologie este corectitudinea politică la care v-ați referit în paginile cotidianului nostru. V-aș întreba care este răspunsul Dvs ca specialist în sociologie și noologie în legătură cu două dintre subiectele cele mai dezbătute astăzi, păstrându-se pe prima pagină a dezbaterii publice chiar și în contextul generat de războiul din Ucraina. Este vorba despre doctrina „marii resetări” (Great Reset), lansată de World Economic Forum (WEF) sub bagheta lui Klaus Schwab și de transumanism. Acestea sunt legate de mișcarea lumii sau doar de anumite grupări ideologice?

Profesor Academie Ilie Bădescu: Mișcarea lumii este una dintre chestiunile cele mai provocatoare pentru toate grupările care controlează platforma cunoașterii și a controlului social. Lumea a fost atrasă în iureșul unor procese cu rază planetară care au ridicat la vârfurile omenirii actori cu o putere extraordinară : bancheri, industriași, oligarhi, tehnocrați, politicieni etc. Acesta este cadrul în care s-a petrecut emergența unei formațiuni precum World Economic Forum. Forumul concentrează una dintre grupările elitei globaliste care se distinge printr-un radicalism extrem și o putere de străpungere geopoliticăneobișnuită. Acestea sunt primele două trăsături tipologice ale acestei formațiuni. „Transnational Institute descrie principalul scop al Forumului Economic Mondial (WEF) astfel: „Să funcționeze ca o instituție de socializare a elitei globale in curs de afirmare, o "Mafiocracy” compusă din bancheri, industriași, oligarhi, tehnocrați, politicieni. Ei promovează idei comune și servesc interese comune: ale lor.” (The World Economic Forum Talks About "Mind Control Using Sound Waves" | The Vigilant Citizen: Published on November, 13, 2018) [11/ 05/ 2022]).

Studiile dedicate impactului sociologic al WEF arată că această formațiune nu este interesată atât de mult în cunoașterea sau rezolvarea problemelor globale cât mai ales în schimbarea axială a percepției globale asupra condiției și a destinului umanității. Conceptul director al acestei filosofii este „resetarea”. Scopul declarat al Forumului este rapida resetare a lumii, adică o transformare revoluționară a omenirii, a sistemului mondial. Spre deosebire de alte grupări reformatoare din istoria modernă a Europei și a lumii, care în general erau mai aproape de polul utopic, și deci dețineau o putere geopolitică foarte redusă, WEF este o grupare cu o mare putere de străpungere geopolitică, adică o capacitate reală de a determina decizia la scara lumii. O simplă examinare a listei celor ce compun board-ul acestui forum arată cât de puternică este capacitatea de străpungere geopolitică a acestei grupări recrutate dintre membrii elitei globaliste a lumii. Marile instituții mondiale, guvernele, statele, băncile și marile corporații au oameni în acest board sau depind de membrii marcanți ai acestuia. Într-una din declarațiile liderului grupării, Klaus Schwab, se precizează că Forumul, printr-unul dintre Instituțiile sale formatoare, a format până acum primii 1400 dintre liderii care compun rețeaua „puternicilor” lumii. Scopul declarat al acestei adevărate mișcări tehnocratice (o ideocrație) este să provoace răsturnarea axială a gândirii asupra lumii. Membrii Forumului năzuiesc să scoată gândirea lumii și asupra lumii de sub controlul cunoscutei paradigme centrată pe soluționarea „problemelor globale”, reorientând-o să abordeze problemele lumii cu totul altfel. Locul responsabilității pentru starea lumii și, eventual, pentru ordinea acesteia, este mutat de la guverne și corporații spre cei care, în vederile forumului, ar trebui să fie și să devină „subiecții consumatori responsabili”. Răspunderea pentru degradarea lumii și a mediului nu cade asupra corporațiilor care otrăvesc planeta, asupra marilor industrii de tipul BigPharma, a agrosistemelor corporatiste care modifică genetic plantele și toate culturile, asupra sistemelor de extracție și deci de exploatare a resurselor cu metode care provoacă mari degradări ecologice etc., ci asupra respirației oamenilor, a gospodăriilor țărănești și a animalelor domestice.

Rep. Victor Roncea: Ați vrea să vă referiți mai în detaliu asupra impactului global al Forumului Economic Mondial (WEF) ca organizație, doctrină și practică?

Prof. Ilie Bădescu: WEF este deja un fenomen de incidență planetară și nu o spunem de la noi ci din multe studii foarte serioase dedicate acestuia. Punctul dramatic al acestei răsturnări axiale de viziune este schimbarea paradigmei antropologice (definiția omului ca făptură distinctă în univers). Când membrii grupării constată că transformarea lumii (ceea ce ei denumesc resetare) este prea lentă, greoaie etc., dacă se merge în ritmul obișnuit, „natural”, al schimbărilor de acest gen, ei se încumetă să declare omul incapabil de o asemenea schimbare de soartă și astfel se întâlnesc cu cealaltă mișcare reformator-extremistă cunoscută sub denumirea de transumanism.

Acesta este pregătit să provoace o distrugere substructală pe calea științei pentru a pava drumul spre un nou tip de făptură antropologică pe care membrii mișcării transumaniste o definesc drept prima verigă a postumanității, a unei altfel de omeniri compusă din oameni „îmbunătățiți” prin fuziunea cu mașina.

Un studiu, publicat în Journal of Consumer Research, a investigat impactul sociologic al WEF. Acesta a concluzionat că WEF nu rezolvă probleme precum sărăcia, încălzirea globală, bolile cronice. Ei au deplasat pur și simplu sarcina soluționării acestor probleme dinspre guverne și întreprinderi spre "consumatori responsabili: consumatorul verde, consumatorul conștient de sănătate și consumatorul alfabetizat financiar. Ei doar reformulează problemele și, procedând astfel, le perpetuează.... Discursurile lui Gore mută în mod deliberat accentul dinspre problemele piețelor nereglementate și ale activităților corporative spre problematica patologiilor morale, a lăcomiei individuale etc.” (Markus Giesler Ela Veresiu, Creating the Responsible Consumer: Moralistic Governance Regimes and Consumer Subjectivity, apud ibidem).

Rep. Victor Roncea: Se poate vorbi deci despre o alianță strategică între elita politică globalistă (în care se cuprind și guvernele subalternizate acesteia), pe de o parte, și noua știință datorată mișcării transumaniste. Ar merita să detaliați.

Prof. Ilie Bădescu: Ilustrativă pentru ideea că noua știință poate fi utilizată pentru a pava drumul spre omenirea resetată este închipuirea transumanistă că prin digitalizare și prin biotehnologii se poate realiza un sistem de control al minții ba chiar un dublet cerebral al omului, un creier imortal, fără „moarte”. Să examinăm chestiunea pe fațetele ei. Să le luăm pe rând. Prima problemă este că deși sistemele de intervenție asupra proceselor neuronale sunt deja utilizate, cunoașterea substructală a procesului însuși și a efectelor sale e foarte limitată ori de-a dreptul deficitară, ceea ce aduce mari primejdii asociate folosirii acestor sisteme. Cei ce întreprind asemenea intervenții știu că ele funcționează (modulațiile neuronale, de exemplu, prin folosire ultrasunetelor dau asemenea efecte) dar cunoașterea proceselor subiacente este foarte slabă, difluentă. Instrumentul sau procedeul de intervenție este disponibil, cunoașterea procesului însuși (cu toate efectele lui secundare) însă este însă departe de a fi satisfăcătoare încât să permită prevenirea riscurilor majore.

Cazul vaccinului Pfizer ARNm este un exemplu notoriu deja. „Vaccinul” fost realizat, dar cum anume operează și cu ce efecte se știe foarte puțin, cunoașterea procesului indus conține atâtea goluri, locuri negre, încât se dovedește mai primejdioasă folosința vaccinului decât expunerea la infecția propriu-zisă.

Este un exemplu de fractură între complexitate și identitate. Chestiunea a fost semnalată de un mare specialist al domeniului, Profesorul Antoine Jérusalem când s-a referit la controlul minții prin ultrasunete: „Una dintre dificultățile utilizării acestui sistem este să fim siguri că într-adevăr controlăm neuronii cu aceste unde sonore nu le deteriorăm Adevărul este că încă nu știm cum operează acest proces. Și dacă nu știi cum operează acesta, nu ai cum să ști cât de mult este „prea mult”.” (apud ibidem). Concluzia care se poate pune lângă majoritatea procedurilor derivate din filosofia și practicile transumaniste a fost formulată de același autor: „Dintr-o perspectivă biologică sistemul este similar drogurilor medicinale. Te pot vindeca, te pot face dependent și te pot ucide”(apud ibidem). Oricât de realizabil și deci de probabil va fi momentul în care știința va controla procesul și deci omul va trimite unde sonore potrivite în locuri potrivite (ale creierului), el însuși, ca făptură creată de Dumnezeu, nu va putea fi controlat. Proiectul transumanist poate crea un creier artificial, un uter artificial etc., dar nu va putea nici crea și nici controla sufletul, în calitatea sa de izvor divin al vieții și inima, în calitatea ei de al doilea organ de cunoaștere. Inima vie, ca organ al sufletului și al trăirii, nu poate fi controlată ci doar oprită.

Transumaniștii înșiși vorbesc despre eternizarea cerebrală a persoanei, nu și despre cea sufletească. Inima nu poate fi eternizată decât în cer, adică numai cu prețul morții celei de trei zile. Ceea ce nu este în puterea transumaniștilor oricâtă putere ar dobândi asupra creierului. Substructura sufletească nu poate fi controlată (dirijată) decât de către Dumnezeu și de cel ce are în proprietate divină propria sa inimă și propriul său suflet. De nimeni altcineva. Acesta este hotarul, frontiera absolută până la care poate înainta omul fără Dumnezeu și fără de suflet, precum se prefigurează că va fi postomul transumaniștilor. Până aici au înaintat și fanteziile (pe sute de pagini) ale lui Yuval Noah Harari, consilierul lui K. Schwab. Oricât de mare complexitate și câtă durată computeristă ar atinge dubletul cerebral al unui individ, el nu va fi vreodată în stare să aducă înapoi nici sufletul și nici inima celui care a plecat, lăsându-și depozitul cerebral pe urmele lui fără de pași sub forma unui dublet computerizat, al unui artifex care nu s-ar înfricoșa de moarte (fiindcă sufletește a murit deja).

Rep. Victor Roncea: Puterile maxime al transumaniștilor se dovedesc puteri minime ba chiar neputințe când e vorba de inimă și de suflet. Dar biofizicianul Virgiliu Gheorghe aprecia într-o recentă dezbatere  cu trei fețe bisericești că tocmai acestea sunt țintele transumaniștilor, că „vor să ne ia și inima și sufletul”. Merită să stăruiți pentru lămuriri suplimentare.

Prof. Ilie Bădescu: Inima și sufletul duse vor fi când omul s-a săvârșit și când vor ajunge în fața Celui care le-a creat și ni le-a dăruit ca să împlinim călătoria pământească, trecătoare, ca niște oameni nu ca niște computere. Creierul computerizat va fi fatalmente tautologic oricât de inteligent ar fi. El va „gândi” precum un computer dar nu va „trăi” precum un om. Propoziția aceasta este zidul peste care nu pot trece nici cărțile dlui Harari și nici profețiile sale distopice. Programul transumanist nu ne poate dărui viața veșnică ci numai caricatura ei diavolească prin care inamicul omului râde în hohote satanice de smintirea postumanistă, batjocorind-o, deși o susține cu întunecatele sale tării. El se va mulțumi cu ceea ce poate dobândi maximalist, cu nimicirea omului pământesc, înainte ca acesta să fi dobândit mântuirea. Diavolul nu poate stăpâni învierea și nu poate controla nici moartea. Numai Dumnezeu întrupat a stricat moartea prin moarte și astfel a scos omul de sub robia morții eterne cu prețul morții celei de trei zile și deci cu răsplata învierii veșnice. Acesta este punctul de răscruce între distopia transumanistă și promisiunea creștină, între drumul care duce spre raiul ceresc, adevărat, și cel care ne îndrumă spre raiul pământesc, amăgitor și pierzător ca orice minciună luciferică. Aceasta este răscrucea între resetarea umană a lumii fără Dumnezeu și restaurarea divină a omului. Una este pierzătoare de suflet cealaltă este răscumpărătoare a sufletului din robia morții eterne. Ne dăm seama care este sursa de inspirație a acestei teodicei maimuțărite numită resetare mondială. Omul fără Dumnezeu nu poate birui răul și nici maladia morții. El poate repara una și alta, chiar unele „piese” ale „mașinăriei” umane, dar nu poate vindeca maladia morții și nu poate dobândi biruința supremă asupra răului ca să poată călători spre raiul cel din ceruri. Această biruință o poate dobândi numai călătorind împreună cu Dumnezeu și cu toți semenii săi împlinind porunca:„iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți!”Și ca să ai o mai deplină siguranță e bine să-ți amintești cugetarea unui mare jurist transilvănean, Simion Bărnuțiu: „țineți cu poporul ca să nu rătăciți drumul”!. În popor sălășluiește întotdeauna Dumnezeu fiindcă altfel poporul dispare. Însă aceasta este o altă discuție pe care o vom purta poate cu alt prilej.

Rep. Victor Roncea: Vă mulțumim și vă așteptăm la ActiveNews pentru continuarea dialogului pe aceste teme.

Citiți și Acad. Ilie Bădescu: Despre mărturisire. Ideologiile care distrug lumea. Pe cine mărturisește corectul politic? Noul globalism si corectitudinea politică. Elite malefice și elite harismatice (I)

Acad. Ilie Bădescu: Despre mărturisire. Ideologiile care distrug lumea. Soldatul noilor agresiuni. Corectitudinea politică, cultura morții și statul magic. Putin și Schwab (II)