CĂTRE,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subiect: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România

Asociația Pentru Libertatea Românilor, analizând proiecul de lege supus dezbaterii publice, prin reprezentantul legal și prin membrii săi -

Solicităm reglementarea condițiilor necesare emiterii cărții de identitate, format ID 1, model 1997, și după data de 31 decembrie 2023.

Solicităm demararea unei proceduri eficiente de reevaluare a Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație în noul context internațional creat de conflictul de la granițele statutui român în condițiile în care atât nivelul de securitate cibernetică diferă de la un stat mebru la alt stat membru, cât și tipul de agresiune la care fiecare dintre aceste state ar putea fi supus.

Propunem demararea unor consultări cu organismele europene competente pentru obținerea unor derogări/modificări pentru exercitarea dreptului la circulație pentru cetățenii care posedă un act de identitate simplu (în formatul actual).

Solicităm inițierea unui proces de evaluare a riscului și beneficiilor procesului de transformare digitală (care are caracter ireversibil) în care să fie puse în balanță beneficiile simplificării operațiunilor birocratice vizate de modificările legislative cu riscurile breșelor de securitate împotriva cărora nu există garanții absolute.

Solicităm să luați în considerare că garantarea securității statului român și menținerii păcii în spațiul european este strâns legată de garantarea securității cibernetice și nu s-a înregistrat niciun rezultat notabil în acest sens în anul 2022.

Solicităm să luați în considerare că un număr însemnat de persoane de naționalitate română invocă motive de conștiință și religie pentru a nu adera la procesul de transformare digitală preconizat, indiferent de gradul de simplificare a vieții lor.

Se prevede posibilitatea persoanei de a opta pentru o carte de identitate simplă.

Se dorește înlocuirea actualului tip de carte de identitate simplă cu un nou tip de carte de identitate simplă.

Producerea cărții de identitate simple în noul format conține în mod necesar elemente de noutate care constituie motivul pentru care leguitorul european dorește preschimbarea tuturor actelor de identitate deja emise și aflate în termenul de valabilitate sau de format vechi. Logistica și know-how-ul necesare și suficiente pentru producerea cărții de identitate simple există deja la nivelul local, fără a implica niciun efort financiar și de resurse umane suplimentar, tipărirea cărții de identitate simple în formate noi nu se justifică

 Subliniem necesitatea eliminării noutăților legislative care instituie posibilitatea autorităților române de a nu emite cărți de identitate tipărite.

            Solicitarea noastră este ca persoanele care invocă motive de conștiință, securitate sau opinie să poată folosi actualele documente de identitate până la expirarea valabilității lor, iar după expirare să poată obțină în continuare același tip de cărți de identitate neelectronice simple, care să nu conțină informații ascunse sau codificate și nici dispozitive de stocare a datelor.

            Această solicitare constituie o reiterare a demersurilor anterioare legate de aprobarea OUG nr. 82/2012 inițiate de asociația noastră și un număr de 46 de ONG-uri. Reamintim cererea de organizare a a unui referendum pentru respingerea introducerii oricărui act electronic și biometric susținută de peste 1 milion de persoane cu drept de vot.

Cu aleasă stimă,


Profesor Nicolae Livadă

Președinte Asociația Pentru Libertatea Românilor

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews