ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Legea SPECIALĂ nr. 55/2020 care reglementează starea de alertă stabilește cine ce competență are în acest sens.

Cum ordinele de ministru (fie ele și comune) sunt acte normative administrative care pun în executare Legea, adică Legea nr. 55/2020 în cazul stării de alertă actuale, ordinele de ministru pot fi emise numai dacă legea prevede că stabilește în competența ministrului să emită diverse norme prevăzute în mod expres de lege. 
 

Dar, să citim ce zice Legea nr. 55/2020 – articolul 38:

” (1) Pe DURATA STĂRII DE ALERTĂ, activitățile didactice ce impun PREZENȚA FIZICĂ a ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR în unitățile de învățământ SE POT SUSPENDA, la PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și cu aprobarea prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, PE BAZA ARGUMENTELOR LEGALE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE.

(1^3) ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2020-31 DECEMBRIE 2020, prin EXCEPȚIE de la prevederile alin. (1), PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență și analizei situației epidemiologice la nivel național, SE POT DISPUNE SUSPENDAREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPUN PREZENȚA FIZICĂ a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ ȘI CONTINUAREA activităților didactice ÎN SISTEM ON-LINE.

(1^4) În PERIOADA 11 IANUARIE 2021-8 FEBRUARIE 2021, prin EXCEPȚIE de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI, SE POT DISPUNE SUSPENDAREA activităților care impun prezența FIZICĂ a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și CONTINUAREA ACTIVITĂȚILOR didactice în sistem ON-LINE.”

Deci, Legea nr. 55/2020:

a) Alin (1) al art. 38 din Legea nr. 55/2020 stabilește, pe perioada stării de alertă, REGULA următoare:

PE BAZA ARGUMENTELOR LEGALE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE, se pot SUSPENDA activitățile didactice ce impun prezența FIZICĂ a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ:

- la PROPUNEREA consiliului de administrație A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT preuniversitar, 
- cu AVIZUL inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București 
- și cu AVIZUL  direcției de sănătate publică județene/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București 
- și cu APROBAREA prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență,.
Deci, alin (1) zice așa (pe înțelesul tuturor):

NUMAI DACĂ EXISTĂ ARGUMENTE LEGALE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE, INIȚIATORUL PROPUNERII de SUSPENDARE a activităților didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ este CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR. 

Propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ trebuie să primească avizul inspectoratului școlar și avizul direcției de sănătate publică. 

Numai dacă există propunerea și avizele anterioare, Comitetul județean pentru situații de urgență poate să emită o hotărâre de aprobare a suspendare a activității didactice care impun prezența fizică. 

NU SE PREVEDE LA ALIN (1) al art. 38 din Legea nr. 55/2020  posibilitatea desfășurării cursurilor ONLINE. 

Practic, suspendarea activității didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ este O MĂSURĂ EXTRAORDINARĂ care se poate dispune în perioada stării de alertă, ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE, cu respectarea procedurii prevăzute anterior și numai dacă există argumente legale privind starea de sănătate. 

CU ALTE CUVINTE, ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE ȘCOALA SE SUSPENDĂ DE TOT, NU CU DESFĂȘURAREA CURSURILOR ÎN SISTEM ON-LINE. 

b) De la regula generală prevăzută la alin (1) al art 38 din Legea nr. 55/2020, conform alin. (1^3) și (1^4) al aceluiași articol, au existat EXCEPȚII pe perioade expres prevăzute de lege: noiembrie 2020 -  31 decembrie 2020 și 11 ianuarie 2021 – 8 februarie 2021. 
În aceste perioade se putea suspenda activitatea școlară și preșcolară cu participare fizică și  continuarea ei în sistem on-line prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării. 

Drept urmare, în aceste perioade Ministerul Educației și Cercetării avea într-adevăr competență să emită Ordin în acest sens. 

Cum am trecut demult de data de 8 februarie 2021, Legea nr. 55/2021 nu mai stabilește nicio competență Ministrului Educației și Cercetării pentru a dispune ceva în privința suspendării activității școlare și preșcolare cu prezența fizică și continuarea activității în sistem on-line. 
***
Dar, ce s-a gândit el Guvernul ?
La data de 19 august 2020, Guvernul a adoptat OUG nr. 141/2020, potrivit căreia: 

Art. 2 ” Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului educației și cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

În baza acestui articol prin ordin comun al MS și MEC se pot stabili măsurile privind condițiile de siguranță epidemiologică. Deci, nu se poate emite ordin în baza acestui articol privind școala on-line. 
Dovadă în acest sens stă faptul că, ulterior, adoptării acestei OUG nr. 141/2020, Guvernul a mai emis două OUG-uri prin care a introdus excepțiile de la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 (despre care am vorbit mai sus), respectiv: 

- la data de 05 noiembrie 2020 a adoptat OUG nr. 192/2020 prin care s-a introdus art 38 alin (1^3) în Legea nr. 55/2020 (prin care a fost stabilită competența Ministerului Educației pentru a dispune suspendarea școlii fizice și continuarea în on-line, pe perioada noiembrie 2020 – 31 decembrie 2020); 

- la data de 06 ianuarie 2021 a adoptat OUG nr. 2/2021 prin care s-a introdus art 38 alin (1^4) în Legea nr. 55/2020 (prin care a fost stabilită competența Ministerului Educației pentru a dispune suspendarea școlii fizice și continuarea în on-line, pe perioada 11 ianuarie 2021 – 8 februarie 2021). 

Deci, nu se poate emite niciun ordin comun de Ministrul Sănătății și Ministrul Educației pentru a se decide  suspendarea școlii fizice și continuarea on-line, deoarece nu au competență în acest sens (art. 2 din OUG nr. 141/2020 nu le oferă o asemenea competență). 

Guvernul dacă are de gând să dea o nouă Ordonanță de Urgență prin care să modifice art. 38 din Legea nr. 55/2020 , prin introducerea unei noi perioade în care Ministerul Educației să poată să dispună prin ordin suspendarea școlii fizice și continuarea școlii în sistem on-line nu prea poate pentru că ar afecta un drept fundamental (dreptul la învățătură) și ar încălca dispozițiile art. 115 alin. (6) din Constituție, ca urmare  a faptului că, în perioada în care școala a fost în sistem on-line, 250.000 elevi nu au avut acces la tehnologie online. 
 

Așa că Ministrul Sănătății și Ministrul Educației să o lase baltă cu scenariile privind școala on-line. 

 Art 3 din OUG nr. 141/2020 prin care s-a stabilit în competența consiliului de administrație al instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru a propune desfășurarea activităților de învățământ prin intermediul tehnologiei și internetului sunt cam neconstituționale, deoarece: 

- pe de o parte, nu există în preambulului OUG motivarea urgenței acestei norme, fiind încălcat art. 115 alin 4 din Constituție; 

- pe de altă parte, afectează dreptul la învățătură (nu toți copiii având acces la internet), încălcând dispozițiile art 115 alin 6 din Constituție; 

- nu în ultimul rând, este vorba de un paralelism legislativ, acest articol fiind în contradicție cu dispozițiile art 38 alin 1 din Legea nr. 55/2020. 
(Poate, totuși, Avocatul Poporului sesizează CCR în acest sens).

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews