ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Mitropolitul Visarion Puiu (27.02.1879 - 10.08.1964), pe parcursul vieții sale a desfășurat o fructuoasă activitate plină de realizări în funcțiile de director al Seminarului din Galați (1909-1918), director al Seminarului Teologic din Chișinău și Exarh al mănăstirilor din Basarabia (1918-1921), Episcop al Argeșului (1921-1923) și al Hotinului cu reședința la Bălți (1923-1935), Mitropolit al Bucovinei (1935-1940) și șef al Misiunii Ortodoxe din Transnistria (1942-1943). A scris și a publicat aproximativ 40 de lucrări. Aflându-se din 1944 în exil, din inițiativa mitropolitului Visarion Puiu, în 1949 se înființează pentru românii din diasporă Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală pe care o conduce până în 1958. Și-a petrecut restul vieții în localitatea Viels Maison-Aisne, la 96 km de Paris.

În rândurile ce urmează vă propunem o parte dintr-un material al istoricului M. Mihailuța, Scrisori de mulțumire ale comuniștilor din Odessa, adresate unui mitropolit român, publicat într-o revistă științifică din Odessa.

   Traducerea din limbile ucraineană și rusă a fost realizată de Prot. Ioan Lisnic

Scrisori de mulțumire ale  comuniștilor din Odessa,

adresate unui mitropolit român

La data de 15 iunie 1944, la Odessa a avut loc o întâlnire a șefilor departamentului de propagandă și agitație din regiune. La această întrunire a luat cuvântul secretarul comitetului regional, tov. Sosnovski, cu următorul raport, „Cu privire la activitatea de propagandă și agitație, în legătură cu decizia Plenarei din luna mai a Comitetului Central al Partidului Comunist al Ucrainei (b)". Iată despre ce se vorbea în acel raport: „Invadatorii germano-români au încercat să influențeze asupra conștiinței populației sovietice rămase pe teritoriul ocupat temporar și să suprime credința în principiile filozofiei marxiste-leniniste, activând la o scară și mai mare în predicarea obscurantismului religios. În toate înstituțiile de învățământ, medii și superioare, un loc important în procesul de instruire îl ocupa religia. <...> La Universitatea de Stat a fost înființată Facultatea de Teologie, a fost deschisă și biserica universității. Pe întreg teritoriul regiunii Odessa, au fost reconstruite și restaurate foarte multe biserici și acum sunt deschise. Deci avem mult de lucru pentru a contracara acest obscurantist religios prin perspectiva matreialistă a învățăturii marksist-leniniste și nu prin modalități și metode, folosite de komsomoliștii noștri, ci prin alte metode, mult mai umane. Am în vedere o propaganda activă, implicând în această activitate grupuri de intelectuali, cunoscători ai științelor naturii, implicându-i în ai convinge pe credincoși, în absurditatea doctrine religioase.

Bazându-se pe acest raport, redactorul ziarului «Большевистское знамя» [Drapelul bolșevic], tov. Lifșiț a sugerat, ca „unele elemente în propaganda orală să fie împrumutate de la români”, care și-au promovat cu pricepere realizările în creștinarea teritoriilor ocupate. Ideologul de partid s-a bazat și pe unele fapte concrete, când  "la Odessa a fost organizată de către clerul român, procesiunea de  înmormântare a unui pilot sovietic, doborât în preajma orașului, afirmând că s-a procedat creștinește, în pofida timpurilor grele de război”, "când mai mulți foști comuniști s-au adresat Patriarhului României, cu mulțumire pentru că din nou sunt restaurate bisericile”, ceea ce a contribuit la îndreptarea populației pe calea adevărului.

Datorită realizarilor săvârșite de către membrii Misiunii Ortodoxă din Transnistria, sub conducerea Mitropolitul Visarion Puiu, Înaltul Ierarh, aflându-se la Odessa a căpătat tot respectul și încrederea unei mari părți a locuitorilor orașului. La Scrisoarea Mitropolitului Visarion, cu ocazia sărbătorii Sf. Paști, adresată populației orasului, cât și foștilor comuniști, publicată pe prima pagină a ziarului "Molva” (nr. 117 din 24 aprilie 1943), ca răspuns a fost trimisă pe adresa ziarului o scrisoare colectivă semnată de 14 persoane care locuiau pe str. Kanatnîi, nr. 81 din Odessa.

Iată ce se scria în acea scrisoare, "Noi, foști comuniști, botezați în credința creștină, cu suflet curat creștinesc și cu credință în Luminata Înviere a Domnului Hristos, răspundem la salutul arhipastoral al ÎPS Visarion, cu cuvintele "ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!”.

Devenind involuntar comuniști în timpul stăpânirii sovietice, credința strămoșilor nostri, a părinților, credința în Luminata Înviere a Domnului Hristos, nu s-a stins în noi. Am crezut, credem și vom crede. Cât nu s-au străduit autoritățile să întunece și să smulgă din rădăcină și din inimile noastre Credința în Hristos - Fiul lui Dumnezeu și să stingă pentru totdeauna  Lumina Învierii, însă n-au reușit.

Sărbătoarea Sf. Paști, Luminata Înviere a Domnului Hristos și alte sărbători religioase, ne aminteam de ele și le serbam cu ușile închise, în cercul restrâns al familiei, de frică ca să nu fim observați. Salutul pascal Hristos A Înviat! și răspunsul – Adevărat A Înviat! le pronunțam cu jumătate de voce, ca să nu fim auziți nici în curte, nici de vecini. Acum, cu mândrie, deschis și cu voce tare,  felicităm rudele, pe cei apropiati și cunoscuții cu salutul pascal- „Hristos A Înviat!” și la salutul arhipastoral al ÎPS Mitropolit Visarion, noi care fără voie am ajuns să purtăm pata rușinoasă de comuniști, îi răspundem cu „Adevărat A Înviat!” și îi dorim în activitatea sa de renaștere a vieții creștinești, întru mulți ani Stăpâne!

Un alt răspuns la scrisoarea Mitropolitului Visarion a fost semnată de către 19 persoane care locuiau în sectorul 4 al poliției din Odessa. Arătând recunoștința față de autoritățile românești și față de mitropolit, semnatarii menționau, că "fiind schilodiți de lozinci comuniste, nu putem crede că  salutările Voastre sunt adresate și nouă”. Reântorcerea la credință și reânvierea lor spirituală, anume în ziua Sf. Paști, se datorează apelului Vlădicăi Visarion, cum "sămânța bună, căzută în pământul cel bun aduce roadă multă”.Mitropolitului Visarion i-au fost închinate și versuri:

«Преосвященнейший Владыко,

Тебя Господь благословил,

Приездом в край безбожный, дикий,

Чтоб Ты тьму Светом поразил.

Для блага веры православной,

Ты Семинарию создал,

Чтоб Свет Христов: велик и славен,

Здесь вновь над нами воссиял…».


Înalt Preasfințite Stăpâne,

Ai fost binecuvântat de Dumnezeu,                                                                                                   

Venind în acest ținut sălbatic și fără de credință,

Ca să zdrobești întunericul cu Lumină.

Pentru binele credinței ortodoxe,

Ai întemeiat un Seminar,

Ca Lumina lui Hristos cea preamărită,

Să strălucească aici, din nou peste noi.

_________________________________________________________

Slujirea Mitropolitului Visarion și activitatea sa misionară, era asemănată cu activitatea de creștinare a Sf.Vladimir al Kievului și a Mitropolitului Petru Movilă:


                                      «Желаю радостей духовных 
                                      С врученной паствою Вам Богом, 
                                      Успешно в тяжкую годину

Руководить Русским народом.

Теперь поверженный во прах,

Он задыхался четверть века,

Идя с Иудой, стал Иудой,

Теряя образ человека.

Вас Бог избрал его вести

Из тьмы коварства, лжи, обмана,

На путь добра, Святой любви

Из рук «советского тирана»

Как некогда Святой Владимир,

Изведав веру разных стран

Украсил Стольный Киев храмом,

В Днепре крестил всех киевлян…».

Vă dorim bucurii duhovnicești

Cu păstoria primită de la Dumnezeu

Cu succes în aceste timpuri grele

Să păstoriți poporul rus.

Fiind doborât la pământ,

Se sufoca de un sfert de secol,

Mergând cu Iuda, devenind al doilea Iuda,

Perzând și chipul omenesc.

Dumnezeu te-a ales ca să-l conduci

Din întunericul perfid, plin de minciună,

Pe drumul drept al dragostei creștine

Din mâinile "tiranului sovietic”

Cum în trecut Sf. Vladimir,

Aflând credința cea creștină

A construit biserici în capitala Kiev,

Botezând locuitorii în apa Niprului ...

_______________________________________________________________

Obiectivele principale ale Mitropolitului Visarion la Odessa, erau de a reface viața spirituală, restaurarea și refacerea locașelor de închinăciune, educația în spiritul credinței, la toate acestea se adaugă și opera de binefacere a ierarhului.  

Михайлуца М., Як одеські комуністи лист вдячності румунському митрополиту писали... про міфи, моральність і пропаганду, Юго-Запад.Одессика, Историко-Краеведческий Научный Альманаh, Выпуск 20, Одесса, «Печатный дом», 2016, с. 212-225 --->   PDF

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews