La parohia ortodoxă română „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Țările de Jos, Pӑrintele paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ a oficiat, duminicӑ, 4 octombrie 2020, dupӑ Sfânta Liturghie, slujba de începere a noului an școlar parohial 2020-2021 și a binecuvântat copiii care participӑ la cursurile școlii parohiale.

Pӑrintele Ioan a vorbit despre importanța învӑțӑrii limbii române, ca fundament al pӑstrӑrii identitӑții naționale, despre rolul educației în formarea și desӑvârșirea personalitӑții tinerilor, a transmis îndemnuri și sfaturi părintești, precum și urări de succes în noul an de studiu. Pӑrintele Ioan le-a oferit copiilor manuale și cӑrți în limba românӑ, achiziționate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, și a fӑcut apel cӑtre pӑrinți la continuarea menținerii vii în familie a valorilor ortodoxiei și a spiritului românesc.  

Coordonatoarea școlii parohiale a prezentat pe scurt cele mai importante activitӑți realizate de elevi în anul școlar care a trecut, noutatea pe care a reprezentat-o școala on-line, participarea la diferite proiecte  organizate de instituții din România și din Țӑrile de Jos, precum și principalele tematici din programul școlar viitor.

Cei prezenți au putut admira o expoziție cu desenele copiilor care au participat la concursul online de desene „Prieteni la distanțӑ”, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în primӑvara acestui an, pentru copiii români din diaspora. La final, copiii și pӑrinții au fost invitați sӑ serveascӑ gustӑri românești.

Școala Parohială a fost înființată în 2011, ca o continuare și completare a școlii de cateheză. Cursurile sunt oferite gratuit copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, fiind structurate tematic pentru grupa mică, respectiv grupa mare. Copiii învață limba română și primesc noțiuni de literatură, cultură, istorie, geografie a României, precum și lecții de cateheză.