Pe 19 decembrie 2020 se împlinesc 28 de ani de la recunoașterea, în 1992, a reactivării Mitropoliei Basarabiei de Patriarhia Română, informează Basilica.ro. Evenimentul istoric s-a petrecut în contextul destrămării Uniunii Sovietice în 1991 și a recâștigării independenței Republicii Moldova, cu perspectiva Reunificării cu Patria-Mamă, care s-a petrecut în primul rând pe cale bisericească, prin revenirea Mitropoliei Basarabiei în sânul Patriarhiei Române. 

Adunarea Eparhială constituită la Chișinău a hotărât în data de 14 septembrie 1992, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care a existat din 1925, fiind sancționată (aprobată) prin Decretul Regal nr. 1942 din 4 mai 1925 și funcționând până în anul 1944 inclusiv.

În toamna anului 1992, PS Petru Păduraru, Episcop de Bălți, a fost ales locțiitor de mitropolit al Mitropoliei Autonome a Basarabiei, de stil vechi. Adunarea Eparhială a hotărât, în numele clerului și credincioșilor din Basarabia, revenirea la canonicitate a Mitropoliei Basarabiei și trimiterea la București a unei delegații, alcătuite din clerici și mireni, pentru a adresa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române rugămintea ca Mitropolia Basarabiei să revină la rosturile ei canonice și să-și reia activitatea sub jurisdicția de drept a Sfântului Sinod al Bisericii strămoșești a neamului românesc, curmată atât de brutal după 23 august 1944, când trupele sovietice au anexat definitiv Basarabia, desființând orice structură românească dintre Prut și Nistru.

După hotărârea din 14 septembrie a Mitropoliei Basarabiei de a reveni la Biserica-Mamă, pe 19 decembrie 1992, Sinodul B.O.R. a luat act, cu binecuvântare, de reactivarea Mitropoliei Basarabiei și, printr-un Act Patriarhal și Sinodal, a recunoscut această Mitropolie ca autonomă și de stil vechi, făcând parte integrantă din trupul Bisericii Ortodoxe Române și având reședința în Chișinău.

„Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârșește astăzi un act sfânt de adevăr și dreptate, care reîntregește plinătatea comuniunii de credință strămoșească și gândire românească”, se statua în Actul Patriarhal și Sinodal din 1992.

PS Petru (Păduraru), fostul episcop de Bălți al Mitropoliei Chișinăului, a devenit în 1992 locțiitor și mai apoi, în octombrie 1995, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, cu drept de jurisdicție extrateritorială și asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit.

Ceremonia de reactivare a Mitropoliei Basarabiei a avut loc la o zi după actul de recunoaștere al Sinodului B.O.R., pe 20 decembrie 1992. Imagini din arhiva Televiziunii Române, consemnate de jurnalistul Răzvan Bucuroiu, au fost păstrate de la acea sărbătoare a Neamului Românesc prin care, cel puțin la nivel spiritual și canonic, Basarabia revenea ACASĂ, în comuniune cu Biserica și Țara Românească.
 
"Astăzi, ca în fiecare an, la data de 19 decembrie, aniversăm momentul istoric al reactivării Sfintei Noastre Mitropolii a Basarabiei.

Acum douăzeci și opt de ani în urmă, am fost cu toții martorii și trăitorii unui act de dreptate, încurajat,  susținut și aprobat  de către Patriarhia Română, prin reactivarea Mitropoliei istorice a Basarabiei, ruptă în anii 40, într-un mod abuziv, de la sânul Bisericii Mame, de către ocupanții teritoriului dintre Prut și Nistru.

Orice moment aniversar este prilej de totalizări și de planificări. La capitolul totalizări, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, pentru lucrarea frumoasă, săvârșită asupra clerului, credincioșilor și întregii suflări românești din Basarabia, pentru că, am început timid, cu câteva biserici, iar astăzi, ne apropiem curajos de un număr de 200 de parohii și desfășurăm multe activități și proiecte, îndreptate spre oameni, așa cum ne învață Mântuitorul Hristos.

La nivelul planificărilor ne dorim să evoluăm și să înregistrăm progrese în ceea ce privește activitatea catehetică, pastorală și misionară în acest spațiu și să cultivăm în continuare adevărul de credință ortodoxă și de aprtenență justificată la Neam, pentru că indiferent de speculații, suntem un Neam, o Biserică, o Istorie și un Ideal, alături de întreaga suflare românească.

 Dorim tuturor clericilor și credincioșilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei multă sănătate, bucurii duhovnicești și curaj în mărturisirea adevărului de Credință și de Neam, iar de la Noi primiți arhierești binecuvântări.

LA MULȚI ANI, MITROPOLIA BASARABIEI!!!", este urarea ierarhului de la Chișinău, postată pe pagina web a Mitropoliei Ortodoxe Române a Basarabiei.
 
Cu o zi înainte de împlinirea a 28 de ani de la revenirea Bisericii Basarabiei în comuniune cu Biserica-Mamă, episcopul de Bălți a oficiat o slujbă de Te-Deum pentru recunoașterea Mitropoliei Basarabiei.
 
"Vineri, 18 decembrie 2020, PS Antonie, Episcop de Bălți, împreună cu un sobor de preoți, a oficiat, un Te-Deum de mulțumire la biserica „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena” din satul Corlăteni, rn. Râșcani (preot paroh Valeriu Ursu).

Rugăciunea a fost înălțată către Bunul Dumnezeu cu ocazia împlinirii a douăzeci și opt de ani de când Sfântul Sinod al Bisericii Otodoxe Române a hotărât, în ziua de 19 decembrie 1992, reactivarea Mitropoliei Basarabiei, unica structură eclesiastică canonică în ținutul dintre Prut și Nistru.

În cuvântul său, PS Antonie a vorbit despre lupta clericilor și a credincioșilor Mitropoliei Basarabiei pentru drepturile lor firești, de a fi cu Biserica Mamă – Patriarhia Română. PS Antonie a menționat că adevărul istoric, indiferent ce n-ar spune unii fii duhovnicești ai Patriarhiei Ruse, este de partea Mitropoliei Basarabiei și preoții care fac parte din această structură eclesiastică trebuie să știe că sunt cu adevărul și cu dreptatea, iar adevărul înseamnă lumină. Lucrarea preoților Mitropoliei Basarabiei este o lucrarea a luminii. O lucrare pentru lumină și în lumină. PS Antonie a mulțumit părinților consilieri, preoților și credincioșilor, care cu jertfă și devotament promovează adevărul eclesiastic în partea de nord a R. Moldova. PS Antonie a menționat și contribuția determinantă a IPS Mitropolit și Exarh Petru, a clericilor și credincioșilor, care l-au urmat pe Episcopul de Bălți de atunci, în lucrarea de reactivare a istoricii structuri bisericești din acest spațiu. PS Antonie a subliniat, în mod special, și aportul domnului Vlad Cubreacov, care printr-o implicare exemplară a făcut ca Mitropolia Basarabiei să iasă învingătoare în lupta dusă, timp de zece ani, cu statul R. Moldova și structura locală a Patriarhiei Moscovei, conducă de Mitropolitul Vladimir. 

Istoric: Mitropolia Basarabiei este o Biserică Ortodoxă Autonomă, de stil vechi, în cadrul Patriarhiei Române, reactivată pe 14 septembrie 1992. Mitropolia Basarabiei este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat până în anul 1944 inclusiv. Prin statut, teritoriul Mitropoliei Basarabiei este cel al R. Moldova. În plus, în calitate de Exarh al Plaiurilor, Mitropolitul Basarabiei are jurisdicție canonică asupra diasporei ortodoxe române din răsărit (fosta Uniune Sovietică și diaspora R. Moldova).
Mitropolia Basarabiei numără 4 episcopii istorice sufragane: Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți, (fosta Episcopie a Hotinului), Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Albă și Ismail), Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fosta Misiune Ortodoxă Română din Transnistria).

Mitropolia Basarabiei a fost creată dupa Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chișinău la rangul de mitropolie. Decizia înființării a fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. Organizarea propriu-zisa s-a făcut prin legea de organizare a BOR din 1925. Ahiepiscopul de Chisinau, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdictia Mitropoliei Basarabiei cuprindea Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia Hotinului și Episcopia Cetății Albe - Ismail.

În timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi sub regim sovietic din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, fiind înlocuită, în mod abuziv, cu o structură necanonică - Eparhia Chișinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei și a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu a recunoscut niciodată trecerea MitropolieiBasarabiei sub autoritatea Patriarhiei Ruse.

Ca raspuns la cererile Adunării Eparhiale din 14 septembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 19 decembrie 1992, a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Petru Paduraru, fostul episcop de Bălți al Mitropoliei Chișinăului a devenit mai întâi locțiitor, și mai apoi, din octombrie 1995, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, cu drept de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit. 

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de guvernul R. Moldova la 30 iulie 2002 după zece ani de prigoană, persecuție și umilință din partea autorităților de stat și a clericilor din jurisdicția Patriarhie Ruse. Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova în toate instanțele din țară ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova și cu Mitropolia Moldovei, structura locală necanonică a Patriarhiei Moscovei. Statul R. Moldova și Mitropolia Moldovei au pierdut în fața Mitropoliei Basarabiei", a transmis Biroul de presă al Episcopiei de Bălți pe pagina de facebook a Mitropoliei Basarabiei