ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Aleph Media, societatea care operează televiziunile Aleph News și Aleph Business, a intrat în insolvență, în urma deciziei Tribunalului București, informează Româniatv

Tribunalul București a luat ieri, 16 martie, decizia de punere în insolvență a societății Aleph Media care operează televiziunile Aleph News și Aleph Business, la „cererea debitorului”.

Unul dintre creditorii societății este Marius Tucă, acesta având de recuperat cel puțin 60.000 de euro.
 
Un alt creditor, dar și acționar al societății, este casa de producție Zazu Film, companie deținută de Cristina Iacob, despre care presa relata că ar fi avut o relație amoroasă cu Adrian Sârbu, mai scrie RomâniaTV.
 
Soluția instanței în cazul Aleph News:

„Admite cererea formulată de societatea debitoare ALEPH MEDIA S.R.L.. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență deschide procedura generală împotriva debitoarei ALEPH MEDIA S.R.L..

În temeiul art.66 alin.6 din Legea nr.85/2014 , admite excepția conexității și dispune conexarea dosarului nr. 3622/3/2023 la dosarul nr. 7014/3/2023. Califică cererile creditorilor CENTRON SLOVAKIA SPOL. S.R.O. , MARIUS TUCĂ, ZAZU FILM S.R.L., drept declarații de creanță.

Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare.

Fixează următoarele termene limită:

a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 05.05.2023

c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe – 22.05.2023

d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 06.06.2023;

e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 29.05.2023

Desemnează administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorului CENTRON SLOVAKIA SPOL. S.R.O., pe FINANCIAL OPERATIONAL RESTRUCTURING I.P.U.R.L. cu o remunerație de 7000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condițiile art. 99 alin. 3 și art.100 din lege din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014.


Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeași lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar

Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014.

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze verificări la AFP Sector 1 pentru verificarea conturilor bancare deținute de debitoare, la DITL Sector 1-6, ANCPI, DPRCIV, pentru verificarea bunurilor debitoarei.

Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declarațiilor de creanțe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București, cât și în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 22.06.2023, ora 11:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 16.03.2023”, se arată în decizia instanței.