Misiunea Fondului Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani, finanțat cu aproape 558 milioane de dolari, în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanțare extinsă (EFF), informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al FMI, noul program se va baza pe progresul atins în cadrul programului precedent și va avea ca obiectiv sprijinirea relansării economice a Republicii Moldova după depășirea pandemiei COVID-19 și avansarea în implementarea unor reforme instituționale ambițioase.

„Ne așteptăm ca acest Consiliu de Directori Executivi al FMI să discute noul program cu Republica Moldova în luna septembrie, după ce autoritățile Republicii Moldova vor fi implementat un șir de acțiuni prealabile, inclusiv în domeniul independenței băncii centrale, supravegherii sectorului financiar și transparenței bugetar - fiscale. Noul program susținut prin ECF și EFF va contribui la menținerea stabilității macroeconomice, va ancora politicile autorităților pentru susținerea relansării economice după depășirea pandemiei COVID-19 și va cataliza finanțarea din partea altor donatori. Bazându-se pe progresul atins în cadrul programului precedent, autoritățile își propun să avanseze în cadrul noului program în implementarea unor reforme instituționale ambițioase pentru a elimina numeroasele vulnerabilități din domeniile guvernanței fiscale, supravegherii sectorului financiar nebancar, reglementării pieței, prevenirii și combaterii corupției și fortificării statului de drept”, a declarat șeful echipei de experți a FMI, Ruben Atoyan, care a purtat discuții de la distanță cu Guvernul de la Chișinău în perioada 7-24 iulie.

Negociatorul consideră că reforma guvernanței Băncii Naționale a Moldovei, susținută de FMI, și performanța BNM pe parcursul implementării programului precedent constituie succese importante pentru Republica Moldova.

„Curățirea cu succes a sectorului bancar după frauda bancară de proporții se datorează eforturilor de supraveghere bancară exercitate de BNM. Un angajament fără echivoc față de ireversibilitatea reformelor din sectorul bancar este critic pentru stabilitatea sectorului financiar. Existența unei bănci centrale independente contribuie la menținerea stabilității macroeconomice, susținerea încrederii investitorilor și protejarea sistemului financiar, toate acestea fiind precondiții de importanță crucială pentru o creștere economică durabilă și incluzivă. Păstrarea independenței BNM este în interesul Republicii Moldova și constituie o condiție de importanță critică în cadrul noului program susținut de FMI”, a adăugat Atoyan. 

Acordul la nivel de experți se preconizează a fi aprobat de conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi. Se propune ca Republica Moldova să acceseze, în baza unui acord pe 3 ani, o finanțare în valoare de 400 milioane de drepturi speciale de tragere (ceea ce constituie 232% din cota Republicii Moldova la FMI sau circa 558 milioane de dolari).