ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Și Cotidianul a obținut de la CNSAS concluziile unei anchete interne din care reiese clar că Germina Nagâț, fost director de Investigații la CNSAS în perioada 2001-2018, nu a admis colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea cu toate că avea toate datele la dispoziție, după cum scrie azi publicația, care redă conținutul informării CNSAS.

Citiți și EXCLUSIV/DOCUMENTE EXCLUSIV. CNSAS recunoaște că documentele despre colaborarea lui Traian Băsescu au stat în fișetul Germinei Nagâț, fosta șefă a Direcției Investigații, încă din 2006. Personajul este premiant GDS și membru al Colegiul CNSAS din partea USR. DOCUMENTE

Știrea prezentată în premieră de ActiveNews a fost reflectată cu promptitudine de InPolitics și alte publicații și posturi TV, cât și de Evenimentul Zilei și Jurnalul Național sau chiar InfoFinanciar. Iată transcrierea de la Cotidianul:

Documentul primit de la CNSAS

CONCLUZIILE BIROULUI DE COORDONARE AL COLEGIULUI
REZULTATE DIN ANALIZA DOCUMENTAȚIEI EMISE CA URMARE A INVESTIGĂRII
DEMARATE ÎN ȘEDINȚA DIN 23.09.2019
PE TEMA VERIFICĂRILOR DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU ÎN PERIOADA 2000-2019

I. Din analiza tuturor documentelor s-a conturat următoarea cronologie în legătură cu
verificările domnului Traian Băsescu:

– În anii 2002,2004,2006 au fost emise deciziile de necolaborare cu nr.40,188 și 310
– 18.09.2006 – Au fost preluate, în comisie mixtă, documentele care au stat la baza emiterii deciziei nr.310/2006, menționate la pct.23 din Decizie.
– 19.09.2006 – Conform Adresei de răspuns SRI S/113959/19.09.2006, s-au transmis către C.N.S.A.S., în conformitate cu decizia Comisiei mixte din
18.09.2006:
● Registrul inventar arhivă al fondului de rețea păstrat la Constanța, vol.5, coperta și fila 118;
● Dosar cu procese verbale de distrugere a unor dosare păstrate la Constanța, nr.50, vol.10, coperta, filele 160 și 163.
– 25.09.2006 – Conform Adresei de răspuns MapN nr.1872 s-au remis C.N.S.A.S copii xerox ale filelor 64 verso și 65, declasificate din Registrul jurnal pentru rețeaua informativă a UM 02150 Mangalia, inventariat sub nr.39 + o copie xerox a coperții Registrului.
– 25.09.2006 – Colegiul a votat emiterea unei decizii de necolaborare cu Securitatea pentru Traian Băsescu (Decizia nr.310).
– S-au predat la arhivă, de la Cabinetul președintelui C.N.S.A.S., documentele preluate în facsimil cu privire la Traian Băsescu.
– 27.09.2006 – S-au înregistrat documentele la Arhivă, în Registrul de evidență a proceselor verbale de preluare.
– 09.10.2006 – Direcția Investigații a emis nota S/D/736 – rezultatul consultării dosarelor D 0003445, D 0003444.
– 19.02.2010 – Direcția Arhivă Centrală a emis o notă (39/19.02.2010) cu propunere de înregistrare în ELO a documentelor preluate în 2006, aprobată de președintele CNSAS.
– 30.04.2010 – S-au înregistrat documentele în ELO.
– 05.12.2012 – Conform S/DC/1035, Direcția Comunicare a transmis Direcției Investigații lista persoanelor verificate în temeiul art.3, lit.a.
– 16.10.2013 – S-a emis nota de constatare S/D/I/2543 – alegeri prezidențiale, pe baza dosarelor D 00016596 – documente privind comerțul exterior, I 0375988 – Waarduzen Ronald și I 0294989 – Nicoară Ion.
– 16.10.2013 – Traian Băsescu a demis cerere de accces la dosar (P3213).
– 22.10.2013 – S-a votat Adeverința nr.2584.
– 28.03.2014 – Dan Voiculescu a contestat Adeverința nr.2584 (dosar 1649/2014).
– 14.05.2014 – Direcția Investigații a consultat dosarul I 1067865 care a fost utilizat abia în nota de constatare nr.800 din 06.05.2019, pe baza căreia Colegiul a dispus introducerea acțiunii în constatarea calității de colaborator a domnului Traian Băsescu.
– 10.12.2014 – Sentința CAB nr.3381 prin care s-a respins contestația – adeverința a rămas valabilă. Din conținutul sentinței: ”Nimic nu împiedica însă reclamantul ca, distinct de aspectele avute în vedere la emiterea adeverinței, să facă uz nemijlocit de prevederile art.32 din ordonanță pentru o nouă verificare a existenței sau nu a colaborării prârâtului Traian Băsescu, în lumina noilor
eventuale documente și informații concrete aduse de reclamant care să permită identificarea în arhivele C.N.S.A.S. sau ale altor instituții documente și informații relevante /…/ Or, cât timp emiterea adeverinței contestate în prezenta cauză a fost urmarea identificării de noi documente în fondul arhivistic al C.N.S.A.S., neprocesate până la emiterea adeverinței din 2006, singura
permisă de lege este cea care derivă din analiza acestor noi documente”.
– 02.09.2015 – Dan Voiculescu a declarat recurs împotriva sentinței nr.3381.
– 01.07.2016 – Mugur Ciuvică a înaintat C.N.S.A.S. o cerere de verificare a domnului Traian Băsescu, ca președinte PMP.
– 18.07.2016 – Direcția Juridică a formulat un punct de vedere (nr.1728/18.07.2016) privind imposibilitatea soluționării cererii deoarece lit.t nu se încadrează în art.32 pentru reverificare + argumentul imposibilității nefinalizării procesului referitor la contestarea adeverinței.
– 11.12.2016 – alegeri parlamentare.
– 14.03.2017 – A intrat pe flux S/DC/266 – verificarea domnului Traian Băsescu la alegerile parlamentare din 2016.
– Doamna G.Nagâț nu a pus în lucru nota Direcției Comunicare, considerând că nu trebuia introdusă în fluxul de lucru pe motiv că nu se finalizase procesul prin care
a fost contestată Adeverința nr.2584/22.10.2013.
– 20.02.2018 – ICCJ s-a pronunțat respingând recursul formulat de Dan Voiculescu
– adeverința nr.2584/22.10.2013 a rămas valabilă.
– 06.05.2019 – Direcția Investigații a emis nota de constatare nr.800, pe baza căreia
Colegiul a dispus introducerea acțiunii în constatarea calității de colaborator a
domnului Traian Băsescu, pe baza următoarelor documente:

● D 00016596 – documente privind comerțul exterior; I0375988 – Waarduzen Ronald și I 0294989 – Nicoară Ion (invocate și în nota de constatare S/DI/I/2543/16.10.2013);
● I 1067865 (preluat în 22.11.2005), I 1068214 (preluat în 22.11.2005), I0785331 (preluat în 11.09.2008), I 1067424 (preluat în 09.09.2008), R 0196765 (preluat în 24.10.2005), R 0196766 (preluat în 24.10.2005), R 0394353 (preluat în 29.11.2010), R 0235255 (preluat în 25.10.2005), I 0793815 (preluat în 10.09.2008), FI 86181/CT (microfilm predat în 2011).

II. Analizând toate documentele și coroborând cu procedurile stabilite prin OUG 24/2008
și Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.S.A.S., s-au conturat următoarele concluzii:

1. În desfășurarea activităților administative specifice doamna G.Nagâț – director al Direcției Investigații – avea cunoștință despre documentele preluate de la SRI atât din Decizia 310, încă din 2006 (conform răspunsului său din nota 7/2021), cât și din ELO (înregistrarea doumentelor s-a efectuat în 2010, conform notei DAC 108/2021), dar nu le-a utilizat pentru generarea de investigații în 2013 și a preferat alte surse publicistice: S/DI/2543/16.10.2013 ”conține 10 documente noi în raport cu cele invocate în decizia din 2006, pentru identificarea cărora nu s-au folosit evidențele Direcției investigații,ci informații provenind din alte surse, în special publicistice (între care și cartea lui Marius Oprea ”Adevrata față a lui Traian Băsescu”, apărută în 2012 la Editura Jurnalul Național). Emiterea notei a presupus studierea a 394 de volume din arhiva C.N.S.A.S. …” (din nota CGN 12/30.05.2019). Un reper l-ar fi putut constitui surse publicistice/documentare, indicate de domnul Emil Constantinescu și domnul M.Ciuvică, care au pus la dispoziția C.N.S.A.S. documentele preluate în comisie mixtă în 2006 referitor la Traian Băsescu.
2. La baza Adeverinței din 2013, contestată în instanță, au stat dosarele D 00016596 – documente privind comerțul exterior; I 0375988 – Waarduzen Ronald și I 0294989 – Nicoară Ion, ceea ce nu înseamnă că nu ar fi putut fi identificate alte dosare în 2016, care să fi condus la emiterea unei note de constatare. Așa s-a întâmplat în urma reverificării din 2019, când s-a emis o notă de constatare pe baza dosarelor I 1067865, I 1068214, I 0785331, I 1067424, R 0196765, R 0196766, R 0394353, R 023525, I 0793815, FI 86181/CT (microfilm predat în 2011). Toate dosarele care au condus la investigația din 2019 se aflau în arhiva C.N.S.A.S. încă din perioada 2005-2008, ceea ce înseamnă că, în mod sigur, au fost înregistrate în baza TOTAL a Direcției Investigații înainte de emiterea notei de constatare S/DI/I/2543?16.10.2013. În acest sens, este importantă mențiunea din nota de constatare emisă în 2019:
”8.Procesarea materialului arhivistic până la data de 06.05.2019, din care rezultă următoarele documente identificate în alte dosare din arhiva C.N.S.A.S., suplimentare celor care au stat la baza adoptării adeverinței nr.2584/22.10.2013:
Observații preliminare:
Din analiza:
– Filei 118 din vol.5 al Registrului inventar arhivă al fondului rețea păstrat la Constanța, document pus la dispoziția C.N.S.A.S. de SRI;
– Filelor 64 și 65 din Registrul jurnal pentru rețeaua informativă al UM 02150 Mangalia, document pus la dipoziția C.N.S.A.S. de Direcția de Siguranță Militară din cadrul MapN;
– ……………….
*Identitatea dintre sursa ”PETROV” și domnul Traian Băsescu rezultă din:
– Numărul identic (3990) al dosarului personal din perioada colaborării cu organele de contrainformații militare, consemnat în registrele sus-menționate în dreptul domnului Băsescu Traian și pe notele informative ale sursei ”PETROV” din 05.05.1975, identificate în dosarele R 0196766 și R 0235255…..”
*Observații: Documentele care au condus, în 2019, la stabilirea identității dintre sursa PETROV și domnul Traian Băsescu au fost cele menționate la pct.23 și 26 din Decizia nr.310/2006.

3. Se poate concluziona că nu trebuia oprită reverificarea în anul 2017, deoarece, între 2013 și 2016, exista posibilitatea să apară documente noi și neprocesate care nu fuseseră avute în vedere în adeverința din 2013. Într-o astfel de situație, pe baza noilor documente/informații ar fi trebuit emisă o notă de constatare nouă, care să fie supusă analizei Colegiului. Astfel, în 2016,
existau două posibilități:
- Nu se identificau documente noi și neprocesate în afara celor care făcuseră
obiectul adeverinței 2584/22.10.2013.
În acest caz, baza de lucru fiind aceeași ca a adeverinței contestate, nu se impunea emiterea vreunui document în vederea menținerii unei adeverințe pentru care exista posibilitatea de a fi anulată ca ”act administrativ” în instanță. Contestarea adeverinței avea în vedere aspecte de nelegalitate sau de netemeinicie care priveau emiterea ”actului administrativ”, nicidecum procedurile de verificare statuate prin OUG 24/2008.
- Se identificau documente noi și neprocesate, altele decât cele care făcuseră
obiectul adeverinței 2584/2013.
În această situație noile documente, nefolosite la emiterea adeverinței contestate 2584/2013, puteau sta la baza emiterii unei noi note de constatare, care să fie supusă analizei Colegiului, ca în 2019 (a se vedea anterior considerentele Sentinței 338/2014, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul 1649/2/2014 privitor la contestația adeverinței 2584/22.10.2013).
Trebuie remarcat că în punctul de vedere al Direcției Juridice din nota 1728/18.07.2016, menținut în nota 1258/17.11.2020, s-a pornit de la premisa că finalitatea verificării ar fi fost emiterea unei noi adeverințe pentru domnul Traian Băsescu. Finalitatea verificării nu se poate cunoaște înainte de demararea procedurilor de verificare conform OUG 24/2008, în urma cărora se poate stabili dacă există documente noi neprocesate și dacă acestea implică emiterea unei noi adeverințe, menținerea ca valabilă a celei anterioare, ori trimiterea documentelor în instanță.

4. Art.32 permitea chiar inițierea reverificării domnului Traian Băsescu de către C.N.S.A.S., acesta făcând parte din categoria persoanelor verificabile „din oficiu”. Prin urmare, începând cu anul 2008, dacă se identificau documente noi și neprocesate, C.N.S.A.S. putea iniția reverificarea
domnului Traian Băsescu având în vedere funcțiile pe care le-a ocupat domnia sa în perioada 2004-2019.
– Președintele României 2004-2009 și 2009-2014;
– Senator 2016-2019.

PROCES VERBAL - 31.03.2022 al Comisiei constituite în baza Deciziei BCC nr. 36/23.09.2019 pentru analiza situației verificărilor referitoare la Traian Băsescu

1) Centralizarea situației verificărilor referitoare la Traian Băsescu s-a realizat încă din luna noiembrie 2019 și a fost comunicată către Biroul de Coordonare al Colegiului C.N.S.A.S. cu nota DG nr.25/25.11.2019 (atașată și prezentului proces-verbal).
2) În completarea documentului sus-menționat precizăm că:
– Verificarea din 2013 în baza căreia s-a emis Adeverința nr.2584/2013 s-a finalizat definitiv abia la data de 20.02.2018, prin emiterea Deciziei nr.666 a ICCJ, ca urmare a soluționării unei contestații împotriva adeverinței sus-menționate.
Decizia pronunțată în dosarul nr.1649/2/2014 a fost transmisă C.N.S.A.S. în data de 10.01.2019.
– Verificarea inițiată de Direcția Comunicare în anul 2017 nu putea fi continuată înainte de finalizarea litigiului menționat anterior (20.02.2018).
3) Facem precizarea că identificarea de material probator suplimentar celui avut în vedere la emiterea unei decizii de necolaborare sau a unei adeverințe anterioare nu este o situație excepțională, ci una întâlnită tot mai frecvent, ca urmare a perfecționării metodelor de investigare a fondului arhivistic și a preluării de material de arhivă nou. Din acest motiv însuși Colegiul
C.N.S.A.S. a agreat și a propus Parlamentului României textul Legii 161/2019, prin care se asuma existența unor astfel de situații și se reglementa soluționarea lor.
Anexăm: – Decizia BCC nr.36/23.09.2019;
– Situația verificărilor referitoare la dl.Traian Băsescu.