„Bolnavul în genunchi, pe coridorul spitalului din Corabia, care așteaptă de trei ore să fie ridicat și ajutat. Nu este numai imaginea sistemului medical românesc, a oricărui sistem public sau administrativ, ci mai ales simbolul cutremurător al demnității îngenuncheate, al lipsei, parcă  omniprezente, de compasiune și empatie. Așteptăm într-o continuă stare de asediu, ca o zilnică frustrare care refulează ea însăși cu o agresivitate înspăimântătoare, excepțiile - adică omenia, bunătatea, dreptatea, curajul, onestitatea, profesionalismul.” (Monica Joița / Preluare de pe Facebook)