ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


O nouă apariție editorială semnată de distinsul om de cultură Dan Dulciu, Mănăstirea Varatic în izvoare teologice, laice și culturale, Editura Mușatinia, colecția Harisma, 2020, marchează și configurează locul în spiritualitatea românească a acestei iubite mănăstiri de pe plaiurile moldave. 

Volumul este un proiect inițiat și coordonat de stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Varatic și apare sub egida Centrului Cultural Spiritual de la Văratic, prin editor Emilia Țuțuianu și redactor Dorin Dospinescu, Editura Mușatinia, Roman.

Un cuvânt înainte, plin de har și bogăție de suflu ziditor, ce este liturghisit de ÎPS Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, deschide bogatul și amplul material din cuprinsul lucrării, în care profesionalismul și acribia profesorului și cercetătorului Dan Dulciu își pune pe deplin amprenta. 

Toate acestea îmbinate cu deschiderea Maicii starețe Iosefina de la Mănăstirea Varatic spre cultură și carte de suflet și simțire românească, spre păstrarea istoriei și spiritului locurilor. 

Evocarea Văraticului, pe unde au poposit o pleiadă de personalități remarcabile ale spiritului și culturii românești este făcută cu mult talent și destoinicie de către dl. profesor Dan Dulciu în paginile acestui volum. 

Scriitorul Dan Dulciu nu este numai un împătimit eminescofil ci și un cercetător atent și pasionat al documentelor de arhivă. Domnia sa nu s-a mulțumit să acumuleze cunoștințe, ci le-a făcut publice prin studii, cărți, articole, emisiuni TV etc. consemnările sale fiind la obiect și pline de substanță.

O parte din aceste contribuții sunt adunate în volumul: Mănăstirea Varatic în izvoare teologice, laice și culturale – Bibliografie. Compartimentată pe mai multe capitole, monografia prezintă istoricul mănăstirii, a muzeului și atelierelor mănăstirii Văratic, viața și activitatea monahiilor din această mănăstire, realizările și implicarea lor în viața comunității cât și o parte din personalitățile care au înnobilat Văraticul prin operele lor. 

Sunt prezentate capitole distincte care consemnează cultura și scriitorii care au poposit la  Văratic, primele reviste teologice și laice apărute prin contribuția Mănăstirea Văratic. Un documentar amplu realizat de dl. profesor Dan Dulciu ne oferă informații despre  Fondul Arhivistic al Mănăstirii Varatic,  hărți, planuri și schițe ale proprietăților Mănăstirii Varatic. 

Parcurgând acest volum, cititorii vor afla informații despre personalitățile a căror operă s-a realizat, integral sau în parte aici, la mănăstirea Văratic. Printre  aceștia: poetul Mihai Eminescu, poeta Veronica Micle, Garabet Ibrăileanu, Calistrat Hogaș etc. Inedite sunt capitolule XI: Varaticul în corespondența dintre Eminescu și Veronica Micle, Act de Danie semnat de poeta Veronica Micle, către mănăstirea Văratic și cap. al XII-lea, care cuprinde Vizite princiare la Mănăstirea Varatic –contribuția și implicarea altețelor regale în viața și activitatea monahală.

Profesorul Dan Dulciu prezintă și activitatea Centrului Cultural Spiritual Văratic, evocând prezența de scurtă durată a ctitorului acestui centru, Dianu Sfrijan, la inaugurare, cât și  activitatea și implicarea centrului cultural spiritual în viața comunității.

Sunt de asemenea marcate evenimente distincte precum inaugurarea Căminului Cuvioasa Nazaria,  importanța și activitatea acestui cămin în activitățile maicilor. Cercetător atent al documentelor din arhiva mănăstirii, Dan Dulciu se referă și la viața sfinților trăitori la Văratic: Viața Sfântului Cuvios Iosif și Sfântul Gheorghe Pelerinul și a Cuvioasei Nazaria. Înființarea Corului Cuviosul Iosif de la Mănăstirea Varatic, activitatea deosebită realizată la nivel național și internațional al acestui cor de maici, îl aflăm în cap. al XVII-lea. 

Volumul prezintă și cărțile despre Văratic, apărute de-a lungul timpului: monografii, memorialistică, cărți teologice, purtând semnătura: Stavrofora Iosefina Giosanu, pr. Constantin Catană, Bartolomeu Valeriu Anania,  Zoe Bușulenga, Stavrofora Nazaria Niță, Arhim. Evghenie Ungureanu, Evdochia Alupei, Constanța Marino,  Mihai Conrad, Constantin Bostan, Ioan I. Mirea, Eugène Pittard, N. Iorga etc.

Se poate spune că monahismul românesc de la Mănăstirea Varatic îmbină tradiția și dragostea de slove, întru o smerită rugă adusă Domnului, îmbrăcată în haina spiritului tutelar al locurilor.