ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Referitor la proiectul Ordinului de Ministru prin care situația școlară a elevilor se poate încheia cu minim două note și prin care Consiliul Profesoral nu ar mai trebui să valideze situațiile școlare finale pentru elevi, aducem în discuție următoarele:

În drept și în fapt, 

Codul Muncii definește clar faptul că participarea la o grevă legal organizată nu poate fi urmată de nicio sancțiune pentru participanții la grevă și nici pentru organizatorii acesteia:

„Titlul IX - Conflictele de muncă

Art.235 -  Interzicerea sancționării disciplinare a greviștilor (fostul art. 252): Participarea la grevă, precum și organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligațiilor salariaților și nu pot avea drept consecință sancționarea disciplinară a salariaților greviști sau a organizatorilor grevei.”

Ori, conform proiectului Ordinului de Ministru sus-menționat, suspendarea fără drept a acțiunii legale a Consiliului Profesoral de a valida rezultatele este o sancțiune.

În Dreptul Roman, se spune iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere = justiția este voința statornică  și permanentă de a atribui fiecăruia ceea ce este al său.

Ordinul Nr. 5079/2016 precizează la Art.58 - Atribuțiile Consiliului Profesoral la litera e:  ”(Consiliul Profesoral)  aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe!”

În Statutul Personalului Didactic adoptat prin Legea 1/2011, actualizată în 2023, nu există nicio referire la Consiliul Profesoral, în ciuda importanței acestuia. De aceea se impune de îndată remedierea acestui aspect legislativ.
În drept și în fapt,

Ordinul Nr. 5079/2016  nu conține nicio interdicție în funcționarea Consiliului Profesoral și nici încetarea atribuțiilor acestuia.

Proiectul Ordinului de Ministru care propune „ocolirea” Consiliului Profesoral nu respectă principiul de Drept Roman „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus = unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem”.

În plus, un alt principiu de Drept Roman precizează faptul că acolo unde puterile sunt delegate, ele nu pot fi delegate: „delegata potestas non delegatur”.

În consecință, solicit de urgență, Ministerului Educației să anuleze publicarea amintitului Ordin de Ministru în Monitorul Oficial și anularea acestuia din cauza viciilor de drept pe care le conține.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews