Deputatul Matei Dobrovie (PNL) a propus un proiect de lege prin care minorii să fie protejați de jocurile de noroc, care creează adicție, pagube financiare și pot stimula delincvența juvenilă. Proiectul a primit miercuri aviz favorabil de la Comisia de Cultură din Camera Deputaților

Proiectul de lege, publicat pe site-ul lui Matei Dobrovie, poate fi citit integral mai jos: 

„Inițiativa de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc urmărește să protejeze drepturile locatarilor din imobilele cu destinația de locuințe în care funcționează săli de jocuri de noroc, dar și să prevină expunerea minorilor la astfel de jocuri. 

Dincolo de faptul că industria jocurilor de noroc aduce bugetului de stat o contribuție financiară anuală semnificativă, trebuie să se impună și o serie de restricții pentru funcționarea acestei activități economice, cu scopul de a proteja drepturile tuturor cetățenilor. Astfel, în cazul funcționării sălilor de jocuri de noroc în clădiri cu destinația de locuințe, accesul liber al locatarilor la imobil nu trebuie să fie îngreunat ori chiar restricționat prin amplasarea acestei săli la parterul, demisolul sau etajul clădirii, iar vecinii nu trebuie să fie deranjați de zgomot sau de orice alte tulburări produse de sala de jocuri de noroc

Pe de altă parte, în prezent, nu există nicio distanță minimă obligatorie între spațiul de desfășurare a jocurilor de noroc și orice unitate de învățământ preuniversitar. Ca urmare, am propus introducerea unei distanțe de cel puțin 200 metri. 

Pentru operatorii economici care au început activitatea de organizare a jocurilor de noroc și sunt în proximitatea grădinițelor, școlilor, liceelor sau a altor unități de învățământ preuniversitar, abia la încetarea valabilității autorizației de exploatare se va face dovada reamplasării mijloacelor de joc, în vederea reînnoirii autorizației. Dacă operatorul economic își desfășura activitatea în acel spațiu încă dinaintea înființării unităților de învățământ preuniversitar, el își va putea continua activitatea până la data expirării autorizației în curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o singură dată.

Minorii nu trebuie să aibă acces facil la sălile de joc care funcționează în imobilele cu destinație de locuință și nici să fie ținta publicității la TV sau prin afișaj stradal. În plus, jucătorii trebuie corect informați în legătură cu riscurile dezvoltării unei dependențe și cu ce înseamnă jocul responsabil.  

Principalele prevederi ale inițiativei vizează: 

  • interzicerea reclamelor stradale de mari dimensiuni și a expunerii premiilor în afara incintelor sălilor de jocuri de noroc, precum și obligația de renunțare la semnalele luminoase și sonore vizibile din afara incintelor;

  • protejarea minorilor de expunerea la jocurile de noroc prin interzicerea difuzării spoturilor publicitare de promovare a acestora pe timpul zilei, până la ora 23;

  • introducerea obligației de a desfășura orice acțiuni de promovare a acestei activități într-un mod care nu este atractiv pentru minori și fără ca acestea să fie asociate în orice fel cu minorii; 

  • impunerea unei distanțe minime de 200 de metri între sălile de joc și unitățile de învățământ preuniversitar, precum și instituirea unor condiții suplimentare pentru spațiul destinat activității acestora;

  • instituirea obligației operatorului de jocuri de noroc de a afișa în loc vizibil postere și mesaje de informare asupra pericolului dezvoltării de probleme și dependențe de joc, iar în cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanță, să se deschidă un banner virtual informativ la vizitarea platformei web de jocuri de noroc”.