Prof. univ. dr. Emilian Popescu arată, într-un studiu publicat de Mănăstirea Petru Vodă, că Sf. Apostol Filip, pe care îl sărbătorim astăzi, a predicat și în România de azi:

"Am încercat, în anii din urmă, să răspund întrebărilor pe care și le-au pus istoricii de până acum privind începuturile apostolice ale creștinismului românesc[20]. Am constatat că astăzi dispunem de o documentare mult mai bogată decât a predecesorilor, că ea ne permite să tragem concluzii fundamentate, în sensul încrederii că originile creștinismului românesc sunt apostolice. Doi apostoli au predicat la noi: Sfântul Andrei și Sfântul Filip. Am ținut seama în analizele pe care le-am făcut și de unele principii specifice misiunii apostolice. Am pornit de la faptul că propovăduirea Evangheliei a fost o poruncă, dată Apostolilor de Mântuitorul Hristos după Înviere și înainte de Înălțarea la Cer. Această poruncă consta în obligativitatea fiecărui apostol de vestire a Evangheliei la toate neamurile (πάντα τὰ ἔθνη) (Matei 28, 18-20; 24, 9), în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile (ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, Matei 24, 14) și la toată făptura (εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα … πάσῃ τῇ κτίσει, Marcu 16,15), până la marginile pământului (εἰς ἐσχάτου τῆς γῆς, Fapte 1, 8). Mântuitorul Hristos a avut, deci, în vedere o vestire universală, aceasta fiind înțeleasă etnic, adică fiecare popor să aibă parte de ea, și geografic, adică pretutindeni (πανταχοῦ, Marcu 16, 20)."

Studiul integral poate fi citit AICI