ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În contextul războaielor și al zvonurilor de războaie, devine foarte actual să reflectăm la pace și dintr-un punct de vedere creștin. Despre Pace ca dar al Duhului Sfânt a vorbit și părintele prof. univ. dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu în tâlcuirile la Evanghelia după Ioan pe care le realizează la emisiunea Atlas Biblic difuzată de Radio Trinitas

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă. Nu precum dă lumea vă dau Eu vouă - adică Pacea (Ioan 14,27). Vedeți, cuvântul acesta „pace” aici are un sens foarte cuprinzător, un sens pe care îl întâlnim și în alte locuri din Sfânta Scriptură. M-aș referi, de pildă, la ceea ce spune Sf. Apostol Pavel la Romani, capitolul 5, versetul 1, când afirmă că noi, îndreptați prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Foarte important! Nu-i vorba de o pace în sens psihologic, ci e vorba de o realitate, de o împăcare a noastră cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Există și o expresie în teologie, „teologia împăcării”. Da, Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu și Apostolul Pavel o spune în repetate rânduri: și în Efeseni 2,14 și în alte locuri, în Coloseni...

Am spune că acest înțeles al Păcii poate fi detectat încă la Nașterea Mântuitorului, când îngerii cântă „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ PACE!”. Este vorba de o pace în sensul de împăcare a lumii cu Dumnezeu. Or, Sfântul Apostol Pavel spune că această pace este un rod al îndreptării noastre prin credință și este un dar care nu s-a dat prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem în pace sau noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Această pace o lasă Mântuitorul. Nu o dă numai așa, cu vorba, sau numai pe un timp, ci o lasă: pace vă las vouă! Adică, o lasă ca pe o moștenire permanentă. Și nu orice pace, ci „pacea Mea v-o dau vouă”.

Să nu uităm că salutul biblic, salutul evreiesc este „Șalom!” (Pace!) și popoarele legate cumva de lumea biblică continuă să aibă acest salut până astăzi. Pe de o parte, evreii se salută cu „Șalom”, iar arabii - și musulmanii, în general - se salută cu același cuvânt, „Salam!”, care-i tot „Șalom!” în limba arabă. Sau, compus, așa, mai frumos „Salam aleika!” (Pacea cu tine!), „Salam aleikum!” (Pacea cu voi!) ș.a.m.d.

Or, Mântuitorul vorbește de Pacea Sa: nu o vorbă goală, ci un dar al Păcii. Și e de remarcat că acest dar apare clar în legătură cu trimiterea Duhului Sfânt. Deci e un dar care e mijlocit de lucrarea în viața credincioșilor și a Bisericii de către Duhul Sfânt. Că este așa o arată continuarea: „Nu precum dă lumea vă dau eu vouă!”. Da, lumea se laudă uneori că asigură un climat de pace. În câte feluri se vorbește astăzi despre pace în lume? În viața socială, în viața politică, ... Dar Mântuitorul dă Pacea într-un cu totul alt sens, un sens înalt, dumnezeiesc.

Or, această pace este un temei al depășirii stării de tulburare: „Să nu se tulbure inimile voastre și nici să se înfricoșeze!”. Credincioșii nu sunt niște fricoși, în ciuda condițiilor foarte vitrege. Adeseori creștinii au fost în vrăjmășie cu lumea: totdeauna, lumea de păcat a căutat să-i anihileze. Or ei, având Pacea lui Hristos, sunt chemați să nu se tulbure și nici să se înfricoșeze. Or, această tărie, acest curaj al creștinilor, această virtute a curajului creștin își are temeiul în prezența lui Hristos cu ei”, a explicat părintele prof. univ. dr. Vasile Mihoc, în tâlcuirea capitolului 14 din Sfânta Evanghelie de la Ioan, în cadrul emisiunii Atlas Biblic de la Radio Trinitas.

Emisiunea poate fi ascultată pe postul Patriarhiei Române de luni până vineri la ora 20:30, ediția realizată de părintele Mihoc fiind difuzată miercurea. Arhiva acesteia se găsește online. 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews