ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Papa Francisc a aprobat un document redactat de cardinalul Victor Manuel Fernández care atestă că persoanele "transsexuale" pot fi nași la botez. De asemenea, documentul stipulează că părinții homosexuali își pot boteza copiii, informează Life Site News.

Ultimul document al Papei Francisc vine în ciuda faptului că Biserica Catolică învață că mutilarea corporală deliberată și actele homosexuale sunt grav păcătoase și că cei care solicită Botezul pentru copii trebuie să aibă intenția de a-i crește pe copii în credința catolică.

Într-un document italian publicat la 8 noiembrie, Dicasterul (fosta Congregație) pentru Doctrina Credinței a emis o serie de răspunsuri la șase întrebări dubioase trimise de episcopul José Negri din Dieceza de Santo Amaro din Brazilia. Textul a fost compilat și semnat de Fernández, fiind aprobat și semnat de Papa Francisc la 31 octombrie. 

O traducere neoficială în limba engleză poate fi citită aici.

Întrebările sunt următoarele, deși cererea originală din 14 iulie 2023 a episcopului Negri nu a fost publicată:

Poate fi botezată o persoană transsexuală?

Poate o persoană transgender să fie naș sau nașă la botez?

Poate o persoană transsexuală să fie martor la o nuntă?

Pot fi socotite două persoane homoafective drept părinți ai unui copil, care trebuie botezat, și care a fost adoptat sau obținut prin alte metode, cum ar fi surogatul?

Poate o persoană homoafectivă și care coabitează să fie nașul unei persoane botezate?

Poate o persoană care este homoafectivă și care coabitează să fie martor la o nuntă?

 
1: Botezul transsexualilor

Luând întrebările în ordine, cardinalul Fernández a scris că o persoană "transsexuală" poate primi Botezul cu aceeași ușurință ca orice altă persoană. O astfel de persoană, a scris el, "care a urmat și un tratament hormonal și o operație de schimbare de sex - poate primi botezul, în aceleași condiții ca și ceilalți credincioși, dacă nu există situații în care să existe riscul de a genera scandal public sau dezorientare în rândul credincioșilor".

Continuând răspunsul mai lung al celor șase, Fernández a adăugat că botezul poate fi acordat și "copiilor sau adolescenților cu probleme de transsexualitate, dacă sunt bine pregătiți și dispuși".

Dar continuând într-o argumentație lungă, prezentând factori de discernământ, Fernández a conturat oferirea Botezului tuturor, citându-l în acest sens pe Papa Francisc. Aceste aspecte, a scris el, trebuie luate în considerare "mai ales atunci când există îndoieli cu privire la situația morală obiectivă în care se află o persoană sau cu privire la dispozițiile sale subiective față de har".

Fernández a afirmat că "chiar și atunci când rămân îndoieli cu privire la situația morală obiectivă a unei persoane sau cu privire la dispozițiile sale subiective față de har, nu trebuie uitat niciodată acest aspect al fidelității iubirii necondiționate a lui Dumnezeu, care este capabilă să genereze chiar și cu păcătosul un legământ irevocabil, mereu deschis la evoluție, de asemenea imprevizibil". 

Noul cardinal a adăugat că acest lucru "este valabil chiar și atunci când un scop de amendare nu apare într-un mod pe deplin manifest în penitent, deoarece adesea previzibilitatea unei noi căderi 'nu subminează autenticitatea scopului'".

2: Nași transsexuali?

Pentru aceasta, și pentru toate întrebările rămase, răspunsurile lui Fernández sunt considerabil mai scurte. Când a fost întrebat dacă persoanele transsexuale pot acționa ca nași la Botez, el a răspuns afirmativ, deși a schițat avertismente. Răspunsul său complet este următorul: 

În anumite condiții, un transsexual adult care a fost supus și unui tratament hormonal și unei operații de schimbare de sex poate fi admis la sarcina de naș sau nașă. 

Cu toate acestea, întrucât această sarcină nu constituie un drept, prudența pastorală cere ca ea să nu fie permisă dacă există pericolul de scandal, de legitimare nejustificată sau de dezorientare în sfera educațională a comunității bisericești.

Biserica Catolică învață că rolul de naș nu este doar simbolic, ci poartă o datorie foarte reală. Catehismul afirmă că:

Pentru ca harul Botezului să se desfășoare, ajutorul părinților este important. La fel este și rolul nașului și al nașei, care trebuie să fie credincioși fermi, capabili și pregătiți să-l ajute pe noul botezat - copil sau adult - pe drumul vieții creștine. Sarcina lor este o funcție cu adevărat eclesială (officium). Întreaga comunitate eclezială poartă o anumită responsabilitate pentru dezvoltarea și salvgardarea harului dat la Botez. (paragraful 1255)

Codul de drept canonic 872 stipulează că "sponsorul îl ajută, de asemenea, pe cel botezat să ducă o viață creștină în conformitate cu botezul și să îndeplinească cu fidelitate obligațiile inerente acestuia".

Canonul 874 prezintă calitățile necesare ale unui sponsor, printre care se numără faptul de a fi "un catolic care a fost confirmat și care are deja cel mai sfânt sacrament al Euharistiei și care duce o viață de credință în concordanță cu funcția pe care urmează să și-o asume".

Într-adevăr, răspunsul dubios al lui Fernández nu numai că contrazice învățătura catolică, dar contrazice și răspunsul Vaticanului la aceeași problemă încă din 2015. La acea vreme, episcopul Rafael Zornoza Boy de Cádiz și Ceuta a cerut CDF clarificări după ce o femeie, care trăia ca bărbat, a cerut să fie nașul nepotului ei. 

Răspunsul CDF nu se găsește, în mod special, pe site-ul CDF, dar este inclus în declarația pe care episcopul Zornoza a publicat-o la acea vreme și care acum se găsește doar pe un link web arhivat. Zornoza a prezentat răspunsul CDF din 2015 după cum urmează: 

Cu privire la această chestiune vă informez despre imposibilitatea de a fi admis. Același comportament transsexual relevă public o atitudine opusă cerinței morale de a rezolva problema identității sexuale în funcție de adevărul sexului propriu. 

Prin urmare, este evident că această persoană nu are cerința de a duce o viață conformă cu credința și cu poziția de naș (CIC, can. 874 §1.3), prin urmare nu poate fi admisă la poziția de nașă sau naș. Nu există nicio discriminare în acest sens, ci doar recunoașterea unei lipse obiective a cerințelor care, prin natura lor, sunt necesare pentru a-și asuma responsabilitatea eclezială de naș.

3 și 6: Martori transsexuali și homosexuali pentru o nuntă 

Într-un răspuns scurt, de un singur rând, Fernández a aprobat posibilitatea ca persoanele transsexuale să fie martori la nunți. "Nu există nimic în dreptul canonic universal actual care să interzică unei persoane transsexuale să fie martor la o căsătorie", a scris el. 

Același răspuns l-a repetat și pentru cel de-al șaselea răspuns la dubiu, care a întrebat dacă o persoană "homoafectivă și care coabitează" ar putea fi martor la o nuntă. Fernández a răspuns din nou afirmativ.

În timp ce termenul "homo-afectiv" nu este un termen folosit în mod obișnuit în limbajul modern și nici nu a fost definit în text, pare să fie folosit în mod echivalent cu "homosexual" în documentul CDF.

Dreptul canonic actual nu stipulează că un martor la o nuntă trebuie să fie practicant al unei vieți catolice.

4: "Părinți" homosexuali care prezintă copiii pentru Botez?

Încă o dată, într-un răspuns incredibil de scurt, cardinalul Fernández a răspuns la o întrebare dacă persoanele ”homoafective" își pot prezenta copiii la Botez. Fără a-și clarifica răspunsul, cardinalul a scris: "Nu este vorba de o întrebare de acest gen:

Pentru ca un copil să fie botezat trebuie să existe o speranță bine întemeiată că va fi educat în religia catolică (cf. can. 868 § 1, 2o CIC; can. 681, § 1, 1o CCEO).

Canonul 868, pe care l-a citat, afirmă că "părinții sau cel puțin unul dintre ei sau persoana care le ține locul în mod legitim trebuie să consimtă". Mai adaugă că, pentru ca Botezul să fie permis, "trebuie să existe o speranță întemeiată că pruncul va fi educat în religia catolică; dacă o astfel de speranță lipsește cu desăvârșire, botezul trebuie amânat conform prescripțiilor legii particulare, după ce părinții au fost sfătuiți cu privire la acest motiv".

Fernández nu a precizat cum ar putea doi indivizi care trăiesc împreună într-un stil de viață homosexual să dea dovadă de o "speranță întemeiată" că copilul - care nu ar fi în mod natural al lor - ar putea fi crescut în credința catolică, pe care o resping în mod activ prin stilul lor de viață homosexual. 

5: Persoanele homosexuale și cele care coabitează ca nași pentru persoanele botezate?

Al cincilea răspuns dubios al lui Fernández se referea la chestiunea persoanelor "homoafective" care servesc drept nași pentru cei care sunt botezați, în ciuda faptului că aceste persoane "homoafective" coabitează.

El a răspuns citând canonul 874, afirmând cum că "oricine posedă aptitudinea (cf. 1o ) și "duce o viață în conformitate cu credința și cu funcția pe care o asumă" (3o ; cf. can. 685, § 2 CCEO) poate fi naș". 

Într-o aparentă diferențiere, Fernández a afirmat că ar fi "diferit" - aparent interzis - dacă stilul de viață al persoanelor homosexuale ar consta nu doar într-o "simplă coabitare, ci într-o relație stabilă și declarată more uxorio, bine cunoscută de comunitate".

Dar cardinalul a adăugat o rezervă la ambele sale răspunsuri la această întrebare, spunând că, indiferent de astfel de afirmații, "prudența pastorală datorată cere ca fiecare situație să fie cântărită cu înțelepciune, pentru a proteja sacramentul botezului și mai ales primirea acestuia, care este un bun prețios ce trebuie protejat, deoarece este necesar pentru mântuire". 

El a părut să sugereze că ar trebui să se acorde prioritate catolicilor din familia extinsă, deoarece Biserica acordă o "valoare reală" "îndatoririlor nașilor și nașelor". Cardinalul a scris:

În același timp, este necesar să se țină seama de valoarea reală pe care comunitatea bisericească o acordă îndatoririlor nașilor și nașelor, de rolul pe care aceștia îl joacă în comunitate și de considerația pe care o arată față de învățătura Bisericii. În sfârșit, trebuie luată în considerare și posibilitatea ca o altă persoană din cercul familial să fie garantul bunei transmisii a credinței catolice către persoana care se botează, știut fiind că se poate asista în continuare la botez, în timpul ritualului, nu doar ca naș sau nașă, ci, de asemenea, ca martori ai actului baptismal.

Documentul a provocat imediat consternare în rândul catolicilor online. Diaconul Nick Donnelly a scris că Papa Francisc și cardinalul Fernández, prin răspunsul dubios, "echivalează uniunile sodomite cu instituția lui Dumnezeu a căsătoriei".