ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Alianța Părinților din România va organiza marți, 28 febriarie, în cursul dimineții, un protest împotriva promovării identității de gen în școli. Potestul va avea loc în fața Colegiului Național „Scoala Centrală”, București. 
 
Acțiunea vine ca urmare a unui eveniment ce a avut loc în cursul acestei luni la Colegiul Național din București, când elevii de gimanziu au fost duși să vizioneze un film de propagandă homosexuală, care prezintă „relația de dragoste” dintre doi băieți, copii la rândul lor. Redăm mai jos comunicatul  oficial adresat școlii cu pricina, de către Alianța Părinților:
 
Către:

Consiliul de Administrație al Colegiului Național Școala Centrală
Consiliul Profesoral al Colegiului Național Școala Centrală

Alianța Părinților din România a luat cunoștință de faptul că, în zilele de 13 și 15 februarie 2023, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au fost duși să vizioneze filmul Close, ca activitate educativă, desfășurată în parteneriat cu Institutul Francez.  Filmul promovează explicit modul de viață LGBT, iar explicațiile date de unitatea de învățământ ca răspuns la reacția părinților reprezintă o jenantă încercare de justificare a antrenării copiilor într-o activitate ale cărei mesaje educative se pot rezuma astfel:

1-"dacă o persoană de același sex îți face avansuri, adică  manifestă față de tine ,interes romantic’, trebuie să răspunzi acelor avansuri, deoarece altminteri acea persoană se va sinucide, iar tu te vei simți vinovat” 
2-"sinuciderea reprezintă un mijloc de rezolvare a problemelor”.

Precizăm că înclinațiile/preferințele sexuale ale cadrelor didactice nu ne preocupă, dar nu dorim ca ele să transpară în activitățile curiculare sau extracuriculare în care sunt antrenați copiii noștri. Incadrarea filmului în categoria AP12, premiile și nominalizările la care faceți referire, precum  și faptul că elevii duși să-l vadă au cel puțin 13 ani sunt elemente lipsite de relevanță, deoarece conform Art. 29 din Constituția României, "Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.” 

Comunicatul școlii invocă și participarea benevolă a elevilor la activitatea respectivă. Din informațiile pe care le avem rezultă că s-au făcut presiuni subtile asupra copiilor care au refuzat să participe la această activitate. Stim, de asemenea că elevilor nu le-a fost prezentat în prealabil subilectul filmului, deci consimțământul le-a fost viciat. Vă atragem atenția că nici prezentarea prealabilă a subiectului nu ar fi fost suficientă, deoarece părinții sunt cei care decid asupra tipului de educație pe care doresc să o primească copiii lor.

Conform  Art. 157 al ”Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar” din 04.07.2022: ”Părinții sau reprezentanții legali ai antepreșcolarului / preșcolarului / elevului sunt parteneri educaționali principali ai unităților de învățământ”. ONG-urile (ex. Institutul Francez, sau altele ) pot fi parteneri ai unitații de învățământ, dar numai părinții sunt parteneri educaționali principali. Unitatea de învățământ are obligația de a-i consulta cu privire la activitățile cu rol educativ pe care și le propune, iar activitățile extracuriculare se desfășoară cu acordul scris al părinților.
 
Ca urmare, Subscrisa Asociația Alianța Părinților, prin reprezentant legal Președinte Cristian Filip, vă solicită , să ne furnizați informațiile următoare, în temeiul dispozițiilor art. 31 – Dreptul la informație - din Constituția României și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

1- Solicităm să ne transmiteți copiile proceselor verbale încheiate la ședințele cu părinții elevilor din clasele care au fost duse să vizioneze filmul Close.
2- Solicităm să ne furnizați dovada că părinții au primit informații corecte și complete despre subiectul filmului și că și-au dat acordul prin semnătură pentru ca elevii (copiii lor) să vizioneze acest film.
3- Solicităm să ne transmiteți pe adresa de e-mail din antetul prezentului document varianta comunicatului conducerii Colegiului, semnată și ștampilată, pentru a o putea folosi în viitorul nostru demers penal (Art. 197 Cod Penal: Relele tratamente aplicate minorului), având în vedere că prin vizionarea acestui film care promovează homosexualitatea juvenilă și incită la sinucidere, copiii noștri au fost supuși unei agresiuni psihice și au suferit o traumă.

Precizăm că vă putem pune la dispoziție studii științifice care indică o rată a afecțiunilor psihice de 5 până la 10 ori mai mare în cazul tinerilor auto-declarați LGBTQ+ 110 alte ”genuri”. Acesta este viitorul psihologic/ psihiatric spre care doriți să-i îndreptați pe copiii noștri prin activitățile Colegiului? În anexa 2 găsiți rezultatele unui studiu medical realizat în SUA pe 53 milioane subiecți, atestând gradul de dezorientare, predispoziție la crize psihice și sinucidere al tinerilor LGBTQ+,  ”eroii” din filmele promovate de conducerea Colegiului. În luna decembrie 2022, la interval de trei săptămâni, municipiul Iași a fost zguduit de două morți tragice și subite a doi travestiți (deci din categoria ”LGBTQ+) care s-au sinucis în urma unor crize și decepții asemănătoare cu cele ale personajului sinucigaș din filmul Close. 

Nu acesta este viitorul pe care îl dorim copiilor noștri! Vă amintim faptul că dumneavoastră aveți obiectul muncii numai atâta timp cât noi considerăm potrivit să ne înscriem copiii în această școală. Viziunea educațională a școlii va constitui principalul criteriu de evaluare în analiza pe care o vom face pentru a stabili dacă această școală mai corespunde, sau nu, exigențelor și standardelor noastre morale.

Solicităm număr de înregistrare și răspuns în termenul legal.”, au transmis aceștia Colegiului cu pricina. 

Într-un comunicat separat, aceștia reiterează cele scrise mai sus și anunță un protest în fața școlii:

Ca urmare a celor prezentate mai sus, MARȚI,  28.02.2023 între orele 7:40 și 9:40 va avea loc un protest în fața Școlii Centrale din București, Strada Icoanei 3-5, București 030167

Participarea oricui este binevenită, chiar și timp de 20 min., în drum spre serviciu! Fiți responsabili și luptați pentru sănătatea psiho-emoțională și fizică a copiilor României!”
 
Mai jos, redăm câteva secvențe din filmul Close, pe care minori au fost siliți să-l privească ca pe o „activitate educațională”: