Ministerul Educației Naționale a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor în școli, iar cadrele didatice vor alege auxiliarele care vor ajunge pe băncile elevilor. De asemenea, părinții își pot exprima acordul cu privire la utilizarea acelor materiale.

„În funcție de nevoile specifice fiecărui ciclu de învățământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinților. Adunarea generală a părinților hotărăște susținerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile, auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor", reiese dintr-un comunicat de presă al MEN, potrivit Mediafax.

ImunoMedica


După ce profesorii aleg lista auxiliarelor pe care doresc să le folosească la clasă, asociațiile de părinți din fiecare unitate de învățământ își exprimă acordul pentru utilizarea acestor materiale.
Rezultatele primei sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice au fost publicate în data de 5 ianuarie și au fost validate prin ordin de ministru. Liviu Pop a avizat 1.200 de titluri.

„Ordinul de ministru care stabilește procedura de utilizare a auxiliarelor didactice conține și o serie de amendamente aplicate Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) din 2016, ca urmare a introducerii învățământului dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnnic, precum și a necesității de a clarifica o serie de aspecte care vizează posibilitățile de continuare a studiilor și de realizare a transferurilor elevilor”, se mai arată în comunicatul instituției.