Tribunalul București a admis cererea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, astfel încât operatorul de telefonie mobilă  va renunța la clauzele abuzive din contracte.

Printr-o decizie a Tribunalului București, care poate fi atacată cu apel, Vodafone România este obligată să elimine mai multe clauze abuzive legate de despăgubirile pe care clienții trebuie să le achite operatorului dacă reziliază contractele înainte de expirarea duratei minime a acestora, scrie profit.ro.

În dosar, Vodafone Romania, al doilea operator local de telefonie mobile după numărul de clienți, are calitatea de pârât, iar reclamant este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

"Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractele seria POS nr. 12492547/31.01.2013, seria POS nr. 13452193/18.12.2013, seria UFE 16538493/20.09.2013, seria POS nr. 12830778/10.06.2013 și seria UFE nr. 15018690/10.06.2013 ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției nr. 0619993/749 din 21.02.2014 (…). Obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale”, se arată pe pagina de internet a instanței.