ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


APC România și alte asociații de pe ambele maluri ale Dunării s-au întâlnit marți la Craiova pentru a aduce obiecții proiectului BERD vizând dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui, susținut financiar de 8 state membre U.E, proiect care urmărește înființarea unui depozit care să găzduiască 350.000 tone de deșeuri radioactive la 4 km. de graniță, cu posibile repercusiuni asupra sănătății populației și a ecosistemelor.

Reprezentanți ai Companiei de Stat pentru Deșeuri Radioactive (SERAW) din Bulgaria, ai Asociației Pro Consumatori (APC), ai Asociației Civice pentru Viață din România și Bulgaria și ai altor asociații au avut marți o întâlnire comună la Craiova. Cu această ocazie, mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM) al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), organism cu atribuții legate de rezolvarea plângerilor aduse la adresa proiectelor BERD, a inițiat un proces de soluționare a dificultăților semnalate ca având loc între Asociațiile din România și Bulgaria și SERAW, informează Asociația Pro Consumatori

Inițial, a fost hotărâtă o agendă de lucru axată pe stabilirea unui posibil acord între părțile implicate pe tema Depozitului de deșeuri radioactive de la Kozlodui, „Radiana”. Principalele teme abordate la această întâlnire au fost legate de amplasarea depozitului, adâncimea la care vor fi depozitare deșeurile radioactive, proiectarea și construcția depozitului, capacitatea de depozitare, fondul alocat proiectului, tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate și riscurile asociate în special pentru populația din zona limitrofă depozitului. 

Reprezentanții asociațiilor participante sunt îngrijorați de impactul negativ al proiectului asupra populației, mediului înconjurător, florei și faunei. Fondul internațional alocat proiectului vizează dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui, proiectul fiind susținut financiar de 8 state membre ale Uniunii Europene. Cu acest fond se cofinanțează infrastructura necesară și o primă etapă din construcția efectivă a depozitului.

Depozitul este destinat deșeurilor de mică și medie radioactivitate rezultate din dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui. 

Reprezentanții Asociațiilor prezente la dezbatere au accentuat următoarele deziderate: 

  • transparență totală a tuturor deciziilor referitoare la acest proiect; 

  • transparență totală în ceea ce privește comunicarea cu toți cetățenii europeni; 

  • selectarea unui alt amplasament destinat deșeurilor radioactive provenite de la dezafectarea reactoarelor Centralei Nucleare de la Kozlodui, astfel încât să nu existe riscul contaminării radioactive a Dunării, a ecosistemelor asociate; 

  • excluderea riscului de afectare a sănătății populației României. 

„APC susține, și de această dată, obiectivul protecției consumatorilor români prin susținerea demersurilor Asociației Civice pentru Viață din Craiova referitoare la amplasarea în condiții de siguranță a depozitului de deșeuri radioactive din zona Kozlodui. APC susține ca luarea deciziilor referitoare la acest depozit să se facă transparent și, mai ales, deciziile astfel luate să nu afecteze viața și  sănătatea cetățenilor României. APC manifestă interes activ în luarea deciziei de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive în condiții de siguranță, astfel încât să fie susținută pe deplin protecția vieții cetățenilor români. APC militează insistent pentru ca orice acțiune de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive să fie făcută cu respectarea prevederilor legale naționale și internaționale și cu urmărirea protecției mediului, prin alegerea unei locații adecvate, cât mai departe de granițele României”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociației Pro Consumatori din România.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews