ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


O lege pentru fermieri, mult așteptată de crescătorii de animale, a fost respinsă de Klaus Iohannis. Șeful statului a decis să retrimită în Parlamentul României un act normativ care urma să instituie un nou sprijin pentru crescătorii de animale.

Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, motivând că unele prevederi sunt neclare și lipsite de predictibilitate.

În cererea de reexaminare transmisă președintelui Senatului, Teodor Meleșcanu, șeful statului arată că această lege instituie o schemă de ajutor de stat, în valoare de 30 de milioane de euro, asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care are ca obiect îmbunătățirea nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de reproducție a bubalinelor.

Astfel, legea reglementează aspecte privind beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului, precum și aspecte privind modalitatea de accesare a programului, durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat și modalitatea de efectuare a controalelor la fața locului.

„Unele dintre dispozițiile actului normativ transmis la promulgare sunt însă neclare și lipsite de predictibilitate, putând afecta obligațiile ce-i revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, astfel încât considerăm că se impune reexaminarea acestei legi de către Parlament", spune Iohannis.

Șeful statului menționează că legea instituie posibilitatea, în anumite condiții, pentru fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în program, să beneficieze de o majorare a ajutorului acordat, arătând că această prevedere este lipsită de precizie, nefiind clar care este momentul la care această condiție se raportează.

„Din actul normativ supus reexaminării nu se poate stabili dacă măsura vizează fermierii care s-au instalat în ultimii cinci ani sau pe cei care trebuiau să își demareze activitatea cu cel puțin cinci ani înainte. În acest context, semnalăm că și expresia 's-au instalat' contribuie la neclaritatea normei, putând da naștere mai multor interpretări", se arată în cererea de reexaminare.
 Iohannis menționează și că legea prevede că schema de ajutor de stat prevăzută în acest act normativ se notifică Comisiei Europene, dar stipulează și că, în situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.

El subliniază că este necesar ca această prevedere să fie compatibilă cu legislația Uniunii Europene în domeniu, precizând că ajutorul de stat în discuție este unul nou.

Șeful statului indică faptul că orice proiect de acordare a unui ajutor nou se notifică în timp util Comisiei de către statul membru în cauză, iar ajutorul de stat nu poate fi acordat decât în cazul în care Comisia a adoptat sau se consideră că a adoptat o decizie de autorizare a acestuia.

„Considerăm că adoptarea măsurilor preconizate ar trebui să se facă după notificarea schemei și autorizarea sa de către Comisia Europeană. În contextul în care se intenționează adoptarea actului normativ de reglementare a schemei de ajutor de stat înainte de autorizarea propriu-zisă a Comisiei Europene, apreciem că legea ar trebui să prevadă dispoziții care să indice, fără echivoc, că aplicarea/implementarea se va face numai după autorizarea de către Comisie, pentru a putea fi considerat că autoritățile naționale își îndeplinesc obligațiile ce le revin în materia ajutorului de stat. În lipsa unor asemenea prevederi, există riscul ca ajutorul de stat acordat să fie considerat ajutor de stat ilegal și, ca atare, supus recuperării și sancțiunilor aferente, ceea ce ar fi de natură să aducă prejudicii autorităților competente și, mai ales, beneficiarilor schemei. Din acest punct de vedere, Parlamentul urmează să analizeze utilitatea completării legii cu dispoziții care să prevadă că aplicarea schemei se va face după primirea, din partea Comisiei Europene, a deciziei de autorizare a Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor”, mai spune Iohannis.