ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Liga Studenților (LS IAȘI) solicită Guvernului să modifice prin ordonanță de urgență legea nr. 129/2019 de transpunere a directivei europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Într-un comunicat, LS Iași susține eliminarea obligației abuzive prin care ONG-urile trebuie să declare la Ministerul Justiției lista tuturor membrilor cu datele acestora de fiecare dată când o persoană aderă sau se retrage dintr-o organizație.

LS Iași amintește că „prin OUG 111/2020 din 1 iulie 2020 PNL a introdus obligația pentru asociații ca declarațiile de „beneficiar real” să conțină datele de identificare ale tuturor membrilor (nume, prenume, data nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința), ceea ce înseamnă practic că atunci când orice persoană părăsește sau se alătură unei organizații sau când vreun membru se căsătorește, își schimbă numele, domiciliul sau cartea de identitate, conducerea asociației este obligată să realizeze și să depună o nouă declarație privind beneficiarii reali la Ministerul Justiției (art. 4, alin. 2, lit. c, pct. 1 din Legea 129/2019)”.

”Declararea tuturor membrilor unei asociații în fața unui organ al statului este o măsură de natură totalitară, care încalcă libertatea de asociere, consfințită de art. 40 din Constituția României și art. 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a stabilit, prin cauza nr. 3597/97 că libertatea de asociere presupune și libertatea de a nu recunoaște asocierea în mod public sau în fața organelor de stat, atât timp cât asocierea nu are un caracter infracțional sau nu aduce atingere unor principii precum evitarea conflictului de interese”, susține Liga Studenților.

Asociațiile trebuie să depună declarația de beneficiar real în formă autentică (în fața notarului), acestea fiind împovărate financiar prin faptul că trebuie să apeleze la serviciile notarilor publici de fiecare dată când declarația trebuie reînnoită, fiindu-le impusă practic atât o povară financiară considerabilă, cât și o birocrație excesivă.

 Recent, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat proiectul de lege PL-x nr. 613/2020 de modificare și completare a OUG 26/2000, prin care se debirocratizează și se simplifică regimul asociațiilor și fundațiilor, însă acesta nu aduce modificări și Legii 129/2019, organizațiile non-guvernamentale fiind în continuare obligate să depună lista cu datele tuturor membrilor, fiind considerați „beneficiari reali”. În comparație, firmele trebuie să depună doar lista acționarilor sau a organelor de conducere.

 Ce spune legislația europeană? Asociațiile nu sunt menționate printre entitățile cărora li se aplică prevederile Directivei UE 2015/849. Art. 3, pct. 6, lit. c) din directivă arată că „beneficiarii reali” există doar pentru „entitățile juridice precum fundațiile și construcțiile juridice similare fiduciilor”, fundațiile având o construcție și o natură fundamentală diferită de cea a asociațiilor, deși sunt tot organizații non-guvernamentale. Totodată, conform art. 2 alin. 3, pentru asociațiile cu scop lucrativ există posibilitatea introducerii unor anumite derogări (pentru cele cu activitate financiară redusă). Astfel, cu atât mai mult, se impune existența unor derogări în cazul asociațiilor fără scop lucrativ.

 
Interpretarea teleologică a directivei conduce la concluzia că statele trebuie să adopte măsuri proporționale riscului la care sunt expuse de către entitățile vizate de directivă, ce desfășoară „activități care sunt în mod deosebit susceptibile a fi folosite în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului”. Mai mult, conform alin. 27 din preambul, „în aplicarea prezentei directive, este necesar să se țină seama de caracteristicile și nevoile entităților obligate mici care se încadrează în domeniul său de aplicare și să se asigure un tratament adaptat nevoilor specifice ale acestora și naturii afacerii.”

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews