Biserica Ortodoxă este un organism ce cuprinde peste trei sute de milioane de oameni din întreaga lume. 
 
Din Japonia până în Argentina și din SUA până în Indonezia, în cele mai multe țări există grupuri mai mici sau mai mari de creștini ortodocși.
 
Una dintre cele mai des întâlnite acuzații la adresa Bisericii Ortodoxe este aceea de învechire, de lipsă de reformă, de încremenire în trecut. 
 
Aceasta deoarece Biserica Ortodoxă este cea care, înființată de Iisus Christos în secolul I, a păstrat neschimbate învățătura acestuia, fără modernizările și revenirile pe care le găsim în Catolicism, Anglicanism și altele asemenea. 
Felurite grupuri mai mici sau mai mari s-au desprins din ea de-a lungul veacurilor, prin felurite reforme. De la cele ale lui Arie sau Macedonie în vremuri mai îndepărtate, până la cele ale rascolnicilor în vremuri mai apropiate.
 
În ciuda acestor pierderi, Biserica Ortodoxă a refuzat să își schimbe structura, bazată pe sobornicitatea sau sinodalitatea apostolică. A refuzat să își schimbe învățătura sau slujirea. 
Orice dezvoltare a învățăturii de credință sau a cultului, orice rugăciuni sau cântări noi, orice practică, de orice fel, a fost și este supusă în Biserica Ortodoxă unei cercetări extrem de dure. 
Dacă nu se potrivește perfect cu Învățătura Bibliei, dacă se abate în vreun fel de la Tradiția Bisericii, este respinsă.
 
Totul este potrivit pe acest tipic. De la Liturghia ortodoxă, alcătuită din sute de texte biblice asamblate într-un mozaic uimitor, până la administrația bisericească - ce caută să respecte cât mai fidel organizarea Ucenicilor în jurul lui Iisus Christos.
 
Desigur, există oameni care încalcă aceste rânduieli. De la ortodocșii "de rând", numiți mireni, și până la ierarhii cei mai mari. Așa cum și în cele mai stricte unități militare există oameni care încalcă regulile.
Dar, atenție!, încălcarea regulilor nu înseamnă schimbarea lor!
Iar Biserica Ortodoxă nu și-a schimbat regulile niciodată!
Sau, nu și le-a schimbat... până acum!
 
Pentru prima dată în istorie, o schimbare ULUITOARE a apărut în Biserica Ortodoxă!
După ce mai bine de o mie de ani Biserica Ortodoxă a luptat pentru egalitatea puterii episcopilor în Biserică - dar și a preoților, a călugărilor, a mirenilor -, pentru prima dată în istorie acest lucru se schimbă!
 
Pentru prima dată în istorie Biserica Ortodoxă acceptă INEGALITATEA!
Acest eveniment ISTORIC de cea mai mare greutate trece aproape neobservat în aceste zile, în care are loc!
Practic, până acum toți episcopii erau egali între ei.
 
Într-un sinod oarecare, orice episcop, oricât de mic, avea același drept de vot și același drept la cuvânt cu oricare alt episcop. 
Dar acest lucru se schimbă!
 
Prin înțelegeri secrete, în iunie 2016 va avea loc un așa numit "Sinod Panortodox" în Insula Creta. 
Sinod în care urmează să voteze, din sutele de episcopi ortodocși din toată lumea, DOAR 14! 
Iar aceștia vor avea putere să dea hotărâri pentru TOATĂ BISERICA ORTODOXĂ!
Practic avem de-a face cu o discretă și extrem de eficientă lovitură de stat, prin care cei 14 episcopi vor prelua conducerea întregii Biserici Ortodoxe!
Iar toți ceilalți episcopi - și toți ortodocșii - devin de acum supușii lor!
Egalitatea dintre episcopi, caracteristică fundamentală a Ortodoxiei, dispare.
Se va putea numi mai departe Biserică Ortodoxă?
Este doar una dintre întrebări.
Mai interesantă ni se pare acum însă altă întrebare: cine va conduce pe cei 14 episcopi?
 
La prima vedere, s-ar crede că este vorba despre Patriarhul de Constantinopole, așa-zisul "Patriarh Ecumenic". 
Părerea noastră este însă alta.
 
Pentru că acele canoane care au dat Constantinopolului statutul de Patriarhie Ecumenică au dat și motivul: era noua capitală a împărăției!
 
Ori astăzi Constantinopolul nu mai există! Nici ca nume, nici ca reședință imperială!
Istambulul nu mai este nici măcar capitala Turciei!
 
Ceea ce face din titlul de "Patriarh Ecumenic" un titlu disponibil. Pentru cineva care poate să îl obțină!
La Athos, unde au ajuns în aceste zile Putin și Patriarhul Chiril al Rusiei, s-a întâmplat un lucru ce a scăpat multora. 
 
Un prieten l-a observat, însă, și mi-a trimis poza. Clară, incontestabilă: Putin a fost așezat în biserică în stranele împărătești!
În acelea în care doar împărații puteau să stea!
 
 
Ori asta înseamnă un singur lucru: se lucrează la punerea întregii Biserici Ortodoxe sub autoritatea Patriarhiei Ruse. 
 
Patriarhie care are în spate întreaga putere și lăcomie a Rusiei.
Aceasta este ținta loviturii de stat din Biserica Ortodoxă!
 
De la grupul de 14 episcopi-cardinali ce vor prelua controlul se va trece la numirea unui episcop-papă: Patriarhul Rusiei. 
 
O schimbare gigantică, ce se petrece chiar sub ochii noștri.
 
O schimbare pe care îmi permit să o consider extrem de rea. Și care, cred eu, ar trebui să fie neapărat oprită.
 
P.S.  Gestul privitor la Putin poate părea secundar și, în realitate, chiar este. Dar mi s-a părut o bună paradigmă pentru un fapt esențial: Biserica Rusă este singura care are în spate puterea și autoritatea unui stat. Pe care, de fapt, le pune mai presus de Ortodoxie. Iar în clipa în care se va pune problema celui dintâi dintre cei 14 episcopi-superiori, este evident că puterea lumească din spatele lor se va dovedi hotărâtoare.