ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Către: Tribunalul București

Secția a II-a Contencios administrativ fiscal

București, Bulevardul Unirii nr 37, Sectorul 3


De la: Victor Roncea

Redactor Șef ActiveNews

www.activenews.ro

contact@activenews.ro

 

Domnule Președinte,

Subsemnatul Victor Roncea, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), cu domiciliul în București și domiciliul ales la sediul redacției publicației ActiveNews din București, în calitate de reclamant, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a Ministerului Afacerilor Externe al României (MAE), prin ministrul actual Bogdan Lucian Aurescu, având sediul în București, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod 011822, solicitandu-vă ca prin hotărârea ce veți pronunța să obligați instituția publică pârâtă la:

1. - comunicarea informațiilor de interes public pe care i le-am solicitat prin cererile din 03.03.2023 și din 30.03.2023;

2. - plata unei penalități de întârziere în cuantum de 100 de lei pe zi de la data hotărârii definitive și până la data punerii ei în executare;

3. - plata sumei de 1.500 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.

Motive:

În fapt:

Prin cererile mele succesive în interesul opiniei publice din România, formulate în calitate de Redactor Șef al publicației ActiveNews, din 03.03.2023 (Anexa 1) și din 30.03.2023 (Anexa 4), am solicitat MAE să ne comunice următoarele informații de interes public:

1. Vă rugăm să ne transmiteți Conținutul/Textul Acordului excepțional dintre România și Ucraina, din iulie 2022, prin care partea română, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, și-a dat consimțământul cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale.

2. Vă rugăm să ne menționați, în cazul în care aceste detalii nu se află în textul Acordului, care au fost datele tehnice specifice privind tonajul acestor vase și perioada pentru care s-a discutat conferirea acestui acord.

3. Vă rugăm să ne informați cine a purtat aceste discuții și cine a semnat Acordul de ambele părți.

4. Vă rugăm să informați dacă înainte de a se acorda acest consimțământ v-ați consultat cu responsabilii din MInisterul Transporturilor și MInisterul Mediului și care au fost observațiile acestora.

5. Vă rugăm să ne informați dacă ați anunțat Comisia Dunării înainte de a oferi acest acord cât și alte organizații internaționale responsabile de mediu și în mod special de Rezervația Biosferei Delta Dunării.

6. Vă rugăm să ne informați care au fost măsurile de observație pe care le-ați impus în cadrul discuțiilor cu partea ucraineană privind respectarea convențiilor internaționale și a cadrului legal bilateral existent pe această temă.

7. Vă rugăm să ne  spuneți cum interpretați faptul că în ciuda cerințele MAE din 16, respectiv 20 februarie a.c., partea ucraineană a continuat lucrările pe canalul Bâstroe și nu a permis nici până azi accesul navelor românești pentru a efectua măsurătorile firești?”

Conform Legii 544/2001, MAE, respectiv Biroul de Presă / Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare, era obligat „să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Înștiințarea cu privire la transmiterea răspunsului în termen de 30 de zile, respectiv până la data 3.04.2023, a venit din partea Biroului de Presă al MAE pe 21.03.2023 (Anexa 2), depășindu-se deja cu 8 zile termenul legal prin care trebuia să fim înștiințați că răspunsul va fi întârziat.

Prin adresa din 28.03.2023 (Anexa 3), MAE ne-a comunicat că „ne transmite, în anexă, răspunsul la solicitarea dvs. de presă”.

În fapt, adresa respectivă nu conținea răspunsurile la solicitările noastre precise ci o informare de ordin general transmisă și altor publicații în aceeași zi.

A se vedea articolele electronice de presă din 29 și 30.03.2023:

- https://www.gandul.ro/actualitate/exclusiv-cum-si-a-dat-romania-consimtamantul-pentru-tranzitarea-bastroe-a-navelor-cu-cereale-din-ucraina-si-pentru-cat-timp-raspunsul-mae-19951696

- https://www.puterea.ro/scaldatul-diplomatic-al-lui-aurescu-in-bastroe-si-chilia/

- https://evz.ro/mae-explica-acordul-dat-ucrainei-pentru-tranzitarea-canalului-bastroe-trebuie-sa-aiba-loc-cu-respectarea-dreptului-international-de-mediu.html

 - https://www.capital.ro/romania-a-permis-navelor-ucrainene-sa-tranziteze-canalul-bastroe-explicatia-ministerului-afacerilor-externe.html

etc

Drept urmare, am revenit cu o nouă solicitare, la data de 30.03.2023 (Anexa 4), atrăgând atenția că respectiva informare nu răspunde întrebărilor noastre și subliniind că „prin Acord înțelegem orice material scris, transmis părții de la Kiev fizic sau electronic”, învederând că în cazul în care nu ni se răspunde solicitărilor noastre explicite până la data expirării celor 30 de zile prevăzute de lege, respectiv până la data de 2.04.2023, vom fi nevoiți să ne adresăm justiției pentru obținerea acestora.

Având în vedere că pe data de 2.05.2023 se împlinesc 30 de zile de la refuzul neîntemeiat al MAE de a ne răspunde solicitărilor noastre în interesul opiniei publice din România suntem nevoiți să facem prezenta Cerere.

Refuzul MAE de a-mi comunica, după două cereri succesive, informațiile de interes public solicitate potrivit Legii este nelegal și nejustificat și m-a vătămat în dreptul meu constituțional și legal de acces la informațiile de interes public.

Prejudiciul moral ce mi-a fost cauzat a constat în principal în starea de disconfort, de neliniște, de frustrare și de incertitudine – stare rezultată din încălcarea dreptului meu constituțional și legal de acces liber la orice informație de interes public și de a informa opinia publică românească asupra unor date pe care MAE le ascunde deliberat, în detrimentul acesteia.

Învederez că, în raport cu temeiul de drept incident și cu situația de fapt, sunt îndeplinite toate condițiile de angajare a răspunderii MAE: prejudiciul (cert, direct, personal, rezultat din incalcarea dreptului meu constituțional și legal de acces la informațiile de interes public); fapta ilicită, în raport cu dispozițiile constituționale și legale precizate; raportul de cauzalitate intre faptele ilicite ale reprezentanților instituției publice pârâte si prejudiciul ce mi-a fost cauzat.

În drept:

Constituția României, art 31

Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Probe: Înscrisuri.

Solicit judecarea și în lipsă, conform art 411 din C.p.c.

Depun prezenta în format electronic și în 2 exemplare la sediul Tribunalului.

Cu respect,

Reclamant,

Victor Roncea

Citiți și Ucraina o dă pe față - Delta va fi complet distrusă: Adâncim și relansăm Canalul Bîstroe ca rută alternativă pentru exporturile agricole. Un canal mai adânc va permite exportul lunar a încă 500.000 de tone