ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) se solidarizează cu Asociația Judecătorilor din Republica Moldova și condamna public gravele atentate la independența justiției, democrației și statului de drept din Republica Moldova ce rezulta din acțiunile Președintei Maia Sandu, se arată într-un comunicat publicat de CristoiuBlog.ro

Într-un stat de drept, democratic, astfel cum este proclamat prin art. 1 alin. 3 din Constituția Republicii Moldova, având ca valori supreme și garantate demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, dreptatea, justiția trebuie să fie independentă de orice influență politică, directă sau indirectă.

Acțiunile Președintei Maia Sandu, din care reiese că urmărește subordonarea politică a justiției din Republica Moldova, sunt de neacceptat. Gravitatea acestor acțiuni este cu atât mai mare cu cât se încearcă justificarea lor în numele unor pretinse valori europene sau în numele unei susțineri de către organizații europene.

Concret, la data de 2 septembrie 2020, ca urmare a parcurgerii procedurilor legale și în conformitate cu art. 116 alin. 3 din Constituția Republicii Moldova, judecătorul Vladislav Clima a fost numit, prin decret prezidențial, în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

În luna noiembrie 2020, cu ocazia alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, actuala președintă, Maia Sandu, a avut un mesaj anticorupție, pro justiție și pro valori europene.

Pe data 28 mai 2021, fără să i se fi propus de Consiliul Superior al Magistraturii, președinta Maia Sandu a emis un decret prezidențial prin care, cu de la sine putere, a revocat decretul din 2 septembrie 2020, dispunând încetarea mandatului judecătorului Vladislav Clima de președinte al Curții de Apel Chișinău, pe motiv că ar fi devenit cunoscute „circumstanțe noi legate de modul de desfășurare a concursului” de selectare și promovare a acestuia în respectiva funcție de conducere.

Decretul de revocare a judecătorului Clima nu are nicio legătură și nu este întemeiat în vreun fel pe deficiențe grave ale modului în care acesta, din poziția de președinte al Curții de Apel Chișinău, și-ar fi desfășurat activitatea după numirea în funcție, ci este susținut de către președinta Maia Sandu doar pe presupuse noi descoperiri făcute cu privire la desfășurarea concursului din luna iulie 2020, la aproape 10 luni după respectivul concurs.

Dacă asemenea fapte au fost descoperite de noua Președintă, Maia Sandu, aceasta avea obligația de a cere autorităților abilitate ale statului sa le investigheze într-o procedură legală și transparentă, cu respectarea dreptului la apărare, iar dacă se dovedeau ca fiind clar fundamentate, pe elemente concrete și de netăgăduit, Consiliul Superior al Magistraturii avea instrument legal pentru a acționa. Subliniem, încă o dată, că orice asemenea acțiune poate fi înfăptuită doar cu respectarea independenței justiției și a inamovibilității judecătorilor, valori ale statutului de drept consacrate și garantate de art. 116 alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, în acord cu documentele internaționale asumate de aceasta țară.

Acțiunea unilaterală a președintei Maia Sandu, de a revoca cu de la sine putere un act administrativ, prin care un judecător a fost numit într-o funcție de conducere, la propunerea CSM, ca urmare a parcurgerii procedurilor constituționale și legale, care nu au fost anulate de o instanță de judecată printr-o hotărâre irevocabilă, constituie o atitudine specifică regimurilor totalitare, fiind străină de litera și spiritul valorilor europene și democratice. Concluzia se impune cu atât mai mult cu cât, chiar anterior publicării decretului prezidențial prin care s-a dispus încetarea mandatului judecătorului Vladislav Clima de președinte al Curții de Apel Chișinău, la CSM s-a încercat numirea unui președinte interimar, în data de 1 iunie 2021 – după ce președinta Maia Sandu a fost prezentă la ședința CSM din 28 mai 2021.

În plus, actul de învestire a președintelui Curții de Apel Chișinău este un act consumat, dat fiind că a produs efecte juridice – judecătorul Vladislav Clima exercitându-și atribuțiile legale și emițând acte, în această funcție, din luna septembrie 2020 până în luna mai 2021. În jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova s-a avut în vedere, pe de o parte, conceptul de securitate a mandatului față de influențele externe și, pe de altă parte, dublul grad de inamovibilitate al judecătorilor – cu referire la funcția de execuție și cu referire la funcția de conducere.

Nu există o mai gravă încălcare a independenței justiției, a separării puterilor în stat, componente ce țin de esența democrației, precum și de garantarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor, decât aceea în care cariera judecătorilor și a procurorilor este la bunul plac al oamenilor politici.

Acțiunea președintei Maia Sandu este un atac la valorile democratice pe care pretinde că le apară și promovează.

Față de derapajul alarmant, față de inadmisibila încălcare a independenței justiției, subscrisele asociații, vom susține demersurile Asociației Judecătorilor din Republica Moldova în fața organismelor europene, a Asociației Europene a Judecătorilor, a Asociației MEDEL, a asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor din statele Uniunii Europene, în scopul corectei și completei informări a acestora.

În concluzie, dezaprobăm public și categoric modul în care președinta Maia Sandu l-a revocat pe judecătorul Vladislav Clima din poziția de președinte al Curții de Apel Chișinău, acțiune care poate fi catalogată ca act primejdios de imixtiune în justiție, ca veritabil atac la independența acesteia, fapt ce rezultă atât din cadrul legal intern, inclusiv jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova, cât prin raportare la standardele internaționale.

Solicităm public președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, să nu folosească justiția în bătăliile politice, ci să-i respecte independența. Fără o justiție independentă nu poate exista nici democrație, nici stat de drept, nici garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Asociația Europeană a Magistraților a adoptat, la Siofok, Rezoluția din  27 septembrie – 2 octombrie 2006, în cuprinsul căreia s-a subliniat că: „Independența puterii judecătorești caracterizează în mod preeminent și necesar regula de drept, fiind o garanție fundamentală pentru un proces echitabil. În același timp este un pilon fundamental al statului democratic și trebuie să fie respectată și întărită de către toate instituțiile statului, inclusiv de puterea legislativă”.

Menționăm ca luarea publică de poziție a Asociației Judecătorilor din Republica Moldova cu privire la revocarea decretului prezidențial de numire în funcție a judecătorului Vladislav Clima poate fi consultată la această adresă

jud. dr. Andreea Ciucă,
AMR

jud. Florica Roman,
AJADO

proc. Elena Iordache,
APR

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews