ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Ministerul Apărării afirmat că, prin proiectul Legii privind securitatea și apărarea cibernetică a României, nu există riscul militarizării spațiul cibernetic civil, ci se clarifică limitele autorității în domeniul apărării cibernetice raportat la infrastructura de tehnologia informației, sistemele de armament și sistemele informatice care susțin capabilitățile de apărare, potrivit Știripesurse.

„Întrucât în cadrul Summit-ului de la Varșovia (8-9 iulie 2016), NATO a recunoscut un nou domeniu operațional, spațiul cibernetic, în care Alianța trebuie să se apere la fel cum o face în spațiul aerian, terestru sau maritim, fiecare stat a fost încurajat să adopte un cadru legislativ care să faciliteze și să contribuie la consolidarea capabilităților naționale de apărare cibernetică.
 
Pe de altă parte, cadrul normativ dezvoltat până în prezent reglementează sfera relațiilor care privesc securitatea cibernetică, respectiv atribuții, responsabilități și obligații de implementare a soluțiilor si mecanismelor de protejare a rețelelor și sistemelor informatice de către toți deținătorii acestora, cu observația că sfera apărării cibernetice nu a făcut obiectul reglementării în același timp cu cea a securității cibernetice. De altfel, proiectul face o distincție foarte clară între cele două concepte, prin definirea lor.

Recent, la 10 noiembrie, Parlamentul European a adoptat noi norme cu rol în consolidarea rezilienței cibernetice la nivelul Uniunii Europene.Pentru a răspunde amenințărilor tot mai mari reprezentate de digitalizare și de intensificarea atacurilor cibernetice, Comisia Europeană a prezentat o propunere de înlocuire a Directivei NIS în vigoare și, prin urmare, de consolidare a cerințelor de securitate, de abordare a securității lanțurilor de aprovizionare, de raționalizare a obligațiilor de raportare și de introducere a unor măsuri de supraveghere, dar și a unor cerințe de aplicare mai stricte, inclusiv sancțiuni armonizate în întreaga UE.

În plan național, prin Ordonanța de urgență nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este stabilită responsabilitatea DNSC pentru «asigurarea securității cibernetice a spațiului cibernetic național civil». Totodată, prin art. 1 alin. (3) din HG nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) se stabilește MCID ca «autoritatea de stat în domeniile cercetării dezvoltării experimentale și tehnologice, inovării, comunicațiilor și digitalizării, securității cibernetice, serviciilor poștale, radiocomunicațiilor.

Având în vedere că deja sunt în vigoare reglementări ce cuprind entitățile civile desemnate, atribuțiile și responsabilitățile privind asigurarea securității cibernetice în spațiul cibernetic civil, iar prin proiectul Legii securității și apărării cibernetice acestea nu sunt modificate sau abrogate, apreciem că prin adoptarea proiectului legislativ propus nu există riscul militarizării spațiul cibernetic civil, ci, din contră, se clarifică limitele autorității în domeniul apărării cibernetice raportat la infrastructura de tehnologia informației, sistemele de armament și sistemele informatice care susțin capabilitățile de apărare prin care România, prin MApN, poate contribui la efortul de apărare atât în cadrul alianței cât și la nivel național.

Sub nicio formă prevederile respectivului articol nu conferă MApN atribuții în afara domeniului de responsabilitate, ci precizează doar instrumente specifice prin care își îndeplinește responsabilitățile pe care le are în noul domeniu operațional. Astfel, putem compara apărarea spațiului cibernetic cu situația existentă în ceea ce privește spațiul aerian, în care majoritatea covârșitoare a utilizării revine aeronavelor civile, iar apărarea spațiului aerian revine în responsabilitatea MApN

În concluzie, din această perspectivă, proiectul de lege propus are menirea de a clarifica limitele de responsabilitate, rolul și atribuțiile corespunzătoare apărării cibernetice, astfel încât să se asigure corelarea cu legislația națională în domeniul apărării și tratatele internaționale, care stabilesc obligații și răspunderi statelor și, subsecvent, forțelor armate.

Astfel, eventuale elemente specifice domeniului pot fi tratate în interiorul cadrului juridic existent, cu păstrarea componentei voluntare, în scopul conturării tuturor condițiilor pentru asigurarea unei rezerve viabile de specialiști în domeniul apărării cibernetice”, se arată în comunicatul de presă.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews