ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat miercuri intrarea în carantină a opt comune din județul Timiș. Prefectura a anunțat că măsura intră în vigoare din data de 6 noiembrie ora 00.00. Ulterior, a revenit pe 5 noiembrie la ora 3.45, anunțând că se intră în carantină într-o oră și 15 minute, adică joi de la ora 5:00.

„Ca urmare a instituirii carantinării în cele 8 localități din județul Timiș, polițiștii, jandarmii și pompierii se vor afla la intrarea și ieșirea din aceste localități pentru a aduce la cunoștința cetățenilormăsurile care au fost impuse și faptul că intrarea și ieșirea din localități se face pentru motive temeinice in baza documentelor justificative conform Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență. Astfel, circulația și staționarea in spatii publice a persoanelor este interzisă cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator”, anunță Poliția Timiș, citată de Adevărul.  

Hotărârea de intrare în carantină a localităților timișene Pesac, Fibiș, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Giroc cu satul aparținător Chișoda, Dumbrăvița, Moșnița cu satele apartinatoare Rudicica,Urseni,Albina și Moșnița Veche; și Ghiroda fără satul Giarmata Vii prevede:

- limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; 

- stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de PolițieJudețean Timiș, a rutelor ocolitoare, a căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

- interzicerea desfășurării următoarelor activități: 

– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc; 

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică; 

– organizarea șidesfășurarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare de spectacole și/sau concerte; 

- oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez și înmormântare cu prezența unui număr maxim de 8 persoane. 

- instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise; 

- suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față" pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online 

În intervalul orar 22,00 – 5,00, în zonele carantinate este permisă circulația pentru: 

a) persoanele care desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicațiilor, reprezentanții mass-media, transporturilor și aprovizionării populației cu prezentarea unei adeverințe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfășurarea activității, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională ; 

b) persoanele care desfășoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională; 

c) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declarații pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, data completării și semnătura; 

d) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declarație pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării și semnătura; 

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice; 

f) urgențe medicale; 

g) tranzitarea localităților zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare. 

Art. 4. Direcția de Sănătate Publică Timiș va întreprinde următoarele: 

(1) va analiza oportunitățile și va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății, 

(2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză; 

(3) va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.) 

(4) va supraveghea colectarea deșeurilor medicale și va asigura respectarea normelor de colectare a deșeurilor medicale. 

Art. 5. 

(1) În/Din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurăriiactivităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoarăactivități profesionale în zona carantinată; 

c) persoanele care locuiesc în zona carantinatășidesfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate; 

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; 

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

g) urgențe medicale; 

h) elevii și studenții care locuiesc în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev sau student, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării. 

(3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităților din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități. 

Art. 6.Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităților publice locale și vor fi aduse la cunoștințapopulației, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace. 

Art. 7.Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acțiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 8. Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județeneși comunale.