ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a aflat duminică în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea ilfoveană Pasărea, unde a participat la Sfânta Liturghie, informează agenția Basilica a Patriarhiei Române.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Patriarhul României a arătat că din Pericopa Evanghelică citită astăzi, în Duminica a VII-a după Paști numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, de la Sfântul Evanghelist Ioan, ''învățăm îndeosebi că dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea Bisericii''.

"Evanghelia de astăzi cuprinde trei mari adevăruri. În primul rând, ea ne arată că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să dăruiască oamenilor viața veșnică. În al doilea rând, Mântuitorul Iisus Hristos descoperă ucenicilor numele lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este Tatăl unui Fiu Veșnic, nu doar Tată Făcător al cerului și al pământului sau păzitor al poporului ales, ci este Tatăl unui Fiu Veșnic care este Iisus Hristos, Cel ce a devenit Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Al treilea mare adevăr este rugăciunea pentru unitatea Bisericii, pentru comuniunea desăvârșită a ucenicilor și a credincioșilor lui Hristos, a celor ce cred în El. Aceste trei mari adevăruri sunt împărtășite ucenicilor pentru ca bucuria lui Hristos să fie deplină în ucenicii Săi, după cum se spune la finalul Evangheliei de astăzi. Această bucurie a lui Hristos este deplină când ei păstrează dreapta credință și unitatea Bisericii'', a spus PF Daniel.

 Preafericirea Sa a mai explicat legătură pe care o face Duminica a VII-a după Paşti între cele două sărbători, Înălţarea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt.  


„Duminica de astăzi face legătura între sărbătoarea Înălţării Domnului şi sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt care va avea loc duminica viitoare, în Duminica a VIII-a după Paşti. Astfel, sărbătoarea aceasta este plină de înţelesuri duhovniceşti pentru că ea ne arată marele adevăr că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a coborât în lume, S-a făcut Om, a propovăduit Evanghelia Împărăţiei Cerurilor, a pătimit, a fost răstignit pe Cruce, a fost îngropat şi apoi a Înviat, iar după 40 de zile de la Înviere S-a înălţat întru Slavă la ceruri. Aceasta pentru că El este Fiul lui Dumnezeu şi nimeni nu poate să se mântuiască, să se împărtăşească de slava cerească, decât dacă va crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, Înălţarea la cer a Domnului ne cheamă să mărturisim dumnezeirea Lui, dreapta credinţă că Iisus Hristos nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu cel Viu. Însă, duminica aceasta este şi o pregătire pentru Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, deoarece Hristos Se Înalţă la ceruri întru Slavă pentru ca Duhul Sfânt să pogoare întru smerenie, astfel încât pe cei care cred în Hristos şi trăiesc în smerenie şi virtuţi să-i înalţe la ceruri împreună cu Hristos”, a declarat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Patriarhul a mai arătat că Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic au combătut erezia preotului Arie din Alexandria care spunea că cea de a doua Persoană divină, Fiul, este o creatură, o făptură îndumnezeită.

"Sfinţii Părinţi au arătat dreapta credinţă şi au menţinut unitatea Bisericii. Dreapta credinţă înseamnă mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos. Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic au mărturisit dumnezeirea lui Hristos ca să păstreze unitatea Bisericii în adevăr, nu prin negocieri, ci prin mărturisirea adevărului. Dacă s-ar fi spus că Iisus este doar o făptură îndumnezeită El n-ar mai fi putut Mântuitor pentru Părinţii de la Niceea. El este Mântuitor pentru că este Dumnezeu-Omul. Dacă Hristos nu este Dumnezeu El nu ne poate mântui pentru că nu are în El viaţă veşnică. Numai Dumnezeu are în El viaţă veşnică”, a spus PF Daniel.

De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat că dreapta credinţă se păstrează în comuniunea sfinţilor.
 
„Dreapta credinţă nu se păstrează doar acasă în familie, ci dreapta credinţă se păstrează în Biserică şi de către Biserică, în comuniunea de rugăciune a Bisericii. De aceea, nu este suficient să ne rugăm acasă. Trebuie să venim aici să rostim împreună Crezul şi să ne rugăm pentru păstrarea dreptei credinţe şi a unităţii Bisericii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel numeşte Biserica Stâlpul şi temelia adevărului”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.