Sfinții Apostoli Petru și Pavel mărturisesc dumnezeirea lui Hristos, împărtășesc dragostea jertfelnică pentru Mântuitor și au o iubire deosebită față de Biserică, a fost mesajul patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, pentru credincioșii prezenți luni la Sfânta Liturghie din Catedrala Patriarhală.

"În primul rând, și Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru mărturisesc dumnezeirea lui Hristos. Sfântul Petru a văzut un om și a mărturisit. 'Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeul celui Viu!", iar Hristos Domnul i-a răspuns "Nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu cel din Ceruri". Deci, a văzut pe Iisus din Nazaret și nu a zis 'Tu ești fiul lui Iosif din Nazaret!', ci a spus 'Tu ești Fiul lui Dumnezeu celui Viu'. De aceea, pe baza acestei credințe în dumnezeirea lui Hristos, el a fost considerat ca cel care a exprimat piatra mărturisirii credinței și a zis Mântuitorul: 'Pe această piatră voi zidi Biserica Mea!", a spus patriarhul, la slujba din ziua sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, oficiată împreună cu episcopul-vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Patriarhul a vorbit despre credința mărturisitoare a Sfântului Apostol Pavel.

"Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, mărturisește că Iisus Hristos, pe care nu l-a cunoscut pe pământ, ci pe Hristos din Ceruri, este Dumnezeu Adevărat, este fiul lui Dumnezeul Cel Veșnic, care s-a făcut om, din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. De aceea, în Epistola către coloseni, Sfântul Apostol Pavel spune: 'Căci întru el, în Hristos, locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Iar în Epistola I către Timotei spune: 'Cu adevărat mare este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și s-a înălțat întru slavă", a explicat patriarhul Daniel.

Înaltul ierarh ortodox a evidențiat faptul că că a doua mare virtute comună pe care o au acești corifei, sau primii dintre apostoli, este dragostea lor jertfelnică pentru Hristos.

"L-au iubit pe Hristos până la moarte, și-au dăruit viața mărturisind pe Hristos, astfel încât dovada iubirii lor a fost făcută cu prețul vieții lor. Ei nu numai că mărturisesc dumnezeirea Lui, dar simt că Hristos este Mântuitorul, dătătorul Vieții, al Fericirii și Bucuriei Veșnice din Împărăția lui Dumnezeu", a spus patriarhul.

Patriarhul Daniel consideră că acești doi mari apostoli au o iubire deosebită față de Biserică.

"În al treilea rând, acești doi mari apostoli au o iubire deosebită față de Biserică, se luptă pentru unitatea și adevărul Bisericii, îndură o mulțime de suferințe, de bătăi, de persecuții, închisoare, umilințe, foamete, primejdii de tot felul pentru a răspândi în lume Biserica lui Hristos, prin propovăduirea Evangheliei Iubirii Veșnice a lui Hristos pentru oameni", a mai spus patriarhul Daniel.

La final, Patriarhul i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel .
 
„În această zi sfântă şi mare de pomenire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos ca pentru mijlocirile acestor doi Sfinţi Apostoli Martiri să ne dăruiască şi nouă credinţă puternică în Dumnezeirea lui Hristos, să ne dăruiască dragoste pentru Hristos şi pentru Biserica Sa, să ne facă şi pe noi mărturisitori ai dreptei credinţe, propovăduitori ai Evangheliei iubirii mântuitoare a lui Hristos şi să ne dăruiască şi nouă bucuria de a fi slujitori ai lui Hristos spre slava lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire. Tuturor celor care poartă numele de Petru şi Pavel sau derivate le dorim ani mulţi cu sănătate, spre bucuria familiilor, spre bucuria Bisericii şi a poporului nostru”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.