"Cea mai înaltă știință e să știi ca să trăiești, sau e să știi să mori? Dacă soarta te aruncă printre oamenii mișei, mai bine să te ucidă, decât să trăiești ca ei."  

„Când avem de spus ceva, trebuie să scriem așa încât să fim înțeleși de toți. Nu avem prisos de gânduri care să fie aruncate la coș. Un gând neînțeles, o simțire - care nu se comunică în cercuri concentrice, tot mai largi, asemenea valurilor ce se formează pe suprafața apei adânci atunci când o trezește cineva prin piatra aruncată de pe mal - este energie pierdută. De aceea fiecare cuvânt trebuie să fie exagerat de limpede și simplu (...) La scrisul intrat pentru coloanele acestei pagini - Grai și suflet românesc - rareori am avut de adăugat, dar totdeauna am fost constrâns să tai... prețiozitățile inutile care nu îndeplinesc alt rost decât acela de a complica și întuneca gândul și simțirea". - Părintele Florea Mureșan, martir al Bisericii Ortodoxe Române și neamului românesc

Despre viața și jertfa Părintelui puteți citi mai multe, sub semnăturile unor istorici respectați ai Bisericii naționale, la Fericiți Cei Prigoniți

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews