Unul dintre cei mai mari duhovnici athoniți contemporani, Părintele Iulian Prodromitul împlinește astăzi vârsta de 95 de ani. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, pace, bucurie și mulțime de zile pentru folosul celor ce-i caută sfatul!

 

Părintele Iulian Lazăr de la Prodromu – câteva repere biografice:

Ioan Lazăr, precum se numea mai înainte de a deveni ieromonahul Iulian, s-a născut la data de 8 ianuarie 1926, în localitatea Vorona, județul Botoșani. Părinții săi, Ilie și Elisabeta, oameni simpli și credincioși nu l-au împiedicat pe tânărul Ioan să îmbrățișeze viața monahală. Astfel, în anul 1946, la numai 20 de ani, el va fi închinoviat la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. În anul 1950, el va termina armata, lucru obligatoriu la acea vreme. Petrecând zece ani în rugăciune și ascultare, în anul 1956, Domnul l-a învrednicit de a fi hirotonit diacon, iar mai apoi, preot.

Părintele Iulian, cu dragoste și dor de Hristos, cu multă râvnă duhovnicească, și-a dorit să ajungă la Sfântul Munte, locul desăvârșirii, patria monahismului ortodox. 

În anul 1977, împlinind vârsta de 51 de ani, părintele Iulian de la Sihăstria vine în Sfântul Munte Athos, loc unde va și rămâne până astăzi, după 44 de ani de slujire, ne spune cunoscutul scriitor Laurențiu Dumitru pe site-ul său dedicat Sfântului Munte Athos. Viețuind vreme de patru ani la Schitul Lacu, abia mai apoi, în anul 1981, el ajunge la Schitul Prodromu unde este pus duhovnic. Până astăzi, el spovedește și îndrumă obștea schitului și pelerinii veniți din țară.

 

Părintele Iulian se adaugă altor mari personalități pe care acest județ le-a dăruit României, în ultimele două secole. Aici au odrăslit poate cei mai importanți duhovnici, sfinți și oameni de cultură din țara noastră… Este îndeajuns să ne amintim doar de cuvioșii părinți Cleopa Ilie și Paisie Olaru, de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu sau de oameni de cultură ca Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu, Ștefan Luchian și alții…

Părinte Iulian, alături de Părintele Ioan Neagoe de la Mănăstirea Sihăstria Rarău și de Părintele Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, este unul dintre ultimii mari Duhovnici al României din generația marilor Duhovnici ai Ortodoxiei, ca Părintele Justin Pârvu, Părintele Cleopa Ilie, Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Petroniu Tănase, Părintele Adrian Făgețeanu, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Marcu Dumitru, Părintele Mina Dobzeu, Părintele Teofil Părăian, Părintele Dimitrie Bejan, Părintele Gheorghe Calciu, Părintele Proclu Nicău și alții.

Mai multe despre bunul Părinte, la Sfântul Munte Athos.

La Mulți Ani!