ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Partid care militează pentru valorile creștin-democrate, ale moralei creștine și dreptății sociale, PNȚ-MM constată că proiectul Guvernului propune - într-un document în care în mod firesc ideologiile n-ar putea fi invocate decât pentru a fi respinse - o ideologizare cu totul neacceptabilă a educației și învățământului.

Credem că instituirea obligației de a promova prin forța legii „diversitatea sexuală” în școlile publice, de a ne determina copiii să consimtă că sexele sunt fluide și interschimbabile, constituie o încercare de a afecta în mod profund valorile fundamentale multiseculare ale societății noastre: culturale, religioase, tradiționale etc. „Ideologia de gen”, cu care proiectul operează în sensul amintit, este o construcție ideatică, cu pretenții culturale și „progresiste”. Ea este în egală măsură și pe contrasens cu biologia, cu antropologia și cu firescul normalității constând în alteritatea complementară bărbat/ femeie.

Țară cu profundă vocație creștină și europeană, România este membră a Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Iar apartenența ei la cele două instituții europene vorbește despre deplina noastră comunitate de valori și principii inclusiv în materia drepturilor fundamentale și a educației și învățământului. Un exemplu, de altfel poate cel mai relevant, sunt chiar tratatele în materia drepturilor omului și educației, din care cităm extrem de rezumativ:

Convenția europeană a drepturilor omului, art. 12 - Dreptul la căsătorie - "Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legislației naționale ce reglementează exercitarea acestui drept”); Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 14 paragr. (3) - „Dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, este respectat în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora”.

Semnalăm de asemenea că, cum tocmai am citat, tratatele europene - și asemenea lor și Constituția și legile noastre - vorbesc despre "convingerile religioase” ale persoanelor, iar nu despre „dogme religioase”, cum o face proiectul legilor învățământului într-un limbaj profund ideologizant și el, specific regimului comunist. O asemenea formulare este nu doar vetustă și nefericită, dar mai și face inaplicabilă prin sine principiul fundamental din proiect al independenței învățământului față de ideologii (Legea învățământul preuniversitar, art. 3).

PNȚ-MM apreciază în mod deosebit recenta luare de poziție a Cultelor religioase din România pe această temă, și le asigură că se va face ecou și al punctului lor de vedere în demersurile pe care conducerea partidului le va iniția.

Față de toate cele arătate, cerem Guvernului să aducă cât mai curând posibil amendamentele ce se impun documentelor la care ne-am referit. Valorile culturale, creștine și ale modului nostru de viață sunt fondatoare ale unei civilizații seculare care a plătit deja în istorie un preț prea dureros ca să mai fie cazul să mai plătească încă și prin legi adoptate la acest început de mileniu.

Mircea Taloș - președinte executiv al PNȚ-MM

Liviu Petrina – președintele Senatului PNȚ-MM