În Duminica Lăsatului sec de brânză, Patriarhul României a spus că „postul este o ofrandă a iubirii omului față de Dumnezeu” și a oferit trei îndemnuri de bază creștinilor care doresc să aducă această ofrandă, scrie basilica.ro.

„Evanghelia acestei duminici are o importanță majoră pentru întreaga perioadă a Postului”, a continuat Preafericirea Sa, amintind că luni, 11 martie 2019, începe „o perioadă lungă de urcuș duhovnicesc interior spre înviere, și anume Postul Sfintelor Paști sau Postul Mare”.

3 învățături pentru Postul Paștilor

Reflectând la textul evanghelic citit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insistat asupra a trei învățături pentru postul ce urmează:

Să iertăm – „iertarea greșelilor semenilor noștri ca Dumnezeu să ne ierte greșelile noastre”;
 
Cum să postim – „să nu fim triști ca fățarnicii, și să nu ne arătăm oamenilor că postim ungând capul nostru și spălând fața noastră, iar Tatăl din ceruri, care este întru ascuns va vedea jertfa postului nostru și ne va răsplăti”;
 
Să ne eliberăm de lăcomia după bunuri materiale – „Nu adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă și nu le fură”.
 
„Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră!”, a atras atenția Patriarhul Daniel citând din textul evanghelic citit la Sfânta Liturghie (Matei 6: 14-21).

Preafericirea Sa a participat duminică, 10 martie 2019, la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală.

1. De ce iertarea?

Revenind la prima dintre cele trei învățături, Patriarhul Daniel a explicat că „iertarea este începutul bun al perioadei de post”.

De ce? Pentru că „prin iertarea altora se cultivă smerenia și libertatea interioară a omului dornic de-a trăi în iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.

„Atunci când iertăm, ne eliberăm de o stare de supărare, de ură sau de ostilitate față de cineva. Dacă iertăm suntem liberi în sufletul nostru și ne putem ruga cu adevărat și arătăm că dorim iubirea milostivă a lui Dumnezeu ca să ne ierte păcatele”.

„Iertarea greșelilor semenilor noștri este o condiție pentru ca și Dumnezeu să ne ierte păcatele”, a atras atenția Părintele Patriarh.

Patriarhul României a explicat că „prin iertarea greșelilor cuiva se recunoaște că persoana respectivă nu trebuie redusă la o faptă rea pe care a săvârșit-o la un moment dat când a supărat pe cineva, deoarece aceeași persoană poate face și mult bine”.

„Iertarea greșelilor aproapelui implică adesea o răstignire a propriului egoism și deschide sufletul spre înviere, spre o nouă stare de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu și cu semenii”, a subliniat Preafericirea Sa.

2. Cum postim?

„Trebuie să postim în stare de bucurie, nu de tristețe”, a recomandat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În predica rostită duminică, Părintele Patriarh a indicat prin ce se poate cunoaște dacă postirea noastră este adevărată și sfințitoare: „prin faptul că avem în suflet smerenie și bucurie”:

„Sufletul omului care postește devine smerit și bucuros. Atunci el constată că se hrănește mai mult cu iubirea milostivă a lui Dumnezeu prin rugăciune decât prin consumul de alimente limitate și trecătoare”.

„Postul trebuie înțeles nu ca obligație, ci ca o dăruire de sine liberă, cu bucurie, o ofrandă de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoștință pentru darul vieții și ca dorință de sfințire a vieții”.

Preafeiricirea Sa a precizat că prin această ofrandă, arătăm că îl iubim pe Dăruitor mai mult decât darurile Sale: „Arătăm că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Ne încredințăm Lui, pentru că El este Izvorul vieții noastre”.

3. Eliberarea de lăcomia după bunuri materiale
 
„Adesea devenim robi ai bunurilor materiale prin lăcomia pântecelui, prin dorința de a stăpâni asupra altora, prin dorința de a ne afirma în mod egoist în raport cu alții”, a constatat Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a evidențiat că „postul nu se referă numai la înfrânarea de bucate ci și la înfrânarea de tot ceea ce diminuează iubirea noastră față de Dumnezeu și față de semeni”.

„Postul este și o lucrare de eliberare de lăcomia după bunuri materiale, limitate și trecătoare spre a ne uni prin rugăciune mai intensă cu Dumnezeu Cel nelimitat și netrecător, Izvorul vieții și al bucuriei veșnice”.

„Trebuie să adunăm comori în suflet, nu în jurul nostru, comori spirituale: smerenie, credință puternică, iubire față de Dumnezeu și față de semeni, milostenie, bunătate, curăție, sfințenie”.

3 mari greșeli

Spre finalul omiliei rostite în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”, Părintele Patriarh a recomandat să fim atenți și să evităm cele 3 mari greșeli pentru care a fost izgonit Adam din Rai:

„De ce a fost izgonit Adam din Rai? Pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, nu a postit, adică nu s-a înfrânat și nu s-a pocăit după ce a greșit, ci a dat vina pe femeia dăruită lui de Dumnezeu, iar femeia, pe șarpe”.

Preafericirea Sa a explicat că pocăința vindecă tendința omului păcătos încă de la Adam și Eva de a se scuza pe sine și de a acuza pe alții:

„Perioada postului unit cu rugăciunea este perioada în care ne judecăm pe noi înșine, nu pe alții, vedem propriile noastre greșeli, lipsuri, deficiențe, neajunsuri, nu pe ale altora”, a spus Patriarhul României.

„Păcatul este existența egoistă și arogantă” a avertizat Preafericirea Sa și a îndemnat să fim „milostivi și smeriți ca să ne asemănăm cu Dumnezeu, spre a ajunge la bucuria și slava Învierii Domnului, la bucuria învierii sufletului nostru din moartea pricinuită de păcat”.


2% din impozitul pe salariu
Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a siteului ActiveNews România, nu către stat. Companiile de publicitate și multinaționalele nu ne iubesc. Ajută-ne să luptăm în continuare pentru cele ce-ți sunt dragi: Familia, Credința și Țara.

Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.