„Dacă avem gândul la Dumnezeu când trecem prin necazuri, suferință, boală și Îi cerem ajutorul, atunci El ne ajută să transformăm crucea suferinței în biruință, prin nădejde”, a spus duminică Patriarhul României, conform basilica.ro

Patriarhul a explicat în predica rostită la Biserica „Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare” – Victoria, care sâmbătă și-a sărbătorit hramul, că fiecare om are de purtat o cruce, dar niciodată nu este atât de grea încât să nu reușească să o poarte dacă cere ajutorul lui Dumnezeu.

Patriarhul Daniel a insistat să nu purtăm crucea în izolare, ci să apelăm la Dumnezeu care ne va ajuta să nu cădem în deznădejde și să dăm „un alt sens suferinței”. Să folosim suferința, a spus Părintele Patriarh în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, ca „o chemare de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne schimba viața”.

„Constatând fragilitatea vieții pământești, să căutăm mai mult viața cerească netrecătoare prin credință, împărtășirea cu sfintele taine, spovedanie, sfințirea vieții și prin fapta cea bună”.

Patriarhul României a făcut referire în omilia rostită la scopul vieții omului care este acela de a se pregăti pentru viața cerească netrecătoare, pentru a dobândi mântuirea.

El a explicat și ce este mântuirea: unirea omului cu Dumnezeu cel veșnic viu.

Sintetizând textul biblic, Patriarhul a enumerat etapele mântuirii:

Voința omului de a veni la Hristos;
Lepădarea de sine;
Luarea sau asumarea crucii;
Urmarea lui Hristos.
 
Mântuirea depinde de libertatea noastră, potrivit Preafericirii Sale: de a ne despărți de Dumnezeu prin necredință sau de a ne uni cu Dumnezeu prin credință și prin fapte bune.

„Dumnezeu nu forțează pe nimeni să-L urmeze, dar invită pe toți oamenii. Îi cheamă pe toți la mântuire”.
În ultima parte a predicii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat portretul luminos al Sfântului Gheorghe Pelerinul, ale cărui moaște au fost aduse de la Mănăstirea Văratec la biserica bucureșteană cu prilejul manifestărilor dedicate hramului.

„Gheorghe Pelerinul este unul dintre sfinții cei mai reprezentativi pentru țăranul român. Ne-am gândit că el este cel mai sfânt dintre țăranii noștri pe care îi cunoaște Biserica. Un om care din tinerețe a fost foarte evlavios și a făcut minuni din timpul vieții”.

„Sfântul a rămas toată viața un credincios mirean, dar foarte mult prețuit de ierarhi, preoți, duhovnici pentru că el cerea binecuvântare și se ruga foarte mult și a sfătuit o mulțime de oameni ce au de făcut în viața lor atunci când întâmpinau greutăți”.

„Avea pace interioară și încredere în Dumnezeu”, a mai spus Patriarhul României.

Tot în timpul aceluiași eveniment, Patriarhul Daniel l-a ridicat pe preotul paroh Cristinel Trandafir la rangul de iconom stavrofor.