În a doua zi de Sfintele Paști, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și-a serbat hramul principal. Cu această ocazie, Patriarhul României a binecuvântat clericii și credincioșii de la acest lăcaș de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: Arhim. Dionisie Constantin, Consilier Patriarhal, Arhim. Ciprian Grădinaru, Pr. Ioan Dragomir, Consilier Patriarhal, Pr. Ștefan Ababei, Consilier Patriarhal, Pr. Nechita Liviu, Consilier Patriarhal, potrivit basilica.ro.

În omilia sa, Patriarhul le-a vorbit celor prezenți despre arătările Mântuitorului după Înviere. Iisus Hristos S-a arătat celor doi ucenici, Luca și Cleopa, în drum spre Emaus și le-a tâlcuit Scripturile Vechiului Testament. A făcut și o călătorie la Locurile Sfinte din Scripturi încât le-a arătat în Scrierile lui Moise, în Psalmi și în Profeți locurile din Scriptură care vorbesc despre El.

„Aceasta ne arată că El este autorul Sfintei Scripturi, Dumnezeu Cuvântul Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. De aceea, legătura dintre Sfânta Scriptură ca formă tainică a prezenței lui Dumnezeu Cuvântul în cuvintele Scripturii și Sfânta Euharistie ca prezență tainică și sensibilă în pâinea și vinul care devin Trupul și Sângele Lui este exprimată în mod deosebit în întreg cultul Bisericii Ortodoxe”, a spus Patriarhul României.

Mântuitorul Iisus Hristos Se arată de mai multe ori înainte de a Se înălța la Cer. El Se arată când și unde vrea și într-un mod pe care El îl alege. Se arată și ca un necunoscut, dar și ca un pelerin. Trece prin ușile încuiate, dar nu sparge ușile, continuă Patriarhul României. Trupul Lui nu este fantomă pentru că le arată ucenicilor coasta Sa străpunsă de suliță. Le-a arătat urmele cuielor din mâini și din picioare.

„Ceva s-a schimbat: trupul Lui nu mai poate fi oprit de spațiu, nu mai poate fi un obiect de tortură, nici reținut de nimeni și nimic. Nici cu privirea nu mai poate fi reținut dacă El nu vrea. De aceea, după ce L-au recunoscut ucenicii la Emaus El a dispărut. Prin aceasta vedem că modul existenței lui Hristos cel răstignit și înviat din morți este altul decât cel al oamenilor de pe pământ. El Se arată de mai multe ori pe pământ doar pentru a dovedi că Învierea Sa din morți a fost reală, nu închipuită.

„În Învierea lui Hristos prăznuim cu anticipație și Învierea noastră și judecata lumii. Însă cei care în timpul vieții s-au judecat pe ei înșiși când s-au spovedit în taina pocăinței nu vor mai merge la judecată, ci se vor muta de la moarte la viață”, a spus Patriarhul Daniel.

„Învierea lui Iisus Hristos dă sens vieții creștine, dă sens istoriei omenirii și universului întreg. Fără Înviere creștinismul ar rămâne o doctrină morală sau socială, istoria ar avea un nonsens pentru că nu are nicio direcție precisă și universul ar fi o necropolă rotativă de galaxii în care se învârtesc mii și milioane de aștri fără nicio direcție precisă. În Hristos, Cel Care a făcut cerul și pământul, toate au un sens, și de aceea el este numit alfa și omega. Fără Înviere nu există Biserică”

Referindu-se la Paraclisul Catedralei Naționale, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat că această bisericuță este o făclie de înviere în amintirea bisericilor care au fost translate sau demolate. Ea ne arată că Hristos Domnul biruiește asupra răutății din lume. Acest paraclis are o valoare simbol. El reprezintă bucuria biruinței lui Hristos asupra puterilor întunericului și a morții.