ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Creștinii ortodocși s-au aflat azi în prima zi a sărbătorii Rusaliilor, care amintește de Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor lui Iisus Hristos și de întemeierea bisericii creștine. 
În omilia rostită după citirea textului biblic, Patriarhul României a explicat simbolismul și importanța acestui mare praznic al creștinătății, vorbind despre apartenența la biserica creștină prin credință și botez.

Cincizecimea sau Rusaliile este considerată „ziua constituirii Bisericii lui Hristos”, a spus Patriarhul Daniel credincioșilor prezenți în Catedrala Patriarhală, transmite site-ul basilica.ro

Biserica s-a constituit ca adunare a oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi prin Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor care este nucleul conducător al Bisericii având pe Hristos Capul Bisericii și s-a extins în aceeași zi prin botezul a trei mii de persoane”, a spus Patriarhul României.
 
Creșterea Bisericii are loc cu fiecare persoană botezată, a evidențiat Patriarhul care a menționat că „este foarte important să ne aducem aminte că taina Bisericii este taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și taina răspunsului oamenilor la iubirea lui Dumnezeu”.

Făcând referire la limbile de foc vizualizate deasupra Apostolilor, Patriarhul României a apreciat că acestea semnifică „neamurile de diferite limbi la care ei vor propovădui Evanghelia iubirii lui Hristos pentru umanitate” ce vor fi adunate „în iubirea Preasfintei Treimi prin lucrarea Duhului Sfânt”.

După cum Duhul Sfânt a unit în Iisus Hristos într-o singură persoană firea Lui divină cu firea Lui umană, tot așa acum Duhul Sfânt unește persoane și neamuri diferite într-o unitate sfântă pe baza credinței în Iisus Hristos, a botezului în numele Sfintei Treimi”, a evidențiat Părintele Patriarh.

Prin urmare, „există o legătură tainică între lucrarea Duhului Sfânt în lume și taina Bisericii ca adunare a persoanelor și popoarelor diferite în iubirea Preasfintei Treimi”.

Din acest raționament, „Lunea după Rusalii este închinată Persoanei Duhului Sfânt, dar și Sfintei Treimi pentru că prin Duhul Sfânt noi cunoaștem iubirea Preasfintei Treimi în Biserică”, a explicat Patriarhul.

Duhul Sfânt nu concurează pe Mântuitorul Hristos Care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. El confirmă învățătura și lucrarea lui Hristos și adună în comuniune pe oameni prin credința în Hristos. Duhul Sfânt nu Se arată ca o persoană, deși este persoană, ci arată mai mult lucrarea Sa”, a spus Patriarhul Daniel, explicând că, întrucât Duhul Sfânt S-a pogorât sub forma limbilor de foc, focul este „curățitor, încălzitor și luminător”.

„Duhul Sfânt ne curățește de păcate și curățește și sufletele și trupurile noastre mai ales prin Taina Pocăinței”, a spus Patriarhul Daniel. „Când omul recunoaște și regretă păcatul și dorește să-și înnoiască viața el plânge păcatele sale prin lacrimile fierbinți ale pocăinței. În aceste lacrimi se întâlnește lucrarea Duhului Sfânt ca foc cu lucrarea Duhului Sfânt ca Apa cea vie, dătătoare de viață duhovnicească. Acum înțelegem de ce Mântuitorul numește pe Duhul Sfânt Apa cea vie”.

„Duhul Sfânt ne încălzește inima ca să ne rugăm cu o credință fierbinte și să ne întoarcem către Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt trezește în om dorul iubirii de Dumnezeu și sentimentul că suntem fii ai lui Dumnezeu după har prin harul adus de Hristos”.

„Sfântul Duh luminează mintea omului să înțeleagă scripturile și tainele credinței și să înțeleagă mai ales adevărul că viața aceasta pământească este locul și timpul în care ne pregătim pentru viața cerească”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.