ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Platforma Civică ÎMPREUNĂ a adresat Ministerelor Sănătății și Educației o cerere de revocare a Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, din cauza caracterului vag al măsurilor de protecție și al caracterului excesiv al instituirii unor măsuri fizice forțate aplicate asupra copiilor, precum obligativitatea purtării permanente a măștilor. 

„C A T R E,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Subscrisa ”Platforma Civică ÎMPREUNĂ” prin președinte Mihai Gheorghiu, în numele și pentru părinții care au mandatat-o, în termen legal formulăm prezenta cerere de

REVOCARE

în cadrul procedurii prealabile administrative obligatorii, a Ordinului nr. 5487/1494/2020 - publicat în MOF partea I 804/01.09.2020 -pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2, pe de o parte pentru caracterul vag al măsurilor generale de protecție sub aspectul nedefinirii exacte a standardelor aplicării lor, iar pe de altă parte, pentru caracterul excesiv, abuziv al instituirii unor măsuri fizice forțate aplicate asupra copiilor, cum este obligativitatea purtării permanente a măștilor de către aceștia la toate formele de învățământ.

Ordinul contestat este nelegal și de aceea lovit de nulitate pentru încălcarea următoarelor dispoziții legale, constituționale și comunitare.

1. Încălcarea dreptului constituțional la viață și dreptul la integritate fizică și psihică a persoanei consacrate de art. 22 alin. 1 din Constituția României prin faptul că actul de impunere a purtării în mod fortat a mășții de către un copil începând cu vârsta de 7 ani reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanție suficientă și rezonabilă împotriva riscurilor sau reacțiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viața, sănătatea și integritatea fizică sau psihică.
Nu s-ar pune problema acestei încalcari dacă nu ar exista lipsa totală a unei garanții suficiente și rezonabile împotriva riscurilor.

Dimpotrivă, masca impusă copiilor începând de la 7 ani nu prezintă o minimă certificare, iar presa abundă de studii sștiințifice și opinii medicale exprimate de la cel mai înalt nivel referitor la contraindicațiile purtării măștilor.

Din toate aceste studii medicale de notorietate rezulta ca nu exista nici o garantie impotriva riscurilor sau reacțiilor adverse ale purtării măștii de către copii începând cu vârsta de 7 ani.

De altfel, simplul fapt că s-a dispus aceasta obligatie în lipsa unor certificări ferme privind lipsa oricărei reacții adverse, reprezintă un motiv suficient pentru refuzarea lor pentru că nu este permisă efectuarea de teste în scop terapeutic, în lumina art 67 NCC.

Aceste riscuri și reacții adverse prezentate în presă și pentru care oricum nu exista certificarea faptului că ele nu ar exista, pun în pericol viața, sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copilului.
În mod similar, aceluiași pericol îl grav este supus copilul și pentru nedefinita obligativitate a dezinfectării spatiului școlar, atât timp cât nu sunt precizate standardele dezinfectării – tipul dezinfectantului folosit, cantitati, procente, copiii fiind vulnerabili la diferitele praguri și concentrații aplicate. Era de datoria Ministerului Sănătății – emitent și el al acestui Ordin – să definească expres aceste standarde, concentrații, procente, tipuri de dezinfectant, nu să precizez vag obligativitatea.

2. Încalcarea principiului inviolabilității libertății persoanei reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituția României prin faptul că simplul act al forțării purtării mășții constituie o contrângere a voinței persoanei copilului, având în vedere că actul administrativ incriminat reglementează posibilitatea impunerii copilului să poarte ore în șir mască, adică să fie supus unui act, fără acordul prealabil al părinților.
IN LIPSA ACESTUI ACORD AL PARINTILOR, forțarea COPILULUI ECHIVALEAZA CU ÎNCALCAREA PRINCIPIULUI ENUNTAT (particularizat și în art 64 NCC unde de asemeni se statueaza aceeasi conditionare de o obligativitate legala care nu exista)
3. Încalcarea principiului constituțional al dreptului persoanei umane de a dispune de ea însăși, principiu prevăzut de art. 26 alin. 2 din Constituția României deoarece actul impunerii unui copil să poarte ore în sir mască constituie o ingerință nelegală în viața intimă și privată a copilului și în familia acestuia în măsura în care nu există un acord prealabil efectuării acestuia.
4 Încălcarea dispozițiilor articolului 487 din Codul civil, portivit cu carepărinții au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor.

Este evident ca în continutul notiunii de responsabilitate a parintilor intra grija față de starea de bine a copilului său, fizică ori psihică, inclusiv dreptul acestuia de a respira normal, de a învăța firesc, nu cu gura și cu nasul astupat. In mod logic un parinte nu-și poate asuma responsabilitatea decat numai în masura în care este informat asupra aspectului cu privire la care urmeaza sa-și asume responsabilitatea. In mod corelativ tocmai din aceasta informare decurge și dreptul de a refuza impunerea fortată asupra copilului său.
A nu recunoaste acest drept – ca și element esential al responsabilitații parintilor – inseamnă a anihila responsabilitatea parinților prin forța coercitivă a statului.

5. Prin impunerea purtării de către un copil a măștii se aduce o atingere gravă și dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului special de protecție a copiilor și tinerilor, drepturi consacrate de art. 34 și art. 49 din Constituția României, prin faptul că nu se prezintă o garanție suficientă și rezonabilă de statul român că prin ținerea unui copil ore în șir cu mască nu i se pune în pericol acestuia sănătatea, integritatea fizică sau psihică.

Practic există, din aceasta perspectivă, trei aspecte esențiale care definesc nelegalitatea acestei impuneri:

- purtarea măștii de către un copil nu garantează necontactarea bolii respective – a se vedea în acest sens și explicațiile oferite de sistemul medical

- riscurile și reacțiile adverse pe care le presupune sunt menționate în nenumărate studii medicale de specialitate devenite publice odată cu mediatizarea cazurilor frecvente de producere a reacțiilor adverse și a riscurilor menționate

- nu există nicio minimă protecție prevăzută în Ordin pentru copiii care au patologii pre-existente care presupun interdicția purtării unei măști ori pentru copiii hipo-acuzici care vor fi total discriminați până la eliminarea din raporturile sociale.

6. Printr-un asemenea act normativ se aduce o atingere gravă și prevederilor constituționale prevăzute de art. 53 alin. 1 și 2 din Constituția României care reglementează cazurile excepționale când se permite ca exercițiul unor drepturi sau libertăți să fie restrâns.
Obligativitatea purtării măștilor de copii nu se impune pentru niciunul din cazurile enumerate expres de Constituție, și anume: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei puplice, a drepturilor și libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; pevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru destul de grav, pentru că înseși autoritătile medicale din România au anunțat că, datorită vârstei, copiii nu contactează boala.

Argumentul că cei mici pot transmite adulților virusul fără să facă ei înșiși boala și că, de aceea, trebuie să poarte obligatoriu masca, tot timpul, este unul cinic pentru că e profund imoral să chinuiești un copil ore în șir cu masca doar pentru a proteja adulții din jurul lui. Dincolo de faptul că nu exista studii certe pentru aceasta supozitie, daca asa ar sta lucrurile într-adevăr, atunci școala însăși ar reprezenta un pericol, iar soluția nu poate fi supunerea copiilor la rele tratament, pentru diminuarea acestui pericol în care s-a găsi ipotetic adulții din cauza lor.

7. Încălcarea normelor comunitare și convenționale:

Prin Ordinul contestat se aduce atingere Art. 2, Art. 3 și Art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la respectarea libertăților și drepturilor omului, protecția specială a drepturilor copilului.

Față de cele arătate, va solicităm ca, în cadrul prezentei proceduri prealabile administrative, să dispuneți revocarea în parte a Ordinului 5487/1494/2020 în ceea ce privește obligativitatea purtării măștilor de către elevi.
În drept, art 7 din Legea 554/2004.

PREȘEDINTE,
Mihai Gheorghiu

Studii și analize științifice:
4. https://adc.bmj.com/content/105/7/618.long ”, se arată în transcrierea pe Facebook a cererii adresate de Platforma ÎMPREUNĂ către Ministerele Sănătății și Educației.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews