ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Platforma Civică Împreună cere prezența la dezbaterile privind Legea de modificare a Legii 272/2004, din Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a Senatului. Potrivit unui comunicat semnat de președintele Platformei, Mihai Gheorghiu, școala românească nu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul unei ideologii profund greșite.

”Președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament pentru reexaminare legea care scoate educația sexuală din școli. Decizia șefului statului vine după ce în septembrie Curtea Constituțională a decis că actul normativ e constituțional, respingând sesizarea președintelui ca neîntemeiată.
 
În cererea de reexaminare Iohannis precizează că înlocuirea noțiunii de „educație sexuală” cu cea de „educație sanitară” și introducerea obligativității obținerii acordului scris al părinților a generat numeroase critici, atât din partea experților din domeniul educației, cât și a organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi a celor reprezentative ale tinerilor și elevilor.
 
„Prin introducerea sintagmei „educație pentru viață, inclusiv educație sanitară”, textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educației pentru sănătate” prevăzut în art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011. Practic, reglementate în acest mod, programele de educație pentru sănătate sunt evidențiate doar prin educația sanitară, componenta de educație pentru sănătate sexuală fiind, astfel, eliminată sau simplificată la transmiterea în mod exclusiv de informații cu privire la igiena personală. Ideea de educație sanitară este una desuetă, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sănătatea publică. Educația sanitară, fiind un termen utilizat înainte de anul 1990, cuprindea doar activități de asigurare a igienei”, se arată în cererea președintelui.
 
Șeful statului adaugă că importanța educației pentru sănătate, mai ales a educației sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranță pentru realizarea relațiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică și psihică a acestora.
 
De asemenea, Iohannis susține că obligativitatea existenței acordului din partea părinților are ca efect restrângerea accesului copiilor la o educație adecvată, cu atât mai mult cu cât această limitare nu se aplică și în cazul altor tipuri de programe.
 
Această măsură legislativă este de natură să creeze un obstacol în realizarea interesului superior al copilului, astfel cum acesta este prevăzut de convențiile internaționale la care România este parte și care trebuie să primeze dreptului părintelui de a decide pentru copilul său”, precizează președintele.” 
 
”Miercuri, 3 februarie, Senatul a votat ca Legea prin care educația sexuală să se predea în școli doar cu acordul părinților să fie retrimisă la Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială, unde are mari șanse să fie schimbată.
 
În ședința de pe 3 februarie a Senatului, majoritatea formată din PNL, USR-PLUS și UDMR a votat ca această lege să se întoarcă la Comisia respectivă, unde are majoritate de 7-6.”
 
Cererea depusă de Platforma Împreună:
 
Către 
 
Comisia pentru muncă, familie și protectie socială, 
 
Vă solicităm, în nume personal, precum și în numele celor peste 300 000 de cetățeni români, semnatari ai notificării autorităților române, urmare campaniei naționale ”Apărăm copiii României și identitatea lor”, participarea unei delegații a organizației noastre la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, legate de modificarea Legii 272/2004 și de subiectul Educației sanitare/sexuale, care constituie o preocupare continuă a Platformei Civice Împreună și a sute de mii de părinți români. 
Delegația noastră va fi compusă din maximum trei reprezentanți.
 
Cu stimă, 
 
Dr. Mihai Gheorghiu
 
Președinte Asociația Platforma Împreună 
 
Mai jos, Notificarea celor 300.000 de cetățeni români semnatari ai Campaniei noastre „Apărăm copiii României și identitatea lor”:
 
Platforma civică ÎMPREUNĂ, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 membrii susținători persoane fizice, mandatată de 300.000 de persoane fizice adulte din România, vă înaintează prezenta
 
NOTIFICARE
 
prin care vă solicităm să luați act de faptul că 300.000 de cetățeni români REFUZĂ orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.
 
În data de 15.03.2019 s-a încheiat campania „Apărăm copiii României și identitatea lor”, campanie prin care 300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerințăa ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.
 
Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor”.
 
Indiferent de mediul din care provin sau de gradul de educație și cultură, părinții sunt păstrătorii și transmițătorii unui set de valori, propriu familiei și națiunii în care se naște copilul. Dispozițiile legaleamintitegaranteazăîn esențăcănimeni altcineva decât părinții nu pot îndeplini nevoile copilului lor, iar aceastăaducere la îndeplinire nu poate fi făcutăaltfel decât în lumina valorilor familiei și tocmai având în vedere faptul că părinții sunt aceia care răspund de copiii lor.
 
Prin intruziunea ideologiei de gen în educația copiilor români, sunt încălcate grav dispozitiile legale si constitutionale anumerate. Mai mult, potrivit articolului 26 alineatul 1 din Constituție autoritățile publice sunt obligate să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată.
 
Cum viața intimă este unul din factorii determinanți ai conștiinței individului prin valențele psihice pe care inevitabil le antrenează și cum procesul de educație și formare a copilului operează în planul conștiinței acestuia, rezultă că orice ingerință în procesul educațional care aduce atingere convingerilor părinților sau însușirilor și nevoilor proprii fiecărui copil, aduce atingere și acestui drept fundamental.
 
Pe cale de consecință, vă solicităm eliminarea de urgențădin manualele școlare a elementelor propagandistic ideologice referitoare la gen având în vedere că, potrivit Rezolutiei Parlamentului UE referitoare la "egalitate de gen” (http://www.europarl.europa.eu/.../B-8-2019-0101_EN.html)  "egalitatea de gen” se referă la drepturile persoanelor LGBT, iar"roluri de gen” înseamnă roluri care nu sunt determinate de sex. Mai concret, înseamnă că o persoană este nu de genul în care s-a născut, funcție de sexul ei, ci este de genul în care se identifică. Acesta este obiectul ideologiei de gen și al teoriei identității de gen.
 
Față de aceste aspecte profund ideologice, afirmând cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala româneascănu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul de mai sus.
 
Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul căpot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.
 
Vă punem în vedere și faptul că, pe de o parte, a permite intruziunea oricărei forme a ideologiei de gen în educația copiilor constituie o încălcare a dreptului acestora de a nu fi supuși abuzului, neglijenței, violenței și exploatării– întrucât prin aceste acțiuni „sunt periclitate (…) dezvoltarea (…) mentală, spirituală, morală” a copilului, conform art. 89 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 
Pe de altă parte, într-o asemenea situație cadrele didactice, precum și orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupației sale, lucrează direct cu un copil, au obligația legală de a sesiza instituțiile abilitateale statului – conform art. 52 alin. (4) și art. 96 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 –, iar neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă– conform art. 141 alin. (1) din Legea nr. 272/2004.
 
Vă rugăm să dispuneți transmiterea unei atenționări către cadrele didactice si directorii din toate unitățile de învățământ din țară, în sensul de a nu se lăsa implicate în activismul unor ONG-uri care au drept scop reeducarea minții și sufletului copiilor noștri, prin activități ce implică în orice fel ideologia de gen, întrucât aceasta este intim legatăde fiecare persoană în parte, intrând în sfera de dezvoltare fizică și psihologică a fiecărui copil în parte, nu a sistemului de învățământ, prin reeducare colectivă.
 
Prezenta Notificare realizează conținutul procedurii prealabile demersului legal al celor 300.000 de cetățeni în situația desconsiderării refuzului lor expres notificat dvs. prin prezenta.
 
Mihai Gheorghiu,
Platforma civică ÎMPREUNĂ ”