ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Platforma civică Împreună a anunțat că Ministerul Afacerilor Interne a respins ca nefondată plângerea administrativă formulată de președintele acesteia, Mihai Gheorghiu, împotriva Ordinului 875/80/22.05.2020, prin care Guvernul impunea măsuri privind desfășurarea slujbelor bisericești în perioada stării de alertă, unele dintre ele constituind un amestec abuziv în practica liturgică, împins dincolo de competența legală a autorităților în domeniul sanitar invocat. Motivul pentru care M.A.I. consideră neîntemeiat demersul Platformei Împreună e că acesta n-ar fi formulat „de o persoană care să aibă un interes legitim vătămat sau un drept subiectiv încălcat”. 

Altfel spus, creștinilor ortodocși membri sau simpatizanți ai acestei organizații civice autoritățile nu consideră că le încalcă drepturile și interesele atunci când îi îndepărtează de sacramentele Bisericii din care aceștia fac parte. Autoritățile par a nu înțelege că Biserica e alcătuită de mulțimea credincioșilor, alături de cler și ierarhie, la fel cum statul e alcătuit din cetățeni, nu doar din funcționari și conducători.  

„Pentru MAI creștinii nu contează!

Plângerea administrativă formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ împotriva Ordinului prin care autoritățile române își permit să intre în desfășurarea cultului liturgic a fost respinsă ca nefiind formulată de o persoană care să aibă un interes legitim vătămat sau un drept subiectiv încălcat.

Cu alte cuvinte, MAI a apreciat că, noi creștinii mireni, nu am avea niciun drept subiectiv încălcat și nici măcar un interes legitim vătămat”, a anunțat luni Platforma Împreună pe pagina sa de Facebook.

În cererea de anulare parțială a Ordinului 875/80/22.05.2020, Platforma Împreună arăta că ordinul contestat stabilește reguli ce cuprind și alte măsuri decât cele privind accesul în lăcașurile de cult și distanța minimă de siguranță, depășindu-și astfel limitele legale prin amestecul nepermis în practica liturgică a Bisericii. Astfel, printre măsurile sanitare prevăzute în anexa Ordinului, la art. II pct.1 se găsea și cerința ca „în cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioșii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare”, fapt interpretat ca o tentativă de modificare sau anulare a ritualului sacramental.  

„Potrivit disp. art. 53 alin 1 litera a din Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, miniștrii sunt ținuți de respectarea legii și limitelor de autoritate, în atribuțiile pe care le desfășoară în ceea ce privește organizarea modului în care o lege este aplicată.

Astfel, un ordin ca cel contestat prin prezenta cerere trebuie să fie emis numai pe baza, în executarea și în limitele legii, în cazul nostru art. 45 din Legea 55/2020.

Or, edictarea de reguli care să schimbe practica liturgică a unui cult religios nu intră nici în ipoteza ”accesului” în lăcașurile de cult și nici în ipoteza ”distanței minime de siguranță”.

De altfel și art 71 din legea 55/2020 prevede în mod clar că ordinul se emite „în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta lege”, se arăta în motivarea acțiunii pentru apărarea juridică a practicii liturgice depuse de Platforma Împreună în atenția MAI și a Ministerului Sănătății.

În documentul citat, reprezentantul Platformei atrăgea atenția că „prezenta cerere este formulată în cadrul procedurii prealabile administrative , care este obligatorie înainte de formularea acțiunii în instanță”. În cazul în care instituțiile cărora li se adresează demersul nu vor admite cererea formulată în cadrul procedurii prealabile obligatorii, Mihai Gheorghiu menționa că se va adresa Curții de Apel cu solicitarea de anulare a Ordinului 875/80/22.05.2020, semnat în comun de reprezentanții ministerelor Sănătății și Afacerilor Interne.