ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Platforma civică Liga pentru Deșteptarea României își exprimă sprijinul pentru inițiativa Patriarhiei României, de a solicita Ministerului Educației, prin scrisoarea din data de 13 martie 2023, implicarea cultelor religioase recunoscute în România în acțiuni de consultare și cooperare, în contextul noilor proiecte ale Legilor Educației, în vederea asigurării unei educații complete a individului.

În timp ce multe dintre țările europene recunosc importanța pe care o are educația religioasă în procesul complex de construire a personalității fiecărui individ, și implicit în viața societății, în România, unele dintre măsurile cuprinse în proiectele Legilor Educației sunt apte a genera mai degrabă controverse și fricțiune, decât să reprezinte abordări realiste, menite a facilita procesul educațional.

Observăm, cu titlu de exemplu, că, deși statul român este obligat prin Constituție să sprijine cultele religioase (art. 29 alin. 5), potrivit noului proiect al Legii învățământului preuniversitar (art. 3) printre „principiile care guvernează învățământul preuniversitar” se numără și „l) principiul libertății de gândire și al independenței (subl.n.) față de ideologii, dogme religioase (subl.n.) și doctrine politice;”. Cu greu putem să ne imaginăm susținerea concomitentă manifestată de către stat, atât în sprijinul cultelor religioase, cât și în sprijinul independenței față de acestea.

Independența față de orele de religie pare chiar legiferată, în cuprinsul art. 84 alin. (2) din proiectul Legii învățământului preuniversitar, care permite ca „în cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar, se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”. Rezultă astfel că, nu doar că statul admite implicit că își poate încălca obligațiile de organizare și sprijinire a învățământului religios, dar absentarea de la orele de religie va fi lipsită de consecințe.

În plus, deși „În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege” (art. 32 alin. 7 din Constituție) remarcăm faptul că potrivit noului proiect al Legii învățământului preuniversitar (art. 7) cultelor religioase le este recunoscut doar dreptul de a organiza învățământ confesional, prin înființarea și administrarea propriilor unități de învățământ particular, conform procedurilor legale de autorizare provizorie/acreditare, nu în cadrul unităților publice de învățământ.

În acest context, în care, cel puțin aparent, o parte dintre prevederile noilor proiecte ale Legilor Educației intră în conflict flagrant cu dispozițiile Constituției,