ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Societatea civilă din Croația a reclamat la Curtea Penală Internațională de la Haga 20 de organizații mass-media de top din această țară, sub acuzația de colaborare cu guvernul la infracțiuni precum: genocid, crime împotriva umanității, stârnire de frică și panică în formă continuată ș.a., potrivit portalului Hop.com.hr

Demersul juridic a fost inițiat de jurnalista, avocata și activista pentru drepturile omului Arna Šebalj (foto), care l-a descris pe larg într-o emisiune difuzată online, după cum ne semnalează cititorul nostru, Dușan Baiski. Căruia îi mulțumim pentru că s-a ostenit să traducă și să ne pună la dispoziție știrea din sursa croată mai sus menționată. Vi-o oferim spre lectură integral, în cele ce urmează:
 
Proces împotriva mass-media de top din Croația la Haga - „pentru că sunt co-responsabili pentru toate crimele împotriva umanității și genocid și pentru implementarea de experimente ilegale asupra cetățenilor fără a obține acordul scris în Republica Croația”

Acuzații penale depuse în numele cetățenilor Republicii Croația la 22 octombrie 2021 în fața Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga împotriva HRT și a directorilor săi, precum și împotriva tuturor celorlalte mass-media MS și a editorilor acestora, precum și a Faktograf și Gong, editor al Faktograf.
 
Curtea Penală Internațională - ICC

PROCUROR, reclamant: dl. sc. Ama Šebalj, B.Sc.
Croația, în numele cetățenilor Republicii Croația
Acuz media inferioară și persoanele responsabile ale acestora din Republica Croația pentru toate crimele descrise, deoarece mass-media, în acord cu guvernul, a produs pagube imense prin răspândirea fricii și a panicii și sunt atât de direct responsabile pentru cauzarea deliberată a pagubelor mari prin manipularea mass-media a publicului și minciunile, amenințările și amenințările sunt, prin urmare, la fel de responsabile pentru toate crimele împotriva umanității și genocid, precum și pentru desfășurarea de experimente ilegale asupra cetățenilor fără a obține acordul scris în Republica Croația.

ACUZATUL:
1. BRANKA-GABRIJELA VOJVODIĆ, actorie Director, SERĐC OBRATOV, Actorie redactor șef
"HINA"
2. RGEERT ŠVE8, director general al HRT și RENATO KUNIĆ, director general interimar al HRT
ELIANA ČANDRL1Ć GL1BOIA, director interimar al unității de afaceri a programului HRT
DRAŽEN MIOČ1Ć, editor al HRT-HTV4 '
KATARINA PERIŠA ČAKARUN, redactor la IMS HRT-HTV
21.01.2022 10:24 Proces împotriva mass-mediei din Croația; la Haga sunt co-responsabili pentru toate crimele împotriva umanității și genocidul comise.
SUZANA VOLF PENDIĆ, șefa consiliului iMS, toate de la HRT-HTV
3. PETAR VIDOV, redactor-șef al „FAKTOGRAF”
4. OR1ANA IVKOVIĆ NOVOKMET, redactor-șef al GONG. editura FAKTOGRAFA
5. GORAN OGURLIĆ, redactor-șef al cotidianului croat „Jutarnji List”
6. DRAŽEN KLARIĆ, redactor-șef al cotidianului croat ..Večernji List ",
7. ZRINKA JANKOV, redactor-șef ..NOVA TV,
8. ŽELJKA HAR1JANOVIĆ, redactor-șef al postului TV ..RTL ",
9. TOMISLAV LADIŠIĆ, director al postului TV „NI”,
10. IVICA TOMIĆ, redactor-șef al cotidianului „Novi List”.
11. ROBERT FRANK, redactor-șef al cotidianului ... Glas Istre ",
12. SANDRA LAPENDA LEMO, redactor-șef al cotidianului ..Slobodna Dalmacija,
13. BOJAN DIVJAK, redactor-șef al cotidianelor și redactor internet
portalul „Vocea Slavoniei”,
14. GORAN GAVRANOVIĆ, redactor-șef al cotidianului „24sata”,
15. BERISLAV JELINIĆ, redactor-șef al cotidianului „Nacional”,
16. ZDRAVKO MILINOVTĆ, redactor-șef al cotidianului „Globus”,
17. MIODRAG ŠAJATOVIĆ, redactor-șef al cotidianului Lider "
18. TANJA NOVAK, redactor-șef al postului TV „Aljazeere,
19. JELENA VALENTIĆ, redactor-șef al portalului „TELEGRAM”.
20. ANDREJA HUDIKA, redactor-șef al portalului „INDEKS.HR”.

Stimate procuror al Curții Penale Internaționale,
Vă trimit urgent această solicitare, deoarece sute de mii, milioane de vieți sunt în joc nu numai în Croația, ci în întreaga lume.
Solicit Curții să recunoască că toți oamenii au dreptul „la drepturi suverane ale omului și la o viață demnă și că toate acestea au fost încălcate cel mai grav, deși totul este protejat;
1. Statutul de la Roma
2. Declarația Universală a Drepturilor Omului
3. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
4. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicarea biologiei și medicinei, Oviedo, 4.IV.1997 - prima legată legal de UE
5. Carta drepturilor fundamentale a UE (2012 / C 326/02)
6. Codul Nürnberg
7. Declarația de la Helsinki
În conformitate cu Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, raportez crimele aflate în jurisdicția Curții, așa cum sunt descrise în articolele LI din Statutul de la Roma;

PARTEA 2, JURISDICȚIE, ADMISIBILITATE ȘI LEGEA APLICABILĂ
Articolul 5, Infracțiunile de competența Curții, (a) Crima de genocid; (b) crime împotriva umanității;
Articolul 6, Genocid, (b) cauzarea de vătămări corporale sau psihice grave membrilor unui grup;
(c) impunerea intenționată a unor condiții de viață în grup care se consideră că conduc la distrugerea fizică a acestuia, în totalitate sau în parte;
Articolul 7, Crime împotriva umanității

În sensul prezentului Statut, „crimă împotriva umanității” înseamnă oricare dintre următoarele acte comise ca parte a unui atac pe scară largă sau sistematic îndreptat împotriva oricărei populații civile, cu cunoștință de atac:
(k) alte acte inumane de natură similară care provoacă în mod intenționat mari suferințe sau vătămări grave corpului sau sănătății mintale sau fizice.
paragraful 1;
a) „Atac îndreptat împotriva oricărei populații civile” înseamnă un curs de conduită care
include comiterea repetată a actelor menționate la paragraful 1 împotriva oricărei populații civile, în conformitate cu sau în promovarea politicilor de stat sau organizaționale pentru comiterea unui astfel de atac;
b) „Exterminarea” include, printre altele, provocarea deliberată a condițiilor de viață și
privarea de acces la alimente și medicamente, calculată pentru a distruge o parte a populației;
ej „Tortură” înseamnă provocarea intenționată de dureri sau suferințe severe, fizice sau psihice, unei persoane aflate în custodia sau controlul acuzatului; cu excepția faptului că tortura nu implică durere sau suferință care decurg numai din sancțiuni legale, inerente sau incidentale;
g) „Persecuție” înseamnă privarea intenționată și gravă a drepturilor fundamentale, contrară dreptului internațional, din cauza identității unui grup sau colectiv;

Articolul 13
Exercitarea competențelor
Instanța își poate exercita competența asupra infracțiunilor menționate la articolul 5 în conformitate cu prevederile prezentului statut dacă:
c) Procurorul va deschide o anchetă asupra unei astfel de infracțiuni în conformitate cu articolul 15.
Articolul 15
Reclamant
1. Procurorul poate deschide o anchetă motu proprio (din proprie inițiativă) pe baza informațiilor privind infracțiunile de competența Curții.
2, Procurorul analizează gravitatea informațiilor primite, în acest scop poate solicita informații suplimentare statelor, organismelor Națiunilor Unite, organizațiilor interguvernamentale sau neguvernamentale sau altora.
surse de încredere pe care le consideră adecvate și pe care le poate profita; mărturie orală scrisă la sediul Curții.

ACUZ persoanele sus-menționate că au susținut crimele menționate mai sus prin activitățile lor constante în mass-media, prin răspândirea de frică și panică continuă, și au făcut toate acestea în cooperare cu Guvernul Republicii Croația, precum și cu atât -a sunat Sediul Național, prin care s. Participanții la următoarele infracțiuni:
1. PERSECUȚIA, pentru privarea gravă de drepturi fundamentale contrare dreptului internațional din cauza identității grupului sau colectivului.
2. GENOCID, pentru provocarea de vătămări fizice și psihice unui număr mare de persoane care locuiesc în Croația. De asemenea, să impună în mod intenționat unui grup de oameni condiții de viață calculate să conducă la distrugerea fizică a acestuia în totalitate sau în parte.
3. CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII, pentru atacuri sistematice îndreptate împotriva populației civile croate aflate la cunoștință de atac.
4. EFECTUAREA EXPERIMENTE ILEGALE publicului larg fara a obtine acordul scris.

În acest proces - cerere, veți primi suficiente informații credibile pe care reclamantul le poate revizui și acționa de urgență în numele tuturor cetățenilor din Republica Croația. Cenzura desfășurată de la începutul așa-zisei pandemii a fost fără precedent în istorie, limitând capacitatea publicului de a lua decizii în cunoștință de cauză pe baza unor opinii diferite, așa cum prevede Constituția Croației și orice lege internațională care se ocupă de inviolabilitatea drepturilor omului.
Procesul are un total de 43 de pagini de text cu dovezi și toate acuzațiile relevante pentru aceste crime și peste 250 de pagini de probe.
S-a încheiat într-un mod neobișnuit, dar pe înțelesul tuturor participanților la procesul pe care îl așteptăm.
Deoarece nimic nu mai valorează nimic, toate ordinele juridice au fost total distruse, totul este dincolo de procedurile formale și, prin urmare, este timpul să acționăm la fel cu argumente și limbaj pe înțelesul tuturor.
 
CONCLUZIE: Zilnic sunt publicate noi studii care demonstrează că niciuna dintre măsurile implementate, de la închisoare, distanțare socială, auto/izolare, purtarea măștilor nu are și nu are un impact pozitiv asupra suprimării acestui așa-zis. viruși, dar că toți au făcut daune mari bunăstării umanității, dăunătoare sănătății lor fizice și mentale și dăunătoare economiilor. Și totul a fost planificat. De aceea, în aprilie 2020, Forumul Economic Wortf a anunțat: „Închiderea este cel mai mare experiment psihologic din lume – și vom plăti prețul”.

Este timpul să oprim aceste atrocități și momentul este acum. Cer urgent procurorului. Solicit reclamantului să inițieze o hotărâre judecătorească pentru următoarele:
1. BRANKA-GABR1JELA V0JV0D1Ć, v.d. Regizor, SERDO OBRATOV, Actorie redactor șef
.HINA ',
2. ROBERT ŠVEB, director general HRT R.ENATO KUNIĆ, director general interimar HRT
ELIANA ČANDRLIĆ GL1BOTA, director interimar al unității de afaceri a programului HRT
DRAŽEN MIOĆIČ, editor al HRT-HTV4
KATARINA PERIŠA ČAKARUN, redactor la IMS HRT-HTV
SUZANA VOLF PENDIĆ, șeful consiliului IMS, toți de la HRT-HTV
3. PETAR VIDOV, redactor-sef ... FACTOGRAF "
4. OR1ANA IVK0V1Ć MOVOKMET, redactor-șef al GONG, editor FAKTOGRAFA
5. GORAN OGURLIĆ, redactor-șef al cotidianului croat .Jutarnji List "
6. DRAŽEN KLARIĆ, redactor-șef al cotidianului croat „Večernji List”,
7. ZRINKA JANKOV, redactor-șef al NOVA TV,
8. ŽELJKA MARIJANOVIĆ, redactor-șef al postului TV „RTL”,
9. TOMISLAV LAD1ŠIĆ, director al postului de televiziune „NI”,
10. IVICA TOMIĆ, redactor-șef al ziarelor din ... Novi List ",
11. ROBE RT FRANK, redactor-șef al cotidianului „Glas Istre”,
12. SANDRA LAPENDA LEMO, redactor-șef al cotidianului ..Slobodna Dalmacija,
13. BOJAN DIVJAK, redactor-șef al cotidianelor și redactor internet
14. GORAN GAVRANOVIC, redactor-șef al cotidianului „24sata”,
15. BERISLAV JELIN1Ć, redactor-șef al cotidianului „Nacional”.
16. ZDRAVKO MILINOV1Ć, redactor-șef al cotidianului ..Globus "
17. M1ODRAG ŠAJATOVIĆ, redactor-șef al cotidianului „Lider”,
18. TANJA NOVAK, redactor-șef al stației IV ... Aljazeere ",
19. JELENA VALENT1Ć, redactor-șef al portalului „TELEGRAM”
20. ANDREJA HUDIKA, redactor-șef al portalului „INDEKS.HR”.

Va stau la dispozitie pentru orice alta intrebare pe care reclamanta o considera necesara.
Vreau să-l informez pe procuror că problema păcii mondiale! Milioane de oameni protestează pașnic în acest moment. Dar în multe țări, precum Australia, Canada, SUA, Franța, Italia, Germania, Țările de Jos, Belgia, Marea Britanie - oamenii s-au săturat de această tiranie medicală, încălcările drepturilor și libertăților noastre inalienabile, reacțiile forțate și protestele se transformă în violență. Oamenii se întorc împotriva oamenilor, aduc diviziuni, „vaccinați” împotriva „nevaccinaților”. El amenință că ne ia toate libertățile dacă nu primim această injecție.
UMANIREA TREBUIE SĂ Își APĂRĂ LIBERTĂȚILE ȘI PACEA LUMIALĂ.
Mr. sc. Arna Šebalj, B.Sc. iur. - în numele cetățenilor Republicii Croația
1OOOO Zagreb
Republica Croația
 
În cele din urmă, citez Codul de onoare al jurnaliștilor croați (căreia îi aparțin eu însumi prin munca mea) și care spune:

„De-a lungul muncii lor, jurnaliștii sunt obligați să apere drepturile omului, demnitatea, libertățile și valorile și să respecte pluralismul ideilor și opiniilor. În toate articolele jurnalistice, inclusiv comentariile și polemicile, jurnalistul este obligat să respecte etica vorbirii publice și cultura dialogului și să respecte onoarea, reputația și demnitatea persoanelor sau grupurilor cu care argumentează.

Un jurnalist nu trebuie să se angajeze în activități care i-ar putea pune în pericol independența, obiectivitatea și autonomia de judecată, încălcându-i demnitatea jurnalistică.
 
Un jurnalist, ca orice cetățean, are dreptul la afiliere politică și de altă natură. Cu toate acestea, în munca sa, el ia o distanță profesională față de evenimentele curente, ceea ce este una dintre condițiile prealabile pentru raportarea obiectivă și profesională a evenimentelor. ”
 
Ca dovadă că a fost admisă la ICC, precum și de către dr. R. Fuellmich, este confirmată și de urmărirea trimiterii și, la fel, a descărcării.

Să avem credință, să nu renunțăm la nimic, mai ales la noi înșine. Va fi un sfârșit nu când acești genocidari vor dori, ci când Bunul Dumnezeu va binevoi. Totul este în mâinile noastre, mai precis, deciziile,
 
Și Dumnezeu a avut și va avea întotdeauna ultimul cuvânt.
Spre Slava și Lauda lui Iisus Hristos!