Un proiect de lege care stipulează suspenderea pe timp de cinci ani a privatizăilor a fost adoptat tacit luni în Senat, informează Mediafax.

Documentul stipulează că nicio privatizare nu va mai avea loc în următorii cinci ano, iar acțiunile și activele de la companiile care au fost dovedite în instanță a fi privatizate fraudulos vor fi naționalizate, iar statul statul va trebui să își recupereze prejudiciul, anunță sursa citată.

Conform inițiatorilor, astăzi, „procesul de privatizare a participațiilor statului nu mai este o necesitate economică, iar resursele statului nu au nevoie de o asemenea sursă bugetară”. În opinia lor, interzicerea privatizărilor pentru următorul cincinal va da posibilitatea statului „să-și reevalueze portofoliul de participatii, să efectueze investiții și sã-și eticientizeze prezența în acționariatul operatorilor economici care funcționează în sectoarele de interes economic strategic”. Proiectul menționează că în cazul participațiilor statului cu o valoare de până la 2 milioane de lei, dispozițiile privind suspendarea procesului de privatizare nu se aplică. 

 
Proiectul de lege prevede că în cazul în care statul nu mai deține calitatea de acționar la respectiv societate, acesta redobândește această calitate prin majorarea capitalului social cu aport în natură reprezentat de valoarea terenurilor care intră sub incidența acestei legi.

"Este o chestiune foarte gravă legată de terenurile care au fost în patrimoniul societăților comerciale anterior privatizării. Ele erau întregistrate ca active în patrimonul societăților comerciale și în toate legile de privatizare și în legile specifice anumitor privatizări cum a fost la Petrom sau la BCR (…) se spunea că terenurile trebuie evaluate și introduse în capitalul social al societăților ca aport în natură din partea statului, fie înainte de privatizare, fie post privatizare, urmând ca statul să se sesizeze cu aportul la capitalul social în natură, cu valoarea terenului rezultată din evaluare. Acest lucru din câte știu nu s-a făcut aproape deloc dacă nu cumva chiar deloc, deloc, peste tot”, a declarat Șerban Nicolae, pentru Mediafax.

Șerban Nicolae a spus că pornind de la o asemenea ipoteză a fost condamnat și Dan Voiculescu, "terenul celebru este și acum pârloagă și nu poate fi folosit la nimic”.

Liderul senatorilor PSD susține că în cazul Petrom această obligație era prevăzută în mod expres, însă, în prezent compania "vinde aceste terenuri pe OLX”.

Un alt articol al proiectului de lege prevede suspendarea privatizărilor pe o perioadă de cinci ani.

"La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cinci ani aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și a dispozițiilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării”, potrivit proiectului depus la Senat.

Prin excepție, participațiile statului pot fi tranzacționate pe piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent totalul activelor nu depășește 2.000.000 lei, potrivit sursei citate.

"Toate analizele arată că România nu mai este în situația de a fi presată de procesul de privatizare. (…) Nu mai suntem la începutul anilor 1990, nu mai există nicio nevoie acută de lichidități care să fie acoperită printr-o eventuală privatizare. Practic, România nu mai este în situația de a face privatizare ca un obiectiv strategic de dezvoltare economică și în aceste condiții ceea ce a rămas în patrimoniul statului ar trebui să fie mai bine administrat, revăzut întregul patrimoniu. (…) Am privatizat până acum de 7,9 miliarde de euro.(…) Nu suntem în situația în care să avem un patrimoniu atât de mare de privatizat”, a susținut Șerban Nicolae.

Proiectul de lege vizează și recuperarea unor prejudicii aduse intereselor statului.

"Acțiunile și activele dobândite prin infracțiuni săvârșite în procesul de privatizare a societăților intră de drept în proprietatea statului la data emiterii actului prin care instanța de judecată sau procurorul, după caz, dispune măsurile prevăzute la art. 4 alin. (2)”, potrivit sursei citate.

Aceste dispoziții privitoare la acțiuni și active se aplică indiferent dacă valoarea sau numărul acestora s-a modificat, precum și acțiunilor și activelor dobândite prin operațiuni ce constituie consecințe ale fraudelor produse în procesul de privatizare, prevede actul normativ.

PSD propune și ca regiile autonome care activează în sectoarele de interes strategic și de siguranță a statului să se trasforme în "societăți comerciale pe acțiuni în sistem dualist conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale”, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege.

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul emite, prin hotărâre, normele metodologice pentru aplicarea acesteia.

Legea ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.