Proiectul de lege privind carantinarea și izolarea inițiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.  Legea Guvernului privind internarea, carantina și izolarea bolnavilor sau suspecților de COVID-19 este dezbătut mai întâi în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, urmând ca în cursul serii să fie votată de forul legislativ.
 
Camera Deputaților este prima cameră sesizată, urmând ca legea să meargă la Senat. Reprezentanți ai PSD și ALDE au spus că vor fi efectuate multe modificări la proiectul de act normativ, pentru a clarifica niște aspecte și formulări.

Conform amendamentelor depuse de PSD la lege sunt eliminate prevederile care dădeau putere autorităților să îi poată sancționa pe cei care nu respectă izolarea sau carantina, informează RTV.

Din textul Guvernului este eliminată posibilitatea autorităților de a introduce în carantină instituționalizată persoanele care nu respectă măsura izolării. De asemenea, este eliminată și măsura sancționării celor care nu respectă carantina sau izolarea, în sensul în care aceștia erau obligați să suporte cheltuielile, dacă fug din izolare sau carantină.

Articolul eliminat de PSD:

„Persoanele care nu au respectat măsura de carantina la domiciliu sau în locația declarată au obligația de a suporta cheltuielile ocazionate de carantina în spațiile special desemnate. Cheltuielile ocazionate ca urmare a dispunerii măsurii de carantină se suportă de către Ministerul Sănătății, din bugetul aprobat cu această destinație și se recuperează de la persoanele obligate a le suporta.” 

Astfel, carantina în spații special desemnate de către autorități se va realizare doar în cazul în care „persoanele pentru care se instituie măsura de carantina declară că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau locația declarată”.


Izolarea persoanei în spital se va face printr-un act administrativ, asumat de către medic, „pe baza pe baza examinărilor clinice și paraclinice constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară”. Astfel, cei care sunt internați, izolați sau carantinați, să poată contesta în instanță decizia.

„Carantina persoanelor în spații special desemnate, la domiciliu sau la o locație declarată se instituie pentru o perioadă bine determinată pe baza datelor științifice oficiale, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, care:

a) sosesc din zone în care riscul epidemiologie este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;


b) au venit în contact cu persoane confirmate cu o boala infectocontagioasă” se mai arată în proiectul de lege.

Carantina bunurilor se instituie pentru bunurile suspecte de a fi contaminate, mijloace de transport sau alte bunuri suspecte de a fi contaminate, sau distrugere, după caz. Procedura de decontaminare sau distrugere se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.

Autoritățile pot institui carantină zonală, „pentru persoanele aflate și activitățile derulate în perimetrul afectat de situațiile de risc epidemiologie sau biologic”.

Ce presupune izolarea în spital sau la domiciliu
Izolarea în unitatea sanitara sau locațiile în care personalul unităților sanitare desfășoară activitate medicală specifică, se instituie pentru persoanele bolnave sau cu semne și simptome sugestive pentru bolile infectocontagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului sau persoanele purtătoare de agenți patogeni ai acestor boli, pentru care se impune internarea obligatorie, pentru o durată conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient.

Izolarea la domiciliu sau locația declarată, se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenți patogeni ai bolilor infectocontagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata de transmisibilitate și contagiozitate și capacitatea unităților sanitare pentru o durata conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient.

Persoanele izolate, carantinate sau internate pot să conteste în instanță măsura.

„Orice persoană care intră sub incidența unui act emis potrivit dispozițiilor prezentei legi, prin care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 6, poate introduce, pe toată durata instituirii acesteia, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situată unitatea sanitară în care este internată, solicitând revizuirea măsurii sau încetarea acesteia. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru”, se arată în textul de lege.

Legea și amendamentele depuse de PSD pot fi consultate AICI.