Societatea de Transport București anunță că, vineri, va devia 18 trasee și va suplimenta 9 linii care fac legătura între centrul Capitalei și aeroport sau Gara de Nord, cu ocazia sosirii Papei Francisc, informează Mediafax.
 
Potrivit sursei citate, în perioada trecerii coloanei oficiale, mijloacele de transport public vor staționa la dispoziția Brigǎzii Rutiere pe arterele care intersecteazǎ traseul oficial.
 
STB SA va modifica circulația mijloacelor de transport de pe 18 linii - 122, 126, 136, 137, 138, 168, 178, 226, 236, 268, 300, 336, 361, 368, 385, 381, 783 și 784 - sub coordonarea agenților de la Brigada Rutieră, astfel:
1. Începând cu ora 09:00:
 
Linia 300 va funcționa pe traseul de bază între cap linie „Bd. Nicolae Bălcescu” și intersecția Bd. Lascăr Catargiu/Bd. Gheorghe Manu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Buzești, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual.
Linia 381 va funcționa pe un traseu scurtat, între Piața Reșița și Piața Romană.
Linia 783 va funcționa pe sens „Piața Unirii” pe un traseu modificat de la „Piața Arcul de Triumf” pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, apoi traseul de bază.
2. În perioada 11:00-16:00:
 
Liniile 126 și 368 vor functiona de la Piata Romanǎ pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Știrbei Vodǎ, apoi traseele de bază.
 
Linia 178 va functiona pe traseul de bazǎ ȋntre „Cartier Militari” și intersecția Str. Ion Campineanu/Str. Stirbei Vodǎ pe Str. Știrbei Vodǎ, Cal. Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romana cu ȋntoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul de bazǎ.
3. În perioada 11:30-13:30:
 
Liniile 236 și 336 vor funcționa pe sensul spre cartierul Militari de la Podul Eroilor pe Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, apoi traseele de bază.
4. Între orele 12:00 – 19:00: Linia 136 va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Vest Militari” și intersecția Șos. Panduri/Calea 13 Septembrie unde autobuzele vor întoarce după scuarul central.
 
Linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Cal. 13 Septembrie/Sos. Panduri, apoi pe un traseu modificat Șos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, „Piața Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piața Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Panduri, Cal. 13 Septembrie, apoi traseul de bază.
 
Linia 784 între orele 12:00 – 16:00 va funcționa pe sens „Piața Unirii” pe un traseu modificat de la intersecția Cal. Victoriei/Splaiul Independenței, pe Splaiul Independenței pânǎ la Piața Unirii.
5. Începand cu ora 16:00: Liniile 126, 168, 226 și 368 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Ghencea”, „Cartier Constantin Brâncuși”, „Depoul Alexandria” respectiv „Valea Oltului”, și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Berzei, apoi pe Str. Berzei, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. Dacia, Calea Dorobanților, Piața Lahovari, Str. George Enescu, cu întoarcere prin Bd. Gh. Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Str. Buzești, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, apoi traseele de bază.
 
Liniile 122, 137, 138 și 268 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, „Carrefour Militari”, „Cartier Militari”, respectiv „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogǎlniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I pânǎ la Piața Rosetti.
 
Linia 178 va functiona pe traseul de bazǎ ȋntre „Cartier Militari” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, rond Piața Emil Cioran, cu ȋntoarcere pe Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul de bazǎ.
Linia 300 va funcționa pe traseul de bază între „Clăbucet” și „Piața Romană” cu întoarcere în rondul de la Piața Romană.
Foto: Mediafax