ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


România contestă la CEDO legalizarea cuplurilor de același sex

Salutăm decizia Guvernului României de a contesta, în data de 22.08.2023, Hotărârea CEDO pronunțată în cauza Buhuceanu și alții contra României prin care Curtea de la Strasbourg obligă Statul român să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile formate din persoane de același sex.

Susținem acest demers politic și procesual realizat prin Ministerul Afacerilor Externe care creează premisele procedurale pentru o soluție legală și temeinică din partea Marii Camere CEDO, prin reexaminarea cauzei, în așa fel încât instituția familiei să rămână nealterată, conform legislației naționale actuale, ca o expresie a etosului românesc și, totodată, în acord cu valoarea socială, culturală și spirituală a familiei formată prin uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Fiind vădit faptul că decizia CEDO a fost pronunțată împotriva argumentelor și apărării procesuale făcute de Guvern, a intereselor și suveranității naționale ale României, cu efecte majore asupra sistemului juridic, social, moral și cultural românesc, O.C.D.L., alături de relevanți actori ai mediului public (politic) și privat, a susținut în mod activ poziția de retrimitere a cauzei în fața Marii Camere CEDO, prin efectuarea și transmiterea de cereri, analize și poziții către diverse instituții și reprezentanți publici (ex: Scrisoarea nr. OCDL-34/10.08.2023).

Totodată, în exercitarea rolului spiritual, cultural și de parteneriat social, precum și a statutului legal de factori ai păcii sociale, Cultele religioase din România au promovat în fața decidenților politici și guvernamentali, prin acțiuni directe și indirecte, perspectiva adoptării unei poziții instituționale în acord cu valorile, principiile și interesul general al societății majoritar creștine.

Familia este o instituție esențială strategiei vieții sociale ce nu poate fi fraudată sau suplinită de diverse concepte alternative. Or, legalizarea parteneriatului civil, ca alternativă și substitut al familiei, nu reprezintă altceva decât o contrafacere a unei instituții fundamentale și indispensabile vieții sociale. România nu ar trebui să legifereze un surogat instituțional care stă la baza existenței unei societăți sănătoase.

Ne exprimăm speranța că perspectiva României cu privire la această temă va rămâne aceeași, în acord cu punctul de vedere pe care l-a exprimat și la nivel național, în fața Curții Constituționale, când Guvernul  susținea următoarele: „faptul că un stat nu recunoaște anumite instituții juridice sau nu recunoaște anumite drepturi ori le recunoaște, în anumite condiții, este expresia diversității sistemelor juridice și a modului diferit de evoluție a normelor de drept intern, în acord cu evoluția socială, cu valorile morale ale societății respective, care încredințează statului ocrotirea acestor valori. În acest context, este opțiunea statului de a decide în ce mod acordă ocrotire anumitor valori sociale”, conform Adresei nr. 5/438/2016 înregistrată la Curtea Constituțională.

Așteptăm ca demersurile Guvernului României, inițiate cu demnitate și responsabilitate prin Ministerul Afacerilor Externe, să fie promovate cu aceeași determinare și consecvență pe tot parcursul procesului de reprezentare a viziunii și perspectivei societății românești în fața CEDO.

O.C.D.L. își afirmă disponibilitatea de a contribui cu propria expertiză juridică inclusiv în această fază, dezvoltând și aprofundând motivele și argumentele primare transmise instituțiilor abilitate anterior formulării cererii de reexaminare (a se vedea Analiza generală și critici privind cauza Buhuceanu și alții contra României), exprimându-și speranța că acest demers se va finaliza într-un mod favorabil intereselor societale.