ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Un proiect de lege inițiat de senatorul Daniel Zamfir ar putea ajuta românii să scoată mai puțini bani din buzunar atunci când fac contracte cu operatori pentru prestarea de servicii sau pentru furnizarea de utilități. Acestea trebuie exprimate numai în lei, dacă atât emitenții, cât și destinatarii sunt rezidenți în România, prevede propunerea legislativă a senatorului PSD Daniel Zamfir.


„Așa cum am promis, am depus proiectul de lege privind contractele și plata facturilor pe teritoriul României. Toate contractele vor fi exprimate în lei și, pe cale de consecință, facturile nu vor mai fi raportate la cursul euro din ziua emiterii. Ajunge! Costul devalorizării monedei naționale trebuie suportat atât de furnizorul de servicii, cât și de consumator!”, a scris Zamfir pe Facebook.
Potrivit proiectului privind consolidarea monedei naționale ca moneda unică de plată pe teritoriul Romaniei, utilitățile sunt definite ca alimentarea cu apa, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, iluminatul public, alimentarea cu gaze naturale, transportul public local de călători, telefonia fixă sau mobilă, internetul, televiziunea prin cablu sau digitală și orice altele asemenea.

Propunerea legislativă vizează orice alte plăți, încasări, transferuri, operațiuni în conturi curente și altele asemenea care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii între rezidenți, inclusiv din împrumuturi, credite, leasing, asigurări, service, transporturi de mărfuri sau de pasageri, coletărie, mesajerie sau poștă, indiferent dacă sunt consemnate sau nu prin facturi.

„În vederea acoperirii riscului normal de devalorizare a valorii monedei naționale (leul) față de orice monedă străină de referință, precum și a riscului de inflație, prestatorii de servicii sau furnizorii de utilități pot negocia cu beneficiarii mecanisme de consolidare sau de indexare în valută a plăților periodice rezultate din contract. Cursul de referință a leului față de moneda străină de referință nu poate fi mai mare decât cursul BNR din data plății efective. În contractele care se derulează pe perioade mai mari de 5 ani sau pe perioade nedeterminate, riscul anormal se suportă de ambele părți. Se consideră că este anormal riscul contractual care rezultă din: a) depășirea cu mai mult de 20% a cursului de schimb al monedei naționale (leul) față de moneda străină de referință din data încheierii sau a perfectării raportului juridic; b) depășirea cu mai mult de 50% a ratei anuale a inflației, corespunzătoare datei încheierii sau perfectării raportului juridic”, se arată în proiectul obținut de AGERPRES.

Senatorul propune ca, „în cazul imposibilității beneficiarilor de a suporta volumul de plăți aferent devalorizării monedei naționale sau majorării ratei anuale a inflației, prestatorul serviciilor sau furnizorul de utilități, la cererea beneficiarului sau din propria inițiativă, va face o propunere, în scris, de ușurare a poverii, de reeșalonare sau de refinanțare a contractelor, în raport cu veniturile actuale ale beneficiarului și cu gradul său maxim de îndatorare”.
„Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți, care fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii, se realizează numai în moneda națională, cu excepția categoriilor de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută. Toate celelalte operațiuni între rezidenți, care nu fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii, pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională (leu), fie în valută, dar numai pe baza acordului de voință a părților", mai prevede proiectul.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews