În zilele de 23-24 noiembrie are loc la Timișoara simpozionul internațional de teologie cu tema: „Polis & Paideia. Temeiuri biblice și educație ascetică în Răsăritul creștin”, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Departamentul de Teologie), în colaborare cu Mitropolia Banatului. Acest simpozion își propune să exploreze relația mai amplă dintre polis și paideia, așa cum s-a configurat aceasta începând din Antichitatea creștină târzie până în prezent.

Temele sugerate includ, dar nu se limitează la:

  • Teologie și educație ascetică în Răsăritul creștin 
  • Exegeză biblică și hermeneutică teologică în patristica răsăriteană
  • „Spinul din carne”: boală și sfințenie în vremuri de criză
  • Exerciții spirituale și monahism antic timpuriu
  • Vederea lui Dumnezeu și simțurile duhovnicești în literatura ascetică răsăriteană
  • Teme și motive teologice în hagiografia creștină
  • Spiritualitate liturgică în context contemporan
  • „Cetatea asediată”: pandemie și soteriologie
  • Pandemie și apostazie [Desacralizarea mediatică a Euharistiei] Omul – între afirmare de sine și negare de sine
  • Secolul XXI – post-religios sau meta-religios?
 
Având în vedere contextul pandemic național și internațional, această întâlnire științifică se va desfășura în format online. Lucrările simpozionului vor fi publicate într-un volum la o editură acreditată CNCS (Categoria B).
 
Pentru a primi informațiile de acces la comunicările simpozionului, vă rugăm să trimiteți un e-mail la Conf. Dr. Daniel Lemeni la următoarea adresă: dlemeni@yahoo.com