Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând din data de 16 august, a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

„Proiectul de hotărâre de Guvern a fost adoptat în ședința de Guvern și a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare, starea de alertă continuă pentru o perioadă de încă 30 de zile, fără măsuri de restricții suplimentare și, în funcție de evoluția situației epidemiologice, va fi adaptată această stare de alertă la noile condiții, în măsura în care acest lucru va permite”, a anunțat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la finalul ședinței de Guvern, potrivit Agerpres.

În Anexa 2 la HG 668/2020 se precizează: „purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență”.

„Spațiile și intervalele orare se stabilesc, la propunerea Direcțiilor de Sănătate Publică județene, respectiv a municipiului București, luând în considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui număr mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii”.

Tot la Anexa 2 se menționează că se poate institui izolarea si carantinarea persoanelor în condițiile articolelor 7, 8 si 11 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

În Anexa 3 a hotărârii se prevede că activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul articolului 45 și al articolului 71 alineat (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Tot acolo se prevede că se poate institui carantina zonală în condițiile articolului 7 și 12 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Potrivit unei alte prevederi menționate în Anexa 3, rămâne suspendată activitatea din spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

Totodată, accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică, utilizarea plajei urmând a se face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 metri între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.

Nu în ultimul rând, operatorii economici care desfășoară activitatea în spații în aer liber, cum sunt terasele, cluburile, barurile și altele asemenea, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.

Potrivit celei mai recente hotărâri a CNSU (Hotărârea 40), adoptate joi, „programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și Municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06:00 și nu poate depăși orele 00:00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23:00”.