Fotograful Dinu Lazăr publică azi pe contul său de Facebook o fotografie cu posibile consecințe penale, după cum vedeți în imaginea din Parcul Carol, de la Mormântul Eroului Necunoscut. "La cârpele astea deșirate dau soldații onorul!", scrie fotograful, revoltat, pe bună dreptate. Iată ce spune Legea:

Conform HOTĂRÂRII Guvernului nr.1.157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema Românie, Art 2 (2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund, în condițiile legii, de arborarea și menținerea în stare corespunzătoare a drapelului României pe edificiul și în sediul acestora.

Art. 24. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: e) arborarea drapelului României în stare necorespunzătoare; și

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) și k) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h), i), j) și l), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administrației publice, de către prefect sau de împuterniciții acestuia și se aplică conducătorului autorității sau instituției publice, primarului, președintelui consiliului județean, precum și persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârșirea contravenției."