ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


DEPARTMENT OF STATE

Press Statement

Adam Ereli, Deputy Spokesman

Washington, DC

Ukraine Danube Delta Canal Project

The United States is deeply concerned about the potential substantial negative environmental impact of a proposed shipping canal sponsored by the Government of Ukraine in the Danube Delta region. The ribbon cutting ceremony took place on May 11, 2004, and construction has begun.

The planned route for the canal will in all likelihood cause significant environmental destruction to an ecologically sensitive area of the Danube Delta, the Bystre Estuary.

The area has been designated both a UNESCO Man and the Biosphere site and a Ramsar Wetland of International Importance at the request of the Government of Ukraine. As a party to these international agreements, Ukraine is committed to preserve and protect the Danube Delta.

The biosphere region of the Danube Delta provides crucial habitat for endangered species, vital nesting grounds for over 300 species of migratory birds and spawning grounds that support a vital herring fishery.

The U.S. Government has urged the Government of Ukraine to conduct the necessary impartial environmental impact assessment for the proposed canal and to select a route that will minimize the destructive impact on the environment, thus fulfilling its international commitments under the environmental agreements to which it is a party.

Statele Unite sunt profund îngrijorate de potențialul impact negativ substanțial asupra mediului al unui canal de navigație propus de guvernul Ucrainei în regiunea Deltei Dunării. Ceremonia de tăiere a panglicii a avut loc la 11 mai 2004, iar construcția a început.

Traseul planificat pentru acest canal va cauza, după toate probabilitățile, distrugeri semnificative ale mediului într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic din Delta Dunării, estuarul Bystre.

Zona a fost desemnată atât ca sit UNESCO "Omul și biosfera", cât și ca zonă umedă de importanță internațională Ramsar, la cererea guvernului Ucrainei. În calitate de parte la aceste acorduri internaționale, Ucraina s-a angajat să păstreze și să protejeze Delta Dunării.

Regiunea biosferei din Delta Dunării oferă un habitat crucial pentru speciile pe cale de dispariție, zone de cuibărit vitale pentru peste 300 de specii de păsări migratoare și zone de reproducere care susțin o pescărie vitală de hering.

Guvernul Statelor Unite a îndemnat guvernul Ucrainei să efectueze evaluarea imparțială a impactului de mediu necesară pentru canalul propus și să selecteze un traseu care să minimizeze impactul distructiv asupra mediului, îndeplinindu-și astfel angajamentele internaționale în cadrul acordurilor de mediu la care este parte.

2004/559

Publicat la 17 mai 2004


2004/559

Released on May 17, 2004

Nota Redacției ActiveNews:

 
În anul 2004, Ucraina a luat decizia executării fazei I a construcției canalului navigabil de mare adâncime pe brațele Chilia și Bâstroe fără notificarea României, considerând că proiectul nu are implicații cu caracter transfrontalier. Semnalul de alarmă a fost tras în România de Ziarul ZIUA și Asociația Civic Media care au declanșat o campanie națională, europeană și internațională de conștientizare asupra riscurilor la adresa Rezervației Biosferei Naturale UNESCO Delta Dunării și a suveranității naționale a României. Și atunci, ca și acum, s-a dovedit că autoritățile știau dar au tăcut, din considerente de trădare, faptă pedepsită de lege.
 
În anul 2005-2006 Comisia de Anchetă a identificat mai multe efecte cu caracter transfrontalier (ex. lucrările de dragaj împreună cu creșterea concentrației de sedimente în aval de zonele de dragaj vor afecta hidrologia zonei și habitatele pentru pești, descărcarea sedimentelor în mare va afecta zona litorală românească, intensificarea traficului și pierderea habitatelor va produce un efect cumulat la scară mare și pe termen lung asupra păsărilor și peștilor) subliniind totodată că acestea sunt valabile și pentru faza a II-a a execuției canalului ucrainean, precum și ulterior, în perioada de exploatare.
 
Potrivit oamenilor de știință de la World Wide Fund for Nature (WWF), Delta Dunării, unde fluviul se varsă în Marea Neagră, este „cea mai importantă zonă umedă din Europa”, acum afectată prin traficul pe Canalul Bâstroe. 
 
„Din punct de vedere ecologic, Canalul Bâstroe nu este o soluție acceptabilă pentru navigația pe Dunăre. Efectele ei sunt devastatoare și, așa cum a demonstrat Comitetul pentru Implementarea Convenției Espoo, va avea un impact transfrontieră major asupra unor sisteme naturale de importanța internațională și globală,” a declarat în 2008 Michael Baltzer, Director al WWF Programul Dunăre-Carpați. 
 
De asemenea, măsură de folosire a canalului Bâstroe evită controlul românesc, respectiv al NATO și UE, asupra navelor ucrainene care tranzitează din Dunare în Marea Neagră.
 
Decizia încalcă mai multe convenții internaționale, între care Convenția privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context Transfrontieră - Espoo, Convenția asupra zonelor umede - Ramsar - 1971, Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural - Paris, 1975; Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa - Berna, 1979; Convenția privind diversitatea biologică - Rio de Janeiro, 1992; Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale - Helsinki, 1992; Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea: - Sofia, 1994, Convenția de la Berna, Convenția CMS de la Bonn, Convenția de la Belgrad și Convenția UNESCO.
 
În 2004 Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Adam Ereli critica lipsa de acțiune a guvernului ucrainean în urma îngrijorărilor exprimate de Uniunea Europeană, România, Germania și diversele grupările de mediu. Adam Ereli amintea că Administrația Bush a criticat public construirea sa, când lucrările abia începeau. De atunci, lucrările au continuat fără întrerupere, a spus Ereli, citat de BBC și Civic Media. Administrația americană era îngrijorată că realizarea canalului va avea un impact semnificativ asupra biosferei regiunii Deltei Dunării, una din cele mai bogate de acest tip de pe planetă.
 
AICI DESPRE NOUL SCANDAL BÂSTROE